Mokomės ir tobulėjame, kad teiktume kokybiškesnį ir patrauklesnį ugdymą

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė

Birželio 2–6 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorė Lilija Paradnikienė, vyresnioji auklėtoja Milda Čekanauskienė ir aš, šio straipsnio autorė, projektų vadovė I. Paradnikaitė-Abromavičienė, kartu su darželio ugdytinių išrinktu projekto talismanu Pelėdžiuku dalyvavome antrojoje 2017–2019 m. „Erasmus+“ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ mokymo(si) veikloje, kurią organizavo partneriai iš Kroatijos, Varaždino miesto lopšelis-darželis „Dječji svijet“ (liet. „Vaikų pasaulis“). Tai vienintelė privati švietimo įstaiga, dalyvaujanti šiame projekte.

 

Vizito metu projekto partnerius domino kolegų kroatų ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir kitų specialistų praktinis darbas su vaikais. Dalyviai turėjo unikalią galimybę stebėti, kaip organizuojamas ir vykdomas ugdymo(si) procesas priimančiojoje mokykloje, kaip pedagogai dirba su vaikais. Partneriams pristatytos atviros ugdomosios veiklos vyko skirtingose aplinkose. Projekto dalyviai pastebėjo, kad visa ugdymo įstaigos aplinka ir edukacinės erdvės sukomponuotos taip, kad skatintų ugdytinių kūrybiškumą, ugdymą(si) ir mokymą(si) per asmeninius potyrius, įgytus per stebėjimą, tyrinėjimą ir eksperimentavimą. Kaip akcentavo darželio direktorė Ljubimka Hajdin, tokiu būdu vaikai ne tik patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį, bet ir lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies-rankos koordinacija, ugdytiniai išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą, lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį. Mums pasirodė įdomu, kad iš pirmo žvilgsnio įprasta piešimo veikla (paukščių plunksnų piešimas) taip pat apėmė ir kitas veiklas: vaikai turėjo naudoti penkis pojūčius, norėdami „pažinti“ plunksną, o galiausiai jiems reikėjo nupiešti ne kaip plunksna atrodė, bet kaip kiekvienas vaikas ją suvokė. Priimančios mokyklos pedagogai mums paaiškino apie piešinių analizės principus, kurie padeda pedagogui geriau suprasti kiekvieno vaiko individualumą, jo poreikius ir vidinę būseną.

 

Lopšelyje-darželyje „Dječji svijet“ unikalu tai, kad vaikai nėra skirstomi į grupes. Patalpos yra suskirstytos į įvairias temines erdves su nurodytu galimų dalyvių skaičiumi (pvz., džiunglės) ir vaikai kiekvieną rytą patys renkasi užsiėmimus pagal savo poreikius ir pomėgius, o tai, projekto dalyvių pastebėjimu, skiriasi nuo įprastos ugdymo(si) ir mokymo(si) koncepcijos. Todėl nenuostabu, jog vienoje veikloje dalyvauja skirtingo amžiaus vaikai. Dirbdami kartu, jie lavina darbo komandoje ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie yra būtini gerai vaiko savijautai tiek ugdymo įstaigoje, tiek kitoje socialinėje aplinkoje. Dviejose projektinėse veiklose taip pat dalyvavo ugdytinių tėvai, ir tai parodė, kad sėkmingas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas gali pagerinti vaikų mokymosi motyvaciją ir pasiekimus.

 

Mokymos(si) veiklų metu projekto dalyviai ne tik stebėjo veiklas, bet ir patys aktyviai dirbo: užsirašinėjo pastabas ar fotografavo situacijas, kurios pasirodė įdomios, painios ir keliančios abejonių,  vėliau jas pristatė ir aptarė. Daug diskutuota apie darbo metodų panašumus ir skirtumus šalyse partnerėse, naudojamas priemones ir jų tikslingumą stebėtose veiklose, ikimokyklinio ugdymo pedagogo vaidmenį ugdymo procese.

 

Susitikę partneriai aptarė projekte dirbančių pedagogų apklausos apie projekto poveikį ugdytiniams ir ugdymo(si) procesui rezultatus. Visi partneriai pristatė savo darželiuose pagal antrą projekto modulį „Oras“ įgyvendintas veiklas (informacija apie jas patalpinta eTwinning platformoje) ir suplanavo trečiąjį modulį „Žemė“.

 

Projekto partnerius gražiai priėmė ir pasveikino Varaždino miesto savivaldybės mero pavaduotoja Sandra Malenica bei Varaždino apskrities valdytojo pavaduotojas, atsakingas už švietimą, Tomislav Paljak. Paskutinę vizito dieną „Dječji svijet“ darželio kolektyvas projekto dalyviams padovanojo nuostabią edukacinę-pažintinę popietę Trakošćan pilyje.

 

Reziumuodami savaitės darbą, partneriai pripažino, jog įgijo daug naujų ir vertingų žinių, kurios leis kitokiu kampu pažvelgti į ugdymą ir į kiekvieną ugdytinį, daugiau dėmesio skirs ne žinių perteikimui ir vaiko pasiekimų vertinimui, bet jo pozityvios savimonės formavimui ir pasitikėjimo savimi ugdymui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.