Mokiniai prisilietė prie karalienės Luizės gyvenimo istorijos

Rasa Kastėnienė
,
Klaipėdos Vitės prog-jos anglų kalbos mokytoja

Klaipėdos Vitės progimnazija praėjusį rudenį prisijungė prie respublikinio „eTwinning“ projekto „Karalienė Luizė – svetima ar nepelnytai užmiršta?“.

Projektą remiantis Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė“ suteikė galimybę mokyklos bendruomenei susipažinti su plakatų, iliustruojančių Prūsijos karalienės Luizės gyvenimo faktus, ekspozicija. Vasario–kovo mėnesiais projekto veiklos įsisiūbavo: pradėjome nuo filmo „Moterys, pakeitusios pasaulį. Karalienė Luizė“ peržiūros ir XIX a. pradžios Europos politinės situacijos apžvalgos. Aštuntokai aplankė Klaipėdos senamiesčio vietas, menančias Prūsijos karališkosios šeimos viešnagę. Istorijos pamokose, aptarę filmo ištraukas, mokiniai rašė laiškus karalienei Luizei šiuolaikinio mokinio vardu ir pasakojo, kaip klaipėdiečiai įamžino jos atminimą. Dailės pamokose šeštokai ir aštuntokai pasirinkta technika piešė karalienės Luizės portretus, vokiečių kalbos pamokose šeštokai kūrė karalienės Luizės kostiumą, o aštuntokai ieškojo Prūsijos karalienės citatų vokiečių kalba ir jų komentarus įrišo į knygelę. Rusų kalbos pamokose šeštokai kūrė kryžiažodžius, rašė rašinius. Laiškuose Prūsijos karalienei anglų kalba mokiniai daug dėmesio skyrė jos drąsai ir politiniam aktyvumui, labdaringai veiklai, sukurtuose akrostichuose įvardijo jos teigiamas asmenybės savybes. Informacinių technologijų pamokose kūrė filmukus apie karalienės Luizės viešnagę Klaipėdoje ir jos atliktus darbus.

 

Per baigiamąjį renginį kovo 27 d. visi pasidžiaugėme nuveiktais darbais, mokiniai pristatė savo veiklas, demonstravo sukurtus filmus. Rotary klubo „Karalienė Luizė“ narės apdovanojo projekte dalyvavusius mokytojus ir mokinius padėkomis už kūrybiškumą ir Prūsijos karalienės Luizės atminimo puoselėjimą.

Informacija apie atliktas projekto veiklas dalijamės Europos mokyklų internetinėje „eTwinning“ platformoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.