Mokiniai pamėgo pamokas su „eTwinning“ projektų veiklomis

Danguolė Tumėnienė
,
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ prog-jos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Mišelis de Montenis yra pasakęs, kad nėra natūralesnio troškimo už troškimą žinių. Tinkamai pasirinkti metodai ir pamokos strategija atveria kelią mokiniui ir mokytojui į sėkmingą pamoką. Vienas iš tokių pasirinkimų – „eTwinning“ projektinė veikla. Tarptautinių ir nacionalinių projektų „TwinSpace“ erdvėje mokiniams atsiveria vis daugiau galimybių mokytis kitaip. Neįkainojamos pamokos, kai kartu pamokoje su projekto partneriais susijungiama į internetinius renginius (webinarus). Tai ir naujos idėjos, nauji metodai, augančios mokinių kompetencijos ir kartu skatinama motyvacija mokytis.

 

Siekiant paįvairinti pamokas ir sudaryti sąlygas mokiniams praktiškai pritaikyti klasėje įgytus įgūdžius, „eTwinning“ projektinė veikla tampa vis didesne ugdymo proceso dalimi Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje. Mokiniams patinka tokios pamokos ir veikla jose. Tokiose pamokose vyksta daugiau asmeninio mokinio indėlio reikalaujanti, bet ne mažiau džiaugsmo teikianti veikla. Mokiniai išmoksta dirbti organizuotai, padėti vieni kitiems, pasitikėti savimi. Džiugina tai, kad auga jų savivertė, kaip save realizuoti, sėkmingai atranda ir silpniau besimokantys mokiniai. Tokios pamokos dažniausiai virsta į integruotas. Persipindami veiklomis, bendromis idėjomis ir tikslais, šiais mokslo metais 3b klasėje buvo vykdomi glaudžiai su ugdymo turiniu susiję „eTwinning“ projektai.

 

Literatūriniame-kalbiniame projekte „Keliauju po Lietuvą“ buvo siekiama plėsti mokinių akiratį. Susipažįstant su lietuvių kultūros paveldu per įvairias veiklas buvo sudarytos sąlygos, kad vaikai išgyventų kuo daugiau ir kuo įvairesnių emocijų, gebėtų įsijausti į kūrinius, į siūlomą veiklą ir siektų kuo daugiau sužinoti, patirti, pamatyti. Šiame projekte mokiniai sukūrė daug ir įvairių kūrybinių darbų. Rašė laiškus, kūrė pasakas, išleido laikraštuką „Etikos žinios“.

Tarptautinis projektas „Math Games“ ir nacionalinis projektas „Matematika aplink mus – 2“ tarsi apsigyveno matematikos pamokose. Kad matematikos mokymasis taptų įdomiu, kūrybišku ir naudingu gyvenimo palydovu, reikia su matematika susidraugauti. Mokiniai atliko įvairias užduotis, mokėsi statistikos tiesiogiai. Kūrė užduotis ir projekte dalyvaujantiems kitų mokyklų mokiniams. Teko pasukti galvas, sprendžiant ir projekto partnerių užduotis.

 

Projektas „Wonders in the Country of Science“ pasaulio pažinimo pamokoms suteikė gyvumo, jos tapo įdomesnės, patrauklesnės. Skirtingų mokyklų, šalių pradinukai atliko įvairius bandymus, stebėjimus, eksperimentus, lavino savo kritinį mąstymą, ugdė informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimą ne žaidimams, o mokymosi procesui. Mokiniai mokėsi kelti probleminius klausimus, keitėsi idėjomis, darė išvadas. Projektas „Wonders in the Country of Science“ – tai ryšys tarp teorijos ir praktikos. Integruota pasaulio pažinimo ir dailės bei technologijų pamoka, kurią trečiokams vedė gamtos mokytoja Agnė Kučmienė, paliko didelį įspūdį. Pamokoje mokiniai susipažino su mikroskopu, tyrinėjo svogūno laiškus, musės koją, erkę ir dar daug kitų pavyzdžių. Tyrimų rezultatai sugulė į piešinius. Progimnazijoje atidarėme darbų parodą. Džiugu, kad į projektines veiklas įsitraukė ir tėveliai. Jau įprasta, kad vis naujomis veiklomis savo vedamose pamokose 3b klasėje džiugina mama Skirmantė Čekanavičienė. Ji dažnas ir laukiamas mūsų pagalbininkas.

 

Na, o projektas „My Favourite Web 2.0“ tapo tarsi internetinių įrankių rinkiniu. Šio projekto veiklų, naujų programų ir įgūdžių prireikė visuose minėtuose projektuose. Kartu su mokiniais išbandėme ir mokėmės naudotis įvairiomis mokomosiomis programomis, kūrėme filmukus, pristatymus, komiksus ir interaktyvias užduotis.

„eTwinning“ projektinė veikla – tai savita, moderni, tobulėjanti mokykla kiekvienam. Mums gera mokytis tokioje mokykloje.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras