Modernaus meno atradimo džiaugsmas

Zita Bartkevičienė

Projekto vyksmas

 

Rugsėjo–lapkričio mėnesiais Trakų r. Rūdiškių gimnazijos 6–7, II ir III klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame Modernaus meno muziejaus ir Britų tarybos (#BritishCouncilLithuania) projekte „Vizualinio mąstymo mainai mene“ (#VMMM). Jų veiklas kartu su MO muziejaus (#Momuziejus) edukatorėmis Viola Klimčiauskaite ir Karen Vanhercke padėjo įgyvendinti šešios įvairių dalykų mokytojos: etikos mokytoja Bronė Aliukonienė, anglų kalbos mokytoja Nina Mickevičienė, lietuvių kalbos mokytojos Vita Patinskienė ir Zita Bartkevičienė bei matematikos ir informacinių technologijų mokytojos Miroslava Aziulevičienė ir Marija Krutikovienė, projektą kuravo Rūdiškių gimnazijos direktorė Jelena Ignatovič. Projekto veiklomis, pasitelkiant modernųjį meną ir vizualinio mąstymo metodą, siekta ugdyti savarankišką, kritinį mokinių mąstymą, kūrybiškumo, komunikacinius gebėjimus, susitelkti į kompetencijas, svarbias visaverčiam gyvenimui.

 

Mokykloms taikytos karantino priemonės, mokinių srautų reguliavimas trukdė sklandžiai įgyvendinti pirminius projekto sumanymus, todėl ir projekto organizatoriams, ir edukatoriams, ir gimnazijos mokytojams teko susidurti su nemenkais iššūkiais ir lanksčiai spręsti kilusias problemas.

Paskatos dalyvauti

 

Dalyvauti pagal „Žmonės žmonėms” (angl. „People to People“ #PeopleToPeople) programą įgyvendinamame edukaciniame projekte MO muziejus ragino pavasarį – tuo metu, kai nuotolio ir karantino išvargintoms mokyklų bendruomenėms labai reikėjo veiklų, kurios stiprintų emocinę sveikatą ir bendravimą. Muziejaus kvietimas bendradarbiauti ir artimiau susipažinti su moderniuoju menu, Lietuvos ir užsienio menininkais, jų kūryba, atliepė ir kultūros poreikį, labai stipriai išryškėjusį izoliacijos laikotarpiu. Tad šis pasiūlymas gimnazijoje susibūrusiai projekto komandai tapo ne tik įdomiu iššūkiu, galimybe sustiprinti bendravimą su mokiniais, bet ir paskata artimiau susipažinti su šiuolaikiniu menu, plėsti akiratį, vizualinio mąstymo strategijomis ir nauja patirtimi praturtinti ugdymą. Projekto sumanytojams ir kuratoriams buvo svarbu ne tik plačiau atverti moderniausio Lietuvos muziejaus duris mokykloms ir suteikti galimybę nemokamai lankyti pačias naujausias parodas, bet ir užmegzti tvarų, ilgalaikį ryšį su mokiniais, besidominčiais menu, jį tyrinėjantiems ir pasiryžusiems naujiems kultūriniams atradimams bei jaučiančiais emocinę, socialinę ir kultūrinę atskirtį.

 

Nauda mokytojams

 

Projekte dalyvavę mokytojai tapo aktyviais MO muziejaus edukatorių veiklų dalyviais. Sumaniai apgalvotos žaidybinės bei kūrybinės edukatorių užduotys orientuotos ne tik į mokinius – drauge veikė ir mokytojai, galėję išbandyti naujus dėmesį aktyvinančius, pokalbį padedančius užmegzti, kūrybines paieškas ir atvirumą aplinkai skatinančius būdus.

Dar įvadiniame projekto renginyje, vykusiame rugsėjo 15 d., kartu su kitų 8 šalies mokyklų mokytojais, gimnazijos komanda supažindinta su vizualinio mąstymo strategija. Tai Jungtinių Amerikos Valstijų „MoMA“ muziejaus edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas, kurį taikant analizuojamas meno kūrinys, grindžiamas nuolatiniu edukatoriaus ir dalyvių dialogu. Naudojant universalią klausimų sistemą (Kas vyksta šiame paveiksle? Ką matai, kad taip manai? Ką dar čia pastebi?), skatinama stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais ir nuosekliai samprotauti.

 

Patys išbandę šį metodą, mokytojai svarstė, kaip jį taikyti ugdymo procese, o kartu su MO edukacijų rengėjomis įsitraukę į visas projekto veiklas, kaip ir mokiniai, mokėsi išgirsti ir išklausyti kito nuomonę, pagrįsti savąją ir nepriimti vienos tiesos kaip galutinės. Naujas metodas ir teatro, cirko elementų turinčios veiklos priminė seną tiesą – svarbu „nusilenkti klausimui“ ir skatinti mokinius kuo dažniau klausti ne tik aktualių, bet ir nepatogių klausimų. Mokytojams šis projektas – puikus būdas inventorizuoti savo bendravimą su mokiniais, praturtinti formalias ir neformalias veiklas įvairesniais metodais ir kūrybiškomis užduotimis, skatinančiomis mokinių saviraišką ir savarankišką mąstymą. Susipažinę su ekspozicijomis ir virtualiais MO turais, galime šio projekto metu įgyta patirtimi remtis ir ją plėtoti savo kasdienėje veikloje, viktorinos bei virtualūs turai labai praverčia mokantis nuotoliniu būdu.

Nauda mokiniams

 

Projekto atspirties taškas – MO muziejuje vykstanti didžioji paroda „Kodėl taip sunku mylėti?“, anot anotacijos, analizuojanti šiuo metu ypač aktualią ir universalią priešybių ir kitas problematiką bei keliančią klausimą, kodėl sunku mylėti kitą, kitokį.

Projekto veiklose dalyvavę 6–7, II ir III klasių mokiniai šį klausimą susiejo su šiuolaikiniu menu ir, tarsi čiabuviai susidūrę su ateiviais, pamatę parodos eksponatus, nebyliai klausė „Kodėl taip sunku mylėti modernų meną?“. Tačiau po žaismingo Violos Klimčiauskaitės ir Karen Vanhercke projekto pristatymo gimnazijoje ir kelių apsilankymų MO muziejuje, šis klausimas išsiskaidė į daugybę su konkrečiais parodos eksponatais ir instaliacijomis, opera ir vaizdine medžiaga susijusių klausimų. Edukatorės skatino mokinius tyrinėti ir analizuoti šiuolaikinio meno pavyzdžius muziejuje, meno apraiškų ieškoti gatvėje – tokiu būdu įvesdinti į šiuolaikinio meno pasaulį mokiniai įveikė savo susikaustymą ir drąsiai kiekviename meno kūrinyje ieškojo pasakojimo apie sudėtingą vidinį ir išorinį žmogaus pasaulį, lietuvių ir anglų kalbomis apibūdino tai, ką mato, kaip supranta, kas juos trikdo, stebina, šokiruoja.

 

Kalbėti apie meno kūrinį nelengva ir gimtąja kalba, todėl edukatorės tiesiog skatino mokinius prabilti ir be jokio pasirengimo kalbėti apie meno reiškinį savais žodžiais, mokiniai jautėsi saugūs ir laisvi reikšdami mintis, nes jų nuomonės klausomasi nekritikuojant, nevertinant – tik klausiant. Po projektinių veiklų mokiniai dalijosi, kad anksčiau muziejų suvokę tik kaip senovinių daiktų saugyklą, o dalyvaudami projekte „Vizualinio mąstymo mainai mene“ supratę, kad muziejus gali pasakoti apie dabartį, o menas – tai ne tik paveikslai, kurių reikšmę suvokia vien menininkai ir intelektualai. Projektas, išplėtęs mokinių kultūrinį akiratį, lavino dėmesingo klausymosi ir argumentuoto kalbėjimo įgūdžius, drąsino, mokė klausti ir girdėti kitą, patirti atradimo džiaugsmą.

 

Vietoj refleksijos

 

„Bus įdomu“, – per pirmąjį susitikimą muziejuje projekto komandai pažadėjo projekto kuratorė Jurgita Zigmantė. „Aš šiame muziejuje atradau savo meniškąją pusę“, – projektui pasibaigus refleksijoje rašė Lukas Zubernius, „Man MO kaip antri namai“, – šmaikštavo Nedas Laniauskas, „Šis projektas mane pamokė būti išradingu ir nepaprastu žmogumi“, – teigia Raminta Stankevič.

Žinoma, mokykloms taikytos karantino priemonės, mokinių srautų reguliavimas trukdė sklandžiai įgyvendinti pirminius projekto sumanymus, todėl projekto organizatoriams, edukatoriams, gimnazijos mokytojams teko susidurti su nemenkais iššūkiais ir ieškoti būdų, kaip lanksčiai spręsti kilusias problemas, visgi numatyti mainai įvyko.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.