Ministras A. Monkevičius: pandemijos kontekste išryškėja mokslo svarba ir būtinybė stiprinti jo potencialą

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius šiandien dalyvaus Prezidentūros organizuojamoje vaizdo konferencijoje, kurioje bus aptariamas Lietuvos dalyvavimas naujoje 2021–2027 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“.

 

„Tarptautiniam valstybės konkurencingumui užtikrinti būtina visapusiškai stiprinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, inovacijų potencialą, išryškinti turimus šalies pranašumus konkrečiose mokslo srityse ir juos panaudoti valstybės ir visuomenės poreikiams tenkinti, kylančioms problemoms spręsti. Ypač tai svarbu pandemijos kontekste, kuomet turime operatyviai vertinti esamą situaciją ir pagal ją matyti ateities iššūkius, naujoves, joms rengtis, nes tai palies mus visus“, – sako ministras A. Monkevičius.

 

Ministras A. Monkevičius pabrėžia nuoseklios mokslo politikos ir finansavimo svarbą. „Ypatingą svarbą šiuo atveju turi nuoseklios mokslo politikos buvimas, tvarus bei ilgalaikis mokslo finansavimas ir aiškus šių veiklų prioritetas transformuojant šalies pramonės struktūrą iš žemos į aukštos pridėtinės vertės segmentą, kuriant darnios ir sumanios visuomenės gerovę“, – teigia A. Monkevičius.

 

Pasak ministro, konkurencinga, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiama ekonomika gali vystytis tik sudarant sąlygas šalyje dirbti aukščiausios kvalifikacijos tyrėjams, kurie turimomis sąlygomis yra pajėgūs kurti tokio lygio mokslo žinias ir jomis grįstas inovacijas.

 

„Matome tris pagrindines mokslo plėtros kryptis: žmogiškųjų išteklių stiprinimas, apimantis talentų ugdymą, pritraukimą ir išlaikymą, aukšto lygio mokslo žinių kūrimas bei jų perdavimo kitiems, taip pat mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas, skatinant produktų ir paslaugų  kūrimą, jų realizavimą rinkoje. Dėl pastarojo siekio vyksta glaudus bendradarbiavimas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija“, – sako A. Monkevičius.

 

Kaip pabrėžia ministras, stiprinant mokslo potencialą pastaraisiais metais padaryta nemažai darbų. Siekiant į mokslą pritraukti jaunus talentus, beveik dukart padidintos doktorantų stipendijos. Per dvejus metus 40 proc. pakelti mokslininkų ir dėstytojų atlyginimai, nuo rugsėjo 1 d. jie pakils dar 10 proc. Numatyta finansinėmis priemonėmis stiprinti Lietuvos mokslo tarybos vaidmenį.

 

Skatinant Lietuvos aukštojo mokslo įsijungimą į tarptautinius tinklus finansiškai remiamas Lietuvos aukštųjų mokyklų dalyvavimas ES jungtinių universitetų tinklų iniciatyvoje. Planuojama didelė parama spartinant Lietuvos dalyvavimą „Europos horizonto“ programoje. Taip pat bus tęsiami  tyrėjų ir mokslo vadybininkų vizitai tarptautiniams ryšiams plėtoti (projektas LINO LT).

 

Kaip pažymi ministras A. Monkevičius, labai svarbu, kad mokslas taptų integralia sektorinių politikos sričių dalimi. Inovacijos ir moksliniai tyrimai išskirti kaip prioritetas ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui plane „Lietuvos ateities ekonomikos DNR“. Sutarta dėl skirtingų ministerijų bendradarbiavimo rengiant įvairius specialistus aukštosiose mokyklose.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.