Ministrai pasirašė memorandumą dėl atskirtį mažinančių inovatyvių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei

Vakar, birželio 4 d., vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje pasirašė memorandumą dėl jungtinės veiklos, susijusios su visuomenės gerovei svarbių atskirtį mažinančių inovatyvių viešųjų paslaugų, ypač skirtų jautrioms socialinėms grupėms, teikimo.

Ministerijos susitarė bendradarbiauti Vilniaus senamiestyje esančios Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje ir buvusio Augustijonų vienuolyno komplekso pastatuose ir erdvėse organizuojant inovatyvių, neįprastų ir modernių viešųjų paslaugų teikimą gyventojams bei skleidžiant gerąjį pavyzdį visoje šalyje.

„Šis memorandumas yra puikus pavyzdys, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas, ypač ministerijų lygmeniu, yra tvarus ir veiksmingas. Siekiame kartu bendro tikslo, t. y. kad šiose erdvėse sau vietą rastų ir ieškantys pagalbos pareigūnai, ir gyventojai, ir jaunimas, ir kultūros atstovai, ir norintieji savanoriauti, ir ieškantys naujų edukacinių užsiėmimų. Tikiu, kad šis susitarimas padės tvirtus pamatus siekiant užtikrinti didesnį visuomenės saugumą ir gerovę“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

 

„Šiandien savo parašais įtvirtiname dar vieną galimybę žmonėms stiprinti sielovados, kultūros, švietimo ir kitus užsiėmimus. Numatytos erdvės užtikrina tinkamą aplinką švietėjiškai veiklai, smurto ir patyčių prevencijai, tikėjimo stiprybei. O tai yra dalykai, kurie aktualūs mūsų visuomenėje – įdomūs, prasmingi, bet neretai skaudūs ir giliai paliečiantys. Džiaugiuosi, kad šiuo memorandumu kartu su kitomis ministerijomis sieksime, jog veiklos būtų tinkamai puoselėjamos ir plėtojama jų nauda“, – teigė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Šiose erdvėse bus inicijuojamos ir remiamos bendruomeninės veiklos, padėsiančios įgyvendinti visuomenės saugumo uždavinius, nusikaltimų, patyčių ir neapykantos prevenciją, bus ieškoma formų teikti paramą prekybos žmonėmis ar išnaudojimo aukoms, teikiama pagalba gyventojų civilinės saugos ir migracijos kontrolės klausimais, puoselėjama tarpkultūrinė integracija, tolerancijos mokymas, veteranų ir senjorų integracija į savanorišką veiklą ir kt.

„Mūsų padėti parašai iš tiesų yra visa ko pradžia: labai tikiuosi, kad šiame komplekse atsiras žmones buriančių ir įkvepiančių veiklų. Bet kuri bendruomeninė veikla, savanorystė privalo turėti vietą, namus, į kuriuos ateinama su viltimi. Ši vieta gali tapti artima daugeliui idėjų turinčių ir veikti norinčių žmonių“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Pažymėtina, kad viešąsias paslaugas numatyta teikti kaip nekomercines ir ne pelno siekiančias.

 

„Kultūros ministerija taip pat siekia prisidėti prie socialinės, kultūrinės ir kitokios atskirties mažinimo, visuomenės ugdymo, telkimo, vertybių formavimo per kultūrines iniciatyvas. Tad labai svarbu integruoti kultūrą ir meną į socialines ir viešąsias paslaugas, taip pat atverti senamiestyje esančio sakralinio kultūros paveldo objekto – Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios – erdves ir jas pritaikyti švietėjiškai, kultūrinei veiklai“, – teigė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

 

Memorandume taip pat numatyta sudaryti Jungtinę veiklos koordinavimo tarybą, į kurią atstovus deleguos memorandumą pasirašiusios šalys. Valstybės ir savivaldybių įstaigos ir institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos taip pat galės paramos pagrindais dalyvauti jungtinėje veikloje.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.