Ministerija pateikė mokykloms rekomendacijas dėl naujų mokslo metų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė švietimo įstaigoms rekomendacijas dėl ugdymo naujais mokslo metais. Visoms mokykloms bei savivaldybėms išplatintame ministerijos rašte pabrėžiama, kad atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją rugsėjį planuojamas visų mokinių grįžimas į mokyklas mokytis kontaktiniu būdu, mokykloms užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas.

 

„Rugsėjį visi mokiniai grįžta į klases. Labai svarbu bus laikytis būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų, prie kurių jau visi buvome įpratę praėjusiais mokslo metais. Taip pat turėtų tapti norma ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas, todėl testuotis savanoriškai mokiniams būtų rekomenduojama visais atvejais. Reguliarus testavimas padėtų užtikrinti saugumą, valdyti epidemiologinę situaciją, neleisti plisti virusui, jei tokia grėsmė iškiltų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Ministerija prašo savivaldybių administracijų, švietimo įstaigų vadovų iš anksto būti pasiruošusiems suteikti galimybę mokiniams testuotis mokyklose. Sveikatos apsaugos ministerija aprūpins savivaldybes reikalingais testais. Kol pandeminė situacija leidžia, ugdymas vyksta kontaktiniu būdu.

 

ŠMSM siūlo, kad naujais mokslo metais nuotolinis mokymas galėtų vykti tik tais atvejais, jei epidemiologinė situacija stipriai suprastėtų ar dėl COVID-19 ligos protrūkių klasėje, ar mokiniams tektų izoliuotis. Izoliacijos metu klasė, kelios klasės ar, jei susirgimų židinys būtų apėmęs visą mokyklą, visi mokyklos mokiniai kurį laiką mokytųsi nuotoliniu būdu. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas, abiturientų ugdymas akcentuojamas kaip kontaktinis netgi esant labai sudėtingai pandemijos situacijai.

Rekomendacijose taip pat primenama, kad jau pagal šių metų kovą nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

 

Šiuo metu ŠMSM su Sveikatos apsaugos ministerija derina detalius galimus švietimo įstaigų darbo naujais mokslo metais scenarijus, kurie priklausytų nuo pandemijos lygio. Dėl galutinių scenarijų projektų, jų įgyvendinimo dar bus tariamasi su ekspertais ir švietimo bendruomenės atstovais. Tačiau visais atvejais laikomasi to paties principo: kol tik pandeminė situacija leidžia, ugdymas vyksta kontaktiniu būdu.

Hibridinis mokymas – išimtiniais atvejais

 

Mokykloms pateiktose rekomendacijose apibrėžiama, kada taikomas hibridinis mokymas. Hibridinis mokymas, naudojant tam reikalingą įrangą, turėtų padėti užtikrinti mokinių mokymą, kai dėl tam tikrų

aplinkybių jie negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje ir prie pamokos jungiasi iš namų.

 

Ministerija rekomenduoja hibridinį mokymą pasitelkti išskirtiniais atvejais. Pavyzdžiui, besigydantiems namie vaikams, kai gydytojų komisija yra paskyrusi mokymą namuose, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose, taip pat esantiems izoliacijoje dėl pandemijos.

 

„Tuo atveju, jeigu dalis vaikų dėl epidemiologinės situacijos ar kitų priežasčių turi mokytis nuotoliu, rekomenduojame vengti hibridinio ugdymo būdo, kai dalis klasės mokosi nuotoliniu būdu, o dalis – klasėje, ypač jeigu nėra tam pritaikytos technikos, kuri leidžia kokybiškai pamoką vesti ir klasėje, ir nuotoliu

besimokantiems mokiniams vienu metu. Tokiais atvejais rekomenduojame jungti klasių komplektus ir vienas klases mokyti nuotoliu, kitas – kontaktiniu būdu“, – sako ministrė.

 

Nuo naujų mokslo metų bus leidžiama kuriam laikui perskirstyti klases ir sudaryti atskirų dalykų mokymuisi laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba sujungiant ne daugiau nei dviejų gretimų klasių mokinius.

Primenama pareiga leisti vaikui lankyti mokyklą

 

Švietimo įstatyme nustatyta pareiga mokiniui, sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų lankyti mokyklą, o tėvams – užtikrinti vaiko parengimą mokyklai ir jos lankymą.

 

„Neturėtų būti, kad tėvai savavališkai neleidžia vaiko į mokyklą arba reikalauja mokymo tik nuotoliniu būdu. Jei mokykloje ugdymas vyksta kontaktiniu būdu ir nėra jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių vaikas negali mokytis klasėje, jis turi lankyti mokyklą“, – pabrėžia ministrė.

Prašoma mokyklų vadovų atidžiau vertinti mokinių lankomumą ir pastebėjus piktnaudžiavimo atvejų, jei tėvai neužtikrina vaiko teisės ir pareigos mokytis, kreiptis pagalbos į vaikų teisių apsaugos specialistus.

Papildomos priemonės mokymosi praradimams kompensuoti

 

Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio bus skirtos lėšos ir tęsiamos papildomos konsultacijos, kurios padėtų mokiniams kompensuoti praėjusiais mokslo metais patirtus mokymosi praradimus. Konsultacijoms finansuoti, t. y. atlyginti mokytojams už papildomas darbo valandas, numatyta 5,1 mln. Eur iki 2021 m. pabaigos. Planuojama, kad kiekvienam klasės komplektui mokyklos galėtų papildomai suteikti apie 20 konsultacijų rugsėjo–gruodžio mėnesiais.

 

Toliau stiprinama skaitmeninių mokymosi priemonių bazė, kad mokyklos galėtų lanksčiai naudotis skaitmeniniais ištekliais. Nacionalinė švietimo agentūra pertvarko švietimo portalą EMOKYKLA, kuriame mokykloms bus patogiau prieinami nemokami skaitmeniniai mokymosi objektai ir priemonės.

Nuo rugsėjo mėn. Nacionalinė švietimo agentūra atvers 2021 m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis, kurias atlikę mokiniai galės gauti grįžtamąjį ryšį, kas jiems sekasi, o kuriose temose yra mokymosi spragų. Taip pat startuoja „Geros savijautos“ programa, kuria siekiama užtikrinti mokinių emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerėjimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio programose. Vienam vaikui dalyvauti tokioje programoje skiriama 15 Eur. Dabar yra paskelbtas kvietimas teikėjams siūlyti programas.

 

Šiuo metu perkama hibridinio mokymo įranga dviem tūkstančiams klasių – pašalinius garsus slopinančios ausinės, nešiojamos robotizuotos kameros ir kt. Ji padės užtikrinti mokymą tiems mokiniams, kurie dėl tam tikrų aplinkybių (lėtinės ligos ar kito laikino sveikatos sutrikdymo, privalomos izoliacijos dėl COVID-19) negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje.

Skiriamos ir papildomos lėšos švietimo pagalbos specialistų atlyginimams didinti bei naujiems etatams steigti (10,04 mln. Eur) naujais mokslo metais.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (10)

 • Karui pasiruošus

  Nu tu matai, ir papildomų lėšų atlyginimams ir naujiems etatams atsirado 😆, kažin iš kur tie milijonai pradėjo ristis??? 🤔😂 Ką jūs ten skirstot.. Padarykit klases besitestuojančių ir su skiepytom mokytojom ir nesitestuojančių klases su neskiepytom mokytojom ir viskas, visi laimingi 🤷‍♀️💁‍♀️

 • Dainora

  Jaučiu kad mūsų vaikas mokinsis notoliniu budu nes mes visiškai prieš šiuos neištirtus skiepus ir kaisiojimus i nosį pagalius

  • zyle

   Būsite perduoti dėl vaiko teisių į kokybišką ugdymą pažeidimo atitinkamoms instancijoms

   • Mama

    Zyle susikišk pagaliuką į ten kur kojos susitinka ir tik čiaupkis, nes matomai neturi vaikų, arba nežinai kas yra kokybiškas ugdymas. Vaikų teisės į mokslą pažeisti jau kelis metus, ne tėvų.

    • Už teisybe! Prieš prievartą!

     Vaikai galės patys testuotis,o mokytojams skiepai?
     Vaistinėse parduodami greitieji testai,ko jie netinka mokytojams?
     Kodėl spec.mokyklose netestuojami mokiniai?Ak mazos klasės? Tai ir ten dirbantiems mokytojams nebūtina!!!

 • Natalija

  Tai kad vaikai iki 12 metų turi galimybės pasą… tai kyla klausimas: kodėl gi į restoranus be testo galima lankytis, o į mokykla ne? :))))))))

 • Milda

  Geniali rekomendacija: „Nuo naujų mokslo metų bus leidžiama kuriam laikui perskirstyti klases ir sudaryti atskirų dalykų mokymuisi laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba sujungiant ne daugiau nei dviejų gretimų klasių mokinius.“ Bet juk tai praktiškai sunkiai įgyvendinama, nes: kas sudarinės pamokų tvarkaraščius „kuriam laikui“, kas sujunginės ir skirstys mokinius į grupes , pvz., anglų k., dorinio ugdymo, II užsienio kalbos, IT ir technologijų? Gal ministerija galėtų iki rugsėjo 1-osios pravesti mokymus šios rekomendacijos įgyvendinimui? 13 metų sudarinėjau normalaus mokymosi tvarkaraščius, kuriems sugaišdavau iki 1,5 paros. Neįsivaizduoju, kiek laiko liks miegui dabar.

 • Astra

  Tegul susikiša savo rekomendacijas… Mūsų vaikai – mūsų širdys ir akys, neišplėš, nusikaltėliai‼ Mes – ne vergai, ne galvijų banda, lai išgirsta, esame mąstantys, protingi Žmonės: tegul nesikėsina į mūsų vaikus‼

  • Uz skiepus ir GEJUs

   Ummmm… teta cia ne fb kad riekauti galetumet .Nenorit leisti vaiku i mokykla neleiskit vaikai jum aciu po 10 metu tikrai nepasakis ir dar bauda gausit iki 500 eur

   • Milda

    Matosi, kad mažai (o gal retai) lankėte mokyklą ir Jūs. Tekste (1,5 eilutės) – 17 gramatikos ir skyrybos klaidų. Neįdomu skaityti ir atsiliepti į tokį komentarą.