Minime Jurgio Pabrėžos jubiliejų

Ramunė Masiokienė
,
Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytoja

„Dievas mato, laikas bėga, mirtis genasi, amžinybė laukia.“

Jurgis Pabrėža

 

Sausio 15-oji – ypatinga diena ir Lietuvai, ir Kretingai, kadangi minime Jurgio Pabrėžos 250-ąsias gimimo metines, be to, 2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

 

Šie metai ypatingi ir Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai. Puoselėjame gražią tradiciją, kasmet visiems pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams, organizuoti integruotą tikybos, biologijos, geografijos, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą, siekdami, kad mūsų gimnazijos naujokai kuo daugiau žinotų apie šią iškilią asmenybę, kurios vardas suteiktas gimnazijai.

 

Neįprasta savo forma ir vieta, mokinių ir mokytojų skaičiumi, tokia pamoka 25 kartą jau įvyko rugsėjo 2 dieną. Pirmokų gimnazistų nuomone, šis renginys informatyvus, linksmas ir įdomus, nes jie daug naujo sužinojo apie XVIII a. Kretingą, Jurgį Pabrėžą, jo darbus ir nuopelnus Lietuvos mokslui. Mokiniams smagu klausytis mokytojų, kurie užsidegę pasakojo apie J. Pabrėžą ir leido suprasti, kad derėtų didžiuotis gimnazijos vardu ir jį puoselėti.

 

Artėjančio jubiliejaus proga sausio 14 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje, kurią vedė lektorė Nijolė Raudytė, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja, ir papasakojo apie unikalią rankraščių kolekciją, neformalią lituanistinę mokyklą Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a. Šios unikalios mokyklos dvasiniu vadovu kaip tik ir buvo J. A. Pabrėža. Visą savaitę nuo sausio 11 iki 15 dienos gimnazijos mokiniai, minėdami šią sukaktį, lankė J. A. Pabrėžos kapą, uždegė atminimo žvakutes.

 

Be to, kūrybiniais darbais mokiniai mini ir minės šią sukaktį visus mokslo metus. Įvairių dalykų pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose vieni kuria kryžiažodžius, verčia J. A. Pabrėžos tekstus į kitas kalbas, kiti – piešia ar eiliuoja, trečiųjų klasių gimnazistai rašo projektinius darbus… Jau spalį vyko dailyraščio konkursas: mokiniai rašė J. Pabrėžos tekstus. Gimnazijos bibliotekoje eksponuojami mokinių sukurti akrostichai, skirti Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai.

 

Dar gimnazistai dalyvaus sportinėse J. Pabrėžos vardo varžybose. Bendradarbiaudami su Klaipėdos ir Šiaulių universitetais, mokyklomis partnerėmis pavasarį taip pat planuojame įvairiausiomis veiklomis pagerbti šią iškilią asmenybę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.