Metų darbų vainikas

Ema Stonytė
,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio g-jos abiturientė, Vytauto Vitkausko premijos laureatė

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje Šiaulių regiono mokiniams įteiktos kalbininko Vytauto Vitkausko ir poeto Stasio Anglickio premijos. Jų steigėja – Šiaulių r. savivaldybė. Nors šventė buvo nuotolinė, tačiau vyko sklandžiai. Renginio pradžioje prisimintas profesorius Vytautas Vitkauskas ir poetas Stasys Anglickis. Kalbininką V. Vitkauską, jo darbus pristatė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai Ema Stonytė ir Arnoldas Žebrauskas, o poetą ir mokytoją Stasį Anglickį – Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 6 klasės mokinė, muziejininkė Gintarė Žulytė. Visi šventės svečiai, vertinimo komisijos nariai, šventėje rašę laišką kalbininkui V. Vitkauskui ir poetui S. Anglickiui, džiaugėsi mokinių, dalyvavusių konkursuose, darbais, jų drąsa pateikiant savo kūrinius. Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkurso dalyviai, pasak vertinimo komisijos pirmininkės Genovaitės Kačiuškienės, atliko tyrimus, rinko duomenis apie mūsų gimtąją kalbą, kūrė apysakas, rašė esė. Džiugu, kad Vytauto Vitkausko konkurso laureatais paskelbti net trys Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai – Kostas Čaplinskas, Eglė Ambrožaitė ir Ema Stonytė. Žodžiu, apdovanojimai liko Kuršėnuose, neiškeliavo niekur kitur.

 

Šventėje pasveikinti ir Šiaulių regiono poeto Stasio Anglickio premijos laureatai. Renginyje prisiminta, kaip gimė Stasio Anglickio premijos idėja. Pagarbai prisimintas jau Amžinybėn iškeliavęs mokytojas Stasys Rumbinas, kuris kartu su mūsų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Raimonda Rumbinaite ir buvo šios premijos iniciatoriai, o vėliau šią idėją parėmė ir parėmė Šiaulių r. savivaldybė. Poeto Stasio Anglickio premijos laureatais 5–9 klasių grupėje tapo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos devintokės Patricija Norkutė ir Goda Kulikauskaitė bei Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos septintokė Emilija Dubro. 10–12 klasių grupėje konkurso nugalėtojais paskelbti Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai Arnoldas Žebrauskas, Eglė Ambrožaitė, Patricija Norkutė ir gimnazistas Pijus Milašius. Šiaulių r. meras Antanas Bezaras Vytauto Vitkausko konkurso nugalėtojui Kostui Čaplinskui ir Stasio Anglickio poezijos konkurso nugalėtojui Arnoldui Žebrauskui įteikė sertifikatus. Renginio svečiams ir dalyviams dainavo gimnazistė Kamilė Milieškaitė, smuiku griežė Kotryna Lučinskytė (2GC kl.). Šventei baigiantis, nuotoliniu būdu visi sukūrėme bendrą kalėdinį atviruką – laišką ir simboliškai palinkėjome artėjančiais Tigro metais išlikti tigriškais – siekti vidinio tobulėjimo, žinių, laiką skirti asmenybės ugdymui ir niekada nesiliauti kurti. Juk didžiausias menas, pasak rašytojo Oskaro Vaildo, išmokyti visus mylėti. O tai padaryti gali tik menas!

 

Šventėje „Laiškas ant balto sniego pusnies“ dalyvavo Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių r. meras Antanas Bezaras, Šiaulių r. mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Šiaulių r. kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių r. švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė, kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Kuršėnų m. seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė, Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Diana Martinaitienė, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Genovaitė Kačiuškienė, Šiaulių r. savivaldybės tarybos narys Algis Mačiulis, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos administracija, dalis mokytojų, premijų laureatai, jų tėveliai.

 

Po gražių svečių sveikinimų ir linkėjimų padėkota mokytojams. Mokytojai Raimondai Rumbinaitei Seimo narė Rima Baškienė iš Vilniaus parvežė LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko profesoriaus Artūro Žukausko bei savo vardu pasirašytą padėką. Mokytojai įteiktas ir atminimo medalis, skirtas lietuvių literatūros klasikei Žemaitei. Juos Seimo narė Rima Baškienė su padėjėja Ada Grakauskiene pirmadienio rytą atvežė mokytojai į gimnaziją. Seimo narė ir jos padėjėja neužmiršo ir mokinių – konkurso laureatų. Jiems taip pat įteikti Seimo narės apdovanojimai.

 

Mes, konkurso dalyviai, nuoširdžiai dėkojame Seimo narei Rimai Baškienei ir jos padėjėjai Adai Grakauskienei, Šiaulių r. savivaldybei, Kultūros skyriui, Kuršėnų seniūnijai už pagalbą puoselėjant Vytauto Vitkausko ir poeto Stasio Anglickio atminimą, už piniginį paskatinimą, už kūrybos vartų atvėrimą į poezijos, kalbos pasaulį. Dėkingi ir savo mokytojoms Alinai Šimkevičienei ir Birutei Šufinskienei (Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija), Astai Mazūraitei, Vitai Šventickienei, Raimondai Rumbinaitei (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija) už įskiepytą meilę literatūrai. Taip pat dėkojame visai Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos administracijai už pagalbą organizuojant šventę.

 

Renginį organizavo ir vedė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai  Ema Stonytė ir Arnoldas Žebrauskas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.