Metodinių priemonių pristatymas

Odeta Matulienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Naujiems metams prasidėjus, sausio mėnesį pedagogų metodinė grupė suorganizavo „Kolegė kolegei – metodinių priemonių pristatymą“. Metodinių priemonių pristatymo tikslas – suburti pedagoginę bendruomenę kūrybinei veiklai ir sukurti bendrą metodinių priemonių rinkinį, kuris tiktų ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams.

 

Mūsų ugdymo įstaigos, Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“, mokytojos iš tiesų kūrybingos. Metodinių priemonių buvo gausu, skirtų įvairioms kompetencijoms: socialinei, pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo ar sveikatinimo ugdyti.

 

Mokytojos vyko viena pas kitą į grupes, kuriose turėjo ne tik galimybę apžiūrėti, paliesti metodines priemones, bet ir pamatyti, kaip jos taikomos ugdomojoje veikloje.

 

Kiekviena mokytojos sukurta metodinė priemonė buvo unikali, kūrybiška, skatinanti asmenybės augimą bei žinių įsisavinimą per žaidimą. Mokytojos viena kitai pritarė, kad nėra lengva sukurti metodinę priemonę, kadangi ji turi sudominti vaiką, būti jam įdomi, patraukli, tenkinti jo smalsumą – tik tada galimas priemonės rezultatas.

 

Lopšelio-darželio „Vaikystė“ mokytojai veiksmingai dirbdami kartu, nuolat pasidalina sukauptomis žiniomis ir patirtimi bei sėkmingai įgyvendina ugdomosiose veiklose, kolegiškai skolindamos viena kitai pagamintas metodines priemones.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.