Metodinis renginys „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje aplinkoje“

Vilija Barzdžiuvienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja

Kauno miesto pedagogų bendruomenė susirinko į metodinį renginį „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje aplinkoje“. Renginį vedė Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorė Auksė Lipkevičienė. Ji patvirtino, kad prievartos prieš vaikus tema yra labai paini. Vaikai nesugeba patys pasipriešinti skriaudėjams, bet kuris vaikas gali atsidurti situacijoje, kurioje įvairiomis formomis tyko prievarta. Lektorė pateikė statistiką: 2017 m. užregistruoti 476 tyčiniai labai sunkūs, sunkūs, apysunkiai smurtiniai nusikaltimai ir seksualinės prievartos nusikalstamos veikos, nuo kurių nukentėjo 436 vaikai.

 

Prokurorė A. Lipkevičienė teigė, kad su vaikais reikia nuolat kalbėtis prevenciškai, kol dar neįvyko nelaimė. Jis davė praktiškų patarimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kaip išvengti nelaimės, kur kreiptis, jei taip atsitiko. Taip pat lektorė atkreipė pedagogų dėmesį į internete mokinių tykančius pavojus, pabrėžė, ką vaikas privalo žinoti gaudamas seksualinio turinio žinutes, perspėjo, kad atsakydamas į žinutę rizikuoja susidurti su tam tikrais pavojais.

 

Prokurorė A. Lipkevičienė patarė mokytojams informuoti mokinius, ką jie privalo žinoti:

1) Mokinys turi įsidėmėti, kad niekada negali būti garantuotas, jog žmogus, kuriuo pasitiki siųsdamas seksualinio pobūdžio žinutę, nenorės to parodyti kitiems, nesvarbu, kokių paskatų vedamas (pasididžiavimo, smalsumo, noro pasirodyti ar kt.), kad tas žmogus net be savo kaltės gali neužtikrinti tokios žinutės saugumo (tarkime, jis netyčia kur nors palieka, pameta ar iš jo pavagia mobiliojo ryšio telefoną).

2) Siųstos apnuoginto ar visai nuogo kūno nuotraukos, seksualinio turinio filmukai ar žinutės gali būti keliami į vaikui nežinomas interneto svetaines, grupes; tokia medžiaga gali patraukti pedofilų dėmesį ir būti naudojama visiškai nepriimtinais tikslais.

3) Vaikas gali būti šantažuojamas, iš jo gali reikalauti pinigų už tai, kad būtų sustabdytas intymios informacijos apie jį platinimas.

 

Prokurorės manymu, mokykla, kaip ir tėvai, privalo apsaugoti vaiką ir užtikrinti jo saugumą. Ji pakvietė mokytojus glaudžiau bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais, prokuratūra, policija, kad būtų išvengta nusikalstamos veikos.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) jau ketvirtus metus glaudžiai bendradarbiauja su Kauno apygardos ir apylinkės prokuratūra. Bendradarbiavimo tikslas – keistis žiniomis, praktika ir patirtimi siekiant įgyvendinti bendras prevencines veiklas ir renginius, skirtus švietimo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijai, mokytojams, klasių vadovams, socialiniams pedagogams, psichologams, tėvams, mokiniams, miesto bendruomenei, socialiniams darbuotojams. Prokuratūros ir KPKC veikla vyksta įvairiomis formomis – tai diskusijos, metodinės valandos, apskritieji stalai, „pokalbių salonai“ mokiniams lankantis prokuratūroje ir kt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.