Metodiniai renginiai matematikos ir geografijos mokytojams

Metodinis renginys „Matematikos valstybinio egzamino rezultatų analizė“

 

Kauno švietimo inovacijų centras drauge su miesto matematikos mokytojų metodiniu būreliu parengė Kauno miesto mokyklų mokinių matematikos pasiekimų gerinimo priemonių planą 2021–2022 m. m. ir pagal jį organizuoja numatytas veiklas.

 

Lapkričio 16 d. virtualioje aplinkoje vyko pasitarimas-metodinis renginys Kauno miesto mokyklų matematikos mokytojams „Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė“.

 

Pagrindinis renginio pranešėjas – Matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas Antanas Apynis, detaliai išanalizavo 2021 m. matematikos valstybinio brandos egzamino uždavinių sprendimus, pateikė alternatyvių sprendimų pavyzdžių, pasidalijo savo mintimis, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, rengiant abiturientus matematikos valstybiniam brandos egzaminui. A. Apynis pastebėjo, kad vertinant atsižvelgiama į abiturientų matematinį raštingumą ir patarė mokytojams nesupaprastinti kampų žymėjimo viena raide, nes silpnesni mokiniai vėliau nesupranta teisingo kampų žymėjimo. Kai kurie mokiniai nesupranta sąvokų „pirminiai skaičiai“, „tetraedras“, „moda“ ir „mediana“ ir kitų. Pranešėjas akcentavo, kad svarbu mokiniams priminti, jog geriau neišspręsti kokio uždavinio, negu nesuspėti tvarkingai ir įskaitomai perrašyti visus sprendimus į atsakymų lapą. Vis dar daug vertinimo taškų prarandama dėl išsiblaškymo ir neatidumo skaitant uždavinių sąlygas, neįsižiūrint į pateiktus paveikslus, dėl nemokėjimo teisingai naudotis skaičiuotuvu, pabrėžė pranešėjas.

 

Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Zita Nėnienė apibendrino Kauno miesto mokyklų mokinių 2021 m. matematikos valstybinio brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatus.

 

Džiaugiamės, kad 2020–2021 m. m. matematikos rezultatai pagerėjo, ir sieksime, kad 2021–2022 m. m. jie būtų dar geresni.

 

Ilona Teresienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

 

 

Metodinis renginys „Geografijos mokslo aktualijos“

 

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto geografijos mokytojų metodinis būrelis, jungdamiesi prie Lietuvos geografų draugijos „Geografijos žinių savaitės“ iniciatyvos, lapkričio 15 d. organizavo metodinį renginį geografijos mokytojams „Geografijos mokslo aktualijos“. Renginį vedė Vilniaus universiteto dėstytojas, Kauno miesto geografijos mokytojo metodinio būrelio pirmininkas dr. Simonas Šabanovas. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros dėstytojos dr. Giedrė Godienė ir prof. dr. Dovilė Krupickaitė. Pranešėjos pasidalijo naudinga informacija, kuri praplėtė dalyvavusiųjų žinias ir bus panaudota mokinius mokant geografijos.

 

 

Kauno švietimo inovacijų centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.