Metodinės dienos užsienio ir Lietuvos mokytojams

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriuje vyko metodinės dienos „Kalendorinių švenčių scenarijų rengimas“. Kvalifikacijos kėlimo renginys buvo skirtas užsienio lietuvių mokyklų, Vilniaus ir Šalčininkų rajono pedagogams. Į renginį atvyko pedagogų iš Lenkijos, Kaliningrado srities, Baltarusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų. Dvi dienas įvairių dalykų mokytojai aktyviai dalyvavo tiek teorinėse, tiek praktinėse veiklose, patys įsitraukė į diskusijas, daug sužinojo apie įdomius, netradicinius darbo su mokiniais metodus, gilinosi į senąsias tradicijas, šoko ir mokėsi dainuoti.

 

Pirmąją dieną po pažinties ir aptarus dalyvių lūkesčius vyko užsiėmimas apie tautinės šventės sampratą, buvo analizuojami animaciniai filmukai, sudaromas pamokos planas. Šį užsiėmimą vedė lektorė Jūratė Leikaitė-Aškinienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja, režisierė ir dailininkė, prodiuserė, edukacinių renginių organizatorė.

Po pertraukos vyko atvira choreografijos ir etnokultūros pamoka „Tradicinės šventės etnokultūros pamokose“, kurią vedė Vilniaus lietuvių namų choreografijos mokytoja metodininkė Zita Damauskienė. Vėliau dalyviai analizavo vaizdo medžiagą, peržiūrėjo filmų ciklą „Lietuvių šventės ir sakmės“, vyko sakmių analizė. Pirmosios dienos pabaigoje nagrinėti gerieji praktikos pavyzdžiai, aptartas mokytojo vaidmuo, ugdant mokinių kultūrinį pažinimą. Vakare visi norintys buvo pakviesti į tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ atidarymo renginį.

 

Antroji metodinė diena prasidėjo nuo pažinties su itin charizmatiška lektore Varsa Liutkute-Zakariene, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus vyresniąja redaktore, folkloro ansamblio „Varangė“ vadove. Ji itin įtaigiai papasakojo apie kalendorines šventes. Nemažai dėmesio skirta praktinėms užduotims: analizuoti mokykloje turimi ištekliai, svarstyta, kaip kūrybiškai juos panaudoti.

Renginio pabaigoje Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Kristina Mišeikienė pasidalijo savo gerąja patirtimi. Jos pranešimas „Kūrybinės salos. Nenuobodūs renginiai mokykloje. Praktiniai pavyzdžiai“ leido dalyviams pamatyti, kiek daug galima nuveikti, kai yra idėja ir noras dirbti. Susirinkusieji tvirtino, kad šis renginys viršijo jų lūkesčius.

Pedagogai dar ilgai dalijosi įspūdžiais ir idėjomis, neskubėjo skirstytis, nors daugelio iš jų laukė ilgas kelias namo.

 

Vilma VILKYTĖ-ŽEMAITAITIENĖ

Vilniaus lietuvių namų Užsienio švietimo skyriaus vyresn. metodininkė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.