Metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“

Irina Stanislovavičienė
,
Kauno Aleksandro Puškino g-jos etikos mokytoja ekspertė

Birželio 2 d. virtualioje aplinkoje vyko gerosios patirties sklaidos metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“ (angl. „Stress-free schools and classrooms. Evaluation and Quality Assurance in education and training“), kurią organizavo ir vedė grupė mokytojų iš Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos (mokytoja metodininkė Nina Čerenkova, mokytoja ekspertė Irina Stanislovavičienė, mokytoja metodininkė Daiva Klusaitienė, mokytoja metodininkė Natalija Smirnova). Renginys organizuotas pagal Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos laimėto „Erasmus+“ projekto „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje gimnazijoje“ veiklas ir vyko anglų kalba. Renginio metu savo patirtimi bei žiniomis pasidalijo lektoriai iš IDEC mokymo centro Graikijoje, kuris organizuoja nacionalines ir tarptautines mokymo sesijas švietimo darbuotojams įvairiomis temomis visoje Europoje ir yra finansuojamas iš Europos Komisijos programos „Erasmus +“.

 

Metodinę valandą pradėjo Eirini Gkotsi, Europos projektų „Erasmus +“ vadovė, kalbėjusi tema „Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“. Ji pasakojo, kaip norint užtikrinti įvertinimo bei mokymo kokybę būtina pasirinkti tinkamiausią kokybės užtikrinimo sistemą, pasidalijo patirtimi, kaip sukurti mokyklos vertinimo sistemą, kaip pasirinkti tinkamus vertinimo metodus ir priemones, kaip atlikti vertinimą, išanalizuoti vertinimo išvadas ir siekti tolesnių pokyčių.

 

Kita renginio pranešėja – Betty Aggeletaki, psichologo patarėja ir specialiojo ugdymo specialistė, bendradarbiaujanti su IDEC verslumo, tarpkultūrinių kompetencijų ir įtraukiojo ugdymo temomis, skaitė pranešimą „Mokyklos ir klasės be streso“. Specialistė kalbėjo apie tai,  kaip svarbu suprasti ir įvertinti su darbu susijusio streso poveikį žmogui, papasakojo apie su stresu susijusią riziką mokinio ir mokytojo sveikatai, ypač nuotolinio mokymos(-si) metu, pristatė streso prevencijos priemones, pasidalijo iliustraciniais pavyzdžiais, kaip išspręsti streso sukeltas problemas mokykloje ir kaip svarbu rūpintis mokinių, mokytojų psichine gerove mokymo įstaigoje.

 

Po skaitytų pranešimų pranešėjos paprašė klausytojų, kad pasidalytų savo patirtimi, pavyzdžiais, kaip jų įstaigoje valdomas stresas ir kokiais būdais pamatuojamas streso lygis klasėje, mokykloje, kokie mokymo kokybės vertinimo metodai bei priemonės taikomi jų mokyklose. Paaiškėjo, kad mokyklos turi mažokai streso valdymo patirties, todėl šiame renginyje Graikijos kolegių pasidalinimas žiniomis, patirtimis buvo įdomus ir vertingas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.