Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“

Birželio 16 d. vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“. Kauno miesto ekonomikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, kaip sekasi vykdyti edukaciją nuotoliniu būdu. Renginio pradžioje mokytojus pasveikino Lietuvos „Junior Achivement“ direktorė Andželika Rusteikienė ir trumpai pateikė informaciją apie pilotinį projektą „LJA mokytojų akademija“.

Kauno Veršvų gimnazijos ekonomikos ir verslumo vyresnioji mokytoja Renata Lincevičienė dalinosi patirtimi vykdant nuotolinį mokymą. „Kauno Veršvų gimnazijoje verslumas ir finansinis raštingumas ugdomas jau pradinėse klasėse, tad nuotolinio mokymo(si) metu šios veiklos buvo tęsiamos. Pradinių klasių mokiniai kartojosi temas apie taupymą, alternatyvas, prekes ir paslaugas, kt., atlikdami mokytojos pateiktas užduotis; įgyvendino projektinį darbą „Aš esu gamintojas“. Mokiniai sukūrė įvairių naujovių, tokių kaip: dantų šepetėlis integruotas dantų pasta, sulankstomas puodelis, stalo žaidimai, mobiliojo telefono dėkliukas su stogeliu nuo saulės ir kt.“, – pasakojo mokytoja.

 

„Džiugu, kad mūsų šiuolaikinės ekonomikos ir verslumo pamokos sudomino ne tik mokinius bet ir jų tėvelius“, – dalinosi patirtimi ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Sandra Paštuolytė, dirbanti Kauno „Vyturio“ gimnazijoje ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. 11–12 klasių mokiniams dėstomos investavimo pamokos. Jų metu mokiniai mokomi išsirinkti tinkamų įmonių akcijų, atkreipiant dėmesį į fundamentalią ir techninę analizes, bei kaip nusipirkti jų virtualioje „Market Watch“ platformoje, kaip pirkti akcijas realioje rinkoje ir uždirbti pinigų.

Dešimtokams dėstomi makroekonominiai rodikliai, remiantis statistikos departamento duomenimis, ne tik Lietuvos, Europos, bet ir pasaulio mastu, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kaip kinta makroekonominiai rodikliai globalios problemos Covid-19 atžvilgiu.

Devintokai ekonomikos pamokose mokėsi pagal „Swedbank“ pateiktą mokymosi medžiagą. Virtualioje finansų laboratorijoje analizavo mainų, taupymo, skolinimosi, planavimo, efektyvaus išteklių panaudojimo temas; žaidė žaidimus „Pasiruošk gyvenimui“; dalyvavo finansinio raštingumo protų mūšiuose.

Pamokose naudojamos ne tik trumpalaikės, bet ir ilgalaikės virtualios erdvės, kurios skatina mokinius domėtis šia sritimi, o mokytojui, šiose programose kuriamos užduotys, padeda stebėti mokinių pažangą, pavyzdžiui, mokymui skirtos programos: „Moodle“, „Quizizz“, „Kahoot“, „Nearpod“, „Class Dojo“, „Zoom“ ir t. t.

 

„Keisti buvo šie mokslo metai, bet kai kurie dalykai nepriklauso nuo mokslų formos ir būdų“, – teigė Kauno „Saulės“ gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Laima Girdauskienė ir vyresnioji mokytoja Romualda Krutkevičienė.

Gimnazijoje nuotoliniu būdu ekonomikos ir verslumo mokėsi 273 I klasių gimnazistai. Nuotoliniam mokymui pasirinkta visą raštinės programų paketą apimanti programa „Microsoft Office“ (t. y. tekstų rengyklė „Word“, skaičiuoklė „Excel“, pateikčių rengyklė „PowerPoint“), bendradarbiavimo ir komunikavimo platforma „MS Teams“, įprasti mokytojo darbe ir mokiniui mokantis.

„Dirbdami naudojame metodus, ugdančius svarbiausias mokinių kompetencijas: pažinimo, kultūrinę, pilietinę, kūrybiškumo, komunikavimo. I klasių gimnazistai naudojosi Lietuvos laisvosios rinkos instituto teikiama metodine medžiaga. III–IV klasių gimnazistai naudojosi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto paruoštomis pamokomis. Džiugu, jog nuotolinis mokymasis išryškino švietimo sistemos dalyvių stiprybę – bendradarbiavimą. Mokiniai aktyviai įsitraukė veikti projekte „Mokinys – mokiniui“ – vestos pamokos ne tik srautu, bet ir jaunesniems arba vyresniems gimnazistams.

Manome, kad nuotolinio darbo privalumas tas, jog vienu metu gali dirbti visos srautinės klasės; palankesnis darbo grafikas. Trūkumas – darbas iš namų kelia techninių, organizacinių ir psichologinių iššūkių; dingsta „gyvo“ ir neretai greitesnio bendravimo bei keitimosi žiniomis galimybė, mokytojui reikia kur kas daugiau laiko pasiruošti pamokai arba paruošti užduotis“, – kalbėjo mokytojos.

 

„Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija yra ilgoji gimnazija, orientuota į ekologinį mokinių ugdymą. Tačiau nepamirštamas ir ekonominis, finansinio raštingumo, verslumo ugdymas, integruotas į įvairius mokomuosius dalykus, projektus („Eko idėjos Lietuvai“, „Žemės ir žmogaus darna“ ir kt.), – pasakojo ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Jolanta Čėsnienė.

Finansinio raštingumo mokiniai mokosi nuo priešmokyklinio amžiaus iki 12 klasės. Gimnazijoje vaikai mokosi panaudoti antrines žaliavas, rūšiuoti, analizuoti oro, vandens užterštumo, šiukšlinimo poveikį aplinkai ir ekonomikai, skaičiuoti gaminių ir maisto patiekalų savikainą.

Gimnazistai aktyviai dalyvauja viktorinose „Pinigai“, „Pasaulio valiutos“, „Euras“. Nuolat steigiamos Mokomosios mokinių bendrovės (MMB). Karantino laikotarpiu gimnazija daugiausiai naudojosi „Zoom“ platforma, dalis dirbo „Teams“ platformoje. Be to, aktyviai naudotasi mokymui skirta programa „Eduka“, socialiniu tinklu „Facebook“, el. dienynu „Tamo“, išmaniojo debesies „Office 365“ programų galimybėmis.

 

Karantino laikotarpis pareikalavo daug jėgų, tačiau mokytojai puikiai įveikė iškilusius nuotolinio mokymo iššūkius.

 

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija ir Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjaus ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Inga Kublickienė teigia, kad „Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas, o tai pasiekti padeda ekonomikos ir verslumo pamokos“. Pamokose mokytoja naudoja platformą „Google Classroom“, kontaktines pamokas, vaizdo skambučius per aplinką „Google Meet“ bei kitus paieškos sistemos „Google“ dokumentus (apklausų, testų), kuriuos bus galima naudoti ir kontaktinėse pamokose. Pamokų pagyvinimui ir greitai apklausai naudoja mokymui skirtą „Kahoot“ programą, o atsiskaitymams – „eTest“ įrankį.

 

„Erudito licėjuje finansinis raštingumas ir verslumas 0–4 klasėse – integruotas“, – pasakojo ekonomikos ir verslumo vyresnioji mokytoja Kristina Celiešiūtė. Numatytas siektinas rezultatas, ką vaikas metų pabaigoje turi išmanyti apie finansinį raštingumą. Pradinių klasių mokytojai integruoja šias dalis į programą. Nuo 5 klasės finansinis raštingumas ir verslumo pamokos – privalomos. Kursą sudaro 3 pagrindinės dalys: verslumas, asmeninių finansų valdymas, pasaulio samprata ir ekonomika. Kursas dėstomas 36 val. per metus (1 savaitinė pamoka). Verslumo ugdymo dalyje, be išimties, visi vaikai generuoja verslo idėją, apžvelgia rinkodarą, apskaičiuoja kaštus, nustato gaminio ar paslaugos kainą ir pristato licėjaus bendruomenei. Tie vaikai, kurie nori daugiau sužinoti apie tai, kaip valdomas verslas, buriasi į komandas ir įkuria Jaunąją bendrovę (LJA programa). Asmeninių finansų dalyje nagrinėjamos taupymo, vartojimo, skolinimosi temos.

 

„Dėl paskelbto karantino teko perorganizuoti visą ugdymo procesą ir per kelias dienas, mokytojai, pritaikę savo išradingumą, pasiekė neblogų rezultatų. Jie atsakingai ruošėsi pamokoms, o mokiniai atliko jiems skirtas užduotis ir suprato, kad viskas įmanoma, pritaikė informacinių technologijų žinias. Taigi, čia labai tinka Frydricho Nyčės (Friedrich Wilhelm Nietzsche) posakis: „Tai, kas neužmuša, padaro mus stipresniais“, – kalbėjo Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Vaida Valiuvienė.

Vyresniųjų klasių ekonomikos ir verslumo mokiniams pamokos vyko tiesiogiai „Zoom“ platformoje, organizuojant užduotis komandomis ir projektinius darbus. Vienų klasių mokiniai parengė pristatymus pasirinktomis temomis, kitų – sprendė karantino metu kylančius iššūkius ir kūrė inovacijas. Be tradicinių pamokų, mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo „Sumanaus moksleivio akademijoje“, jaunosios bendrovės vykdė savo veiklą ir dalyvavo įvairiuose konkursuose, konsultacijose bei „Nacionalinėje EXPO 2020“.

 

Renginio pabaigoje Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė, Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio koordinatorė Alvita Veličkaitė padėkojo metodinio būrelio nariams, mokytojams už jų nuoširdų darbą karantino laikotarpiu, už dalijimąsi gerąja patirtimi su kolegomis, pasidžiaugė „Investors Forum“ metų ekonomikos ir verslumo mokytojo apdovanojimais, kurie šiais mokslo metais skirti mokytojoms iš Kauno.

Už pasiekimus ugdant mokinių ekonominį raštingumą ir verslumą apdovanota Kauno Veršvų gimnazijos mokytoja Renata Lincevičienė ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytoja Sandra Paštuolytė.

Daugiau informacijos „Investors Forum“ (https://investorsforum.lt/news_archive/asociacija-investors-forum-ivertino-ryskiausius-2019-metu-laimejimus/) ir „Verslo žinių“ (https://www.vz.lt/2020/05/26/investors-forum-metu-investuotoju-pripazino-vakaru-medienos-grupe) puslapiuose.

 

Apibendrinant reikia apibrėžti, kad ekonomikos ir verslumo mokymo(si) nuotoliniu būdu iššūkis įveiktas! Kauno miesto ekonomikos mokytojai taiko įvairius mokymo metodus įvairiose virtualiose platformose, siekdami ugdyti svarbiausias mokinių kompetencijas.

 

Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.