Metodinė valanda „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“

Onutė Kazakevičienė
,
Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio narė
Irena Valentukonienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekininkė

Birželio 16 d. virtualioje aplinkoje įvyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuota, klausytojų iš tolimiausių šalies kampelių bibliotekų sulaukusi metodinė valanda „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“.

 

Džiaugiamės, kad metodinėje valandoje dalyvavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja, lituanistikos centro vadovė Reda Kiselytė („Leidinių su autografais kolekcija Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje“). Pranešėja, kurios veikla žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje,  pristatė autografuotų leidinių sąvoką, paaiškino kas tai yra.

„Sielą šildantys“ Lietuvos įžymybių įrašai ir autografai knygose, žurnaluose, fotografijose ir kitose laikmenose – unikalus, neišsemiamas darbų baras. Pradėję veiklą nuo poros autografuotų leidinių, gautų paštu iš Amerikos, dabar kolekcijoje saugome iki 400 leidinių. Su jais, integruotų pamokų metu, supažindiname mokinius, rengiame šių leidinių parodas, vedame ekskursijas, skelbiame straipsnius. „Sustoti neketiname, nes tai turi išliekamąją vertę. Čia slypi ir mano bibliotekinio darbo prasmė. Autografuotų leidinių saugojimas ir kaupimas prasmingas. Dalis rašytojų jau iškeliavę… tad lieka dalelė jų, įamžinta knygose“, – teigia pranešėja.

 

R. Kiselytė pasakojo apie interviu su Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatais: filosofu, žurnalistu, vertėju Andriumi Konickiu; prozininke, dramaturge, eseiste Vanda Juknaite; aktoriumi, teatro režisieriumi Gyčiu Padegimu; rašytoju, visuomenės veikėju Vytautu Girdzijausku; fotomenininku Albinu Kuliešiumi; literatūros tyrinėtoju, kritiku Vitu Areška; vertėja Diana Bučiūte; fotomenininku, dailininku, grafiku Rimantu Dichavičiumi; ekonomistu, kraštotyrininku, „Versmės“ leidyklos monografijų autoriumi Venantu Mačiekumi; aktore, režisiere Virginija Kochanskyte.

Reda pasidalijo mintimis ir apie surengtus seminarus, konferencijas, dalyvavimą literatūriniuose konkursuose, aktyvų bendradarbiavimą su užsienio spauda, kurioje publikuojama informacija kraštotyros temomis: apie gimnaziją, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąją biblioteką, rengiamus interviu su talentingais, aktyviais gimnazistais, įžymiais rajono žmonėmis.

 

Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė dr. Livija Mačaitytė-Kaselienė, pranešime „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“, akcentavo pagrindinius veiklos aspektus:

  • nuotolinis mokymas(is): praktiniai bibliotekinio darbo aspektai;
  • bibliotekininkas – tarpininkas (1–7);
  • iššūkiai = naujos galimybės!

„Mano pozicija karantino laikotarpiu tokia: ne papildomai apkrauti veiklomis, o padėti, konsultuoti, kai tikrai to reikia. Svarbu lavinti mokinių kūrybingumą praktiniu būdu, naudingomis veiklomis (pavyzdžiui, filmuko kūrimas ar pagalba, rengiantis tiriamiesiems darbams).

Nuotoliniu būdu konsultuodamiesi ir bendradarbiaudami su gimnazistais, sukūrėme reprezentacinį filmuką, pristatantį gimnaziją, jos veiklas. Bendruomenę raginau dalyvauti Europos dienos renginiuose. Gegužės 9 d. dalyvavome akcijoje „Europos dienos solidarumo kava.“

Livija pasakojo, kad gimnazistai turėjo atlikti individualius projektus grupėmis, tad bendradarbiavimas su mokiniais nuotoliniu būdu vyko nuolat: konsultuota informacijos atrankos, komponavimo, įkėlimo klausimais. Viešuose parengtų darbų pristatymuose bibliotekininkė dalyvavo kaip stebėtoja-vertintoja.

 

Skaitydamos pranešimą „Kauno „Vyturio“ gimnazijos bibliotekos nuotolinio darbo patirtis“ (bibliotekos vedėja Onutė Kazakevičienė, bibliotekininkė Audronė Jokubauskienė) išskyrėme keturis svarbiausius aspektus:

  • informacijos sklaidą informacinėmis priemonėmis;
  • tikslinę informaciją konkrečiam mokytojui ar mokytojų grupei;
  • nuotolines pamokas iš muziejų, dalyvavimą anksčiau pradėtuose projektuose;
  • kvalifikacijos tobulinimą.

Ypatingai džiaugiamės Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus idėja. Sukvietėme mokyklas bendradarbiauti ir jungtis į nuotolines lietuvių literatūros pamokas muziejuose. „Siekdamos padėti mokytojams, registravomės į pamokas muziejuose. Rezultatas puikus! Surengta 13 pamokų iš įvairių muziejaus padalinių: Salomėjos Nėries, Maironio, Juozo Grušo, Vaižganto memorialinių muziejų, Vaikų literatūros muziejaus. Pamokos, vykusios netradicinėje aplinkoje – muziejuje, papildė bendrojo ugdymo mokyklų pamokas, trims šimtams mokinių suteikė naujų žinių apie lietuvių rašytojus, literatūrą, istoriją, meną, praplėtė mokykloje dėstomas temas, ugdo kūrybiškumą, meninę saviraišką, formavo vertybines nuostatas. Mokiniams, tai tarsi mažos šventės, kurių jie labai laukdavo.“

 

Karantinas netapo kliūtimi tęsti anksčiau pradėtus projektus. Parengta virtuali paroda „Įžymūs europiečiai“ (tarptautinis projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA); dalyvauta „Visuotinėje veiksmo savaitėje 2020“; „Vystomojo bendradarbiavimo platformos“ organizuotoje „Afrikos savaitėje 2020“.

Mokinių dalyvavimas projektinėse veiklose prisidėjo prie globalaus pilietiškumo ugdymo. Mokiniai susipažino su kultūrų įvairove, lyčių lygybės, žmogaus teisių ir apsirūpinimo maistu problemomis.

 

Džiaugiamės ir tiesioginiais vaizdo tiltais „Lietuva–Albanija–Lietuva“. Dviejų virtualių susitikimų metu, Albanijoje dirbantis rašytojas Povilas Villuveit‘as, gimnazijos pradinių klasių mokiniams pademonstravo knygos „Spinčius“ iliustracijas, skaitė ištraukas iš knygos, bendravo su mokiniais, atsakė į pateiktus klausimus. Jų būta pačių įvairiausių: kokią knygą rašo dabar, kas įkvepia rašyti, kiek trunka knygos rašymas, ką veikia Albanijoje, kokia kalba ten kalbama, ar šioje šalyje yra karantinas?.. Rašytojas pasakojo apie savo kūrybą, papasakojo, kaip atsirado jo personažas Spinčius.

„Valanda pralėkė akimirksniu, bet visiems įsimins ilgam. Susitikimą mokiniams primins ir knygos „Spinčius“, kurias gavome iš Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ ir perdavėme mokiniams.“

Rašytojas pažadėjo, kad sugrįžęs į Lietuvą, aplankys „Vyturio“ gimnazijos pradinukus ne virtualiai, o gyvame susitikime.

 

Mūsų metodinė valanda pralėkė greitai. Ne tik sužinojome bibliotekininkių nuveiktus darbus karantino laikotarpiu, bet ir išgirdome idėjų naujiems mokslo metams.

Dėkojame visoms pranešėjoms – už pasidalijimą patirtimi, už leidimą viešinti pranešimų medžiagą Centro svetainėje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.