Metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“

Irena Valentukonienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekininkė

Gruodžio 9 d. virtualioje aplinkoje vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuota metodinė valanda bibliotekininkams.

 

Darbo patirtimi dalijosi Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė dr. Livija Kaselienė. Pranešime „Nuotolinio mokymo inovacijos: bibliotekininko vaidmuo“, ji akcentavo, kad „nuotolinis mokymas jau tapo kasdienybe. Sklandžiam ugdymo procesui užtikrinti vyksta aktyvi komunikacija: bendradarbiaujama jaunimui puikiai pažįstamomis ir naudojamomis programomis. El. dienyne „Tamo“ pateikiamos nuorodos į programinės grožinės literatūros kūrinius, siunčiama reikalinga medžiaga į asmeninį mokinio paštą, vadovėliai ir grožinė literatūra mokytojams ir mokiniams pateikiama PDF formatu arba skenuojant. Vyksta bendradarbiavimas su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais (LUX kino dienos, refleksija lietuvių kalbos pamokose, klasės diskusija vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“, nuotolinė viktorina-protmūšis „Knygų Kalėdos“), paroda „Covid virusui – NE. Saugokim save!“, kurią surengti padėjo dailės ir technologijų mokytojai.

 

Vida Stepučinskienė, Kauno Palemono gimnazijos bibliotekos vedėja, pasidalijo įspūdžiais, veiklos eiga dalyvaujant tarptautinio projekto „Kalėdų eglutės puošimo iššūkis“ (angl. „Christmas Tree Decoration Exchange“) integravimu kalėdiniame Kauno Palemono gimnazijos projekte „Su Kalėdų šviesa – iš širdies į širdį“. Besitęsiantis karantinas pakeitė gimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius ir ryšius. Ji sakė, kad ieškoma atskirų ir jungiančių veiklų, kaip sutikti šv. Kalėdas, kad būtų ugdomos socialinės, asmeninės, kūrybingumo ir komunikavimo kompetencijos. Gimnazija pakviesta gaminti kalėdines dekoracijas. Šiame projekte dalyvauja 13-kos šalių mokyklos. Pasirinkome gaminti trispalvį advento vainiką su gimnazijos nuotrauka. Su didžiausiu užsidegimu dekoracijų gaminimo procese dalyvavo pradinių klasių mokiniai, užsienio kalbų, menų ir technologijų metodinių grupių nariai.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos biblioteka – įvairių projektų dalyvė. Bibliotekininkė Audronė Jokubauskienė ir bibliotekos vedėja Onutė Kazakevičienė pristatė pranešimą „Bendradarbiavimu grįsta bibliotekos projektinė veikla“. Jos referavo, kad veikla tikrai plati: „Pasakų iššūkis 2020“ – pasaką populiarinanti ugdymo priemonė, skatinanti mokinių socialinį, emocinį bei kultūrinį augimą; tarptautinis kalėdinių žaisliukų mainų projektas „Kalėdų eglutės puošimo iššūkis 2020“; tarptautinis projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2020“, kurio tikslas – supažindinti skaitytojus su Šiaurės šalių tradicijomis, gamta ir kultūros paveldu, todėl surengta paroda, populiarinama literatūra ir knygų skaitymas, spalvinamos komiksų knygelės, vyko netradicinė pasaulio pažinimo pamoka, protmūšiai; tarptautinės iniciatyvos „Globalaus švietimo savaitė 2020“, kurios tikslas – skatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę ir įpročius pokyčių purtomame pasaulyje, skleisti žinią apie darnų vystymąsi, raginti burtis į komandas ir įgyvendinti darnios raidos tikslus kasdienėse veiklose; surengti „Metų knygos rinkimai 2020“ – netradicinė lietuvių kalbos pamoka (pažintis nuotoliniu būdu su knygomis paaugliams).

 

Kauno rajono Neveronių gimnazijos bibliotekininkės Daivos Paškevičienės pranešime „Socialinis emocinis ugdymas: BIBLIOTEKA – vaidmuo“ išryškinta ypač aktuali tema – emocijos, turinčios įtakos tam, kaip ir ko mokomės. Ji teigia, kad vaikai turėtų išmokti suprasti minčių, jausmų ir elgesio ryšį, kad plėtojant šiuolaikinį ugdymo turinį būtina orientuotis į vaiko emocinę bei socialinę kompetencijas.

 

Pagrindinis mokyklos bibliotekos tikslas – padėti sėkmingai tobulėti mokiniui, mokytojui, visai bendruomenei. Gerai organizuota bibliotekos veikla daro įtaką aukštesniems mokinių akademiniams pasiekimams, geresniems skaitymo gebėjimams, teigiamam požiūriui į mokymąsi, asmeninį tobulėjimą. Bibliotekoje-skaitykloje vyksta garsinio skaitymo savaitė, Laimės diena, kūrybinės dirbtuvės „Kuriame akrostichu pagal mėnesio vertybes“, advento projekto „Kalėdų belaukiant“ metu kasdien 15 minučių skiriama pasakai.

 

Prienų rajono Jiezno gimnazijos bibliotekininkė Vitalija Rūdienė savo renginių pynę papildė intelektualiais žaidimais. Dalydamasi gerąja patirtimi (pranešimas „Protmūšiai“) Vitalija džiaugėsi, kad protmūšiai sulaukė didelio susidomėjimo. Juose dalyvauja visi – mokiniai, mokytojai, darbuotojai, tėveliai (surengti šie protmūšiai: 6 klasės mokinių komandų protmūšis, skirtas  Knygnešio dienai, rajono gimnazijų komandoms – Gimnazisto dienai, protų mūšis pradinukams ir jų tėveliams, kassavaitiniai trečiadieniniai protų mūšiai mokyklos bendruomenei. Surengtos vaikų pamėgtos pirmokų skaitytojų krikštynos, pasakų penktadieniai priešmokyklinukams, Šiaurės šalių literatūros, Baltų literatūros savaitės renginiai).

 

Bibliotekininkių pristatytos veiklos dar kartą įrodė, kokius prasmingus darbus jos dirba, kaip praturtinama nuotolinio mokymo(si) ir darbo kasdienybė Skaitytų pranešimų medžiagą galima rasti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.