Metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“

Reda Ponelienė
,
Šiaulių l.-d. „Vaikystė“ direktorė
Eglė Galkauskienė
,
Šiaulių l.-d. „Trys nykštukai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 4 d. Šiauliuose vyko III respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“, kurią organizavo Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“.

 

Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių m. savivaldybės mero pavaduotojas E. Elijošius, Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė, jie akcentavo renginio aktualumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) reikšmingumą. Konferencijoje dalyvavo šimtas dalyvių iš Lietuvos: Alytaus, Jonavos, Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio, Šakių, Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai.

 

Pirmąją konferencijos dalį pradėjo VILNIUS TECH ir Mykolo Romerio universitetų docentas dr. Tomas Butvilas, aptaręs kintančius pedagogo vaidmenis (pranešimas „Šimtas pedagogo kalbų su mažaisiais: vaidmenų ir poreikių transformacijos“). Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos Ikimokyklinio ugdymo pagalbos skyriaus vadovė Aušra Kušlienė pristatė pranešimą „Žaidimų takeliu į taisyklingą kalbą“ ir aptarė 1,5–3 metų vaikų kalbos ugdymą ir sutrikimų prevenciją. Šiaulių lopšelių-darželių „Sigutė“, „Žilvitis“ direktorė E. Ivanauskaitė-Rimšė pranešime „(Ne)pamatuoti lūkesčiai ugdant vaikus nuo vienerių metų“ pasidalijo patirtimi apie vaikų nuo vienerių metų ugdymo įstaigoje ypatumus, kylančius iššūkius ir sprendimo galimybes. Konferencijos organizatoriai į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą kvietė žiūrėti iš skirtingų perspektyvų. Šiemet pranešimą ugdytojams „Sveikas vaikas: lūkesčiai ir realybė“ skaitė VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos vaikų ligų gydytoja Ineta Dulinskienė. Pirmąją konferencijos dalį užbaigė Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė R. Ponelienė, kvietusi diskutuoti apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimui keliamus reikalavimus ir pačių pedagogų lūkesčius.

 

Antrojoje konferencijos dalyje pristatyti 32 žodiniai ir stendiniai pranešimai pagal konferencijos problemines sritis „Socialinis emocinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“, „Ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatos ugdymas(is)“, „STEAM ugdymo galimybės ankstyvajame amžiuje“, „Inovatyvių ugdymo(si) metodų ir formų taikymas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdyme“, „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas(is)“.

Konferencijos organizatoriai dėkoja pranešėjams už dalijimąsi gerąja patirtimi, dalyviams už mokymosi visą gyvenimą idėjos palaikymą ir pozityvios atmosferos kūrimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.