Metodinė konferencija „Mes mokomės vieni iš kitų“

Viktorija Dumskienė

Spalio 27 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogai, suvieniję jėgas su Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogais ir Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistais, surengė ir įgyvendino jau kasmetę tapusią, į „Zoom“ aplinką persikėlusią, metodinę konferenciją „Mes mokomės vieni iš kitų“, kurios tema „Emocinį intelektą stiprinanti aplinka: mokytojas-tėvai-vaikas“.

 

Ši konferencija yra organizuojama daugelį metų, bet kasmet sulaukia vis daugiau susidomėjimo, aktyvaus pedagogų įsitraukimo ir dalyvavimo. Šiemet renginys subūrė beveik 90 dalyvių iš visos Lietuvos. Savo patirtimi apie emocinio intelekto formavimą ir stiprinimą dalijosi pedagogai iš Šiaulių rajono ir miesto, iš Radviliškio, Kauno ir Vilniaus miestų lopšelių-darželių.

 

Renginio pradžią ir atidarymą paskelbė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui D. Dubinskienė. Sveikinimo žodį tarė Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Lipskienė. Padėka ir sveikinimu dalijosi Kuršėnų lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Nykštukas“ direktorės D. Kuprienė ir N. Staražinskienė.

 

Konferencijos pranešimų dalį pradėjo ir apie vaikų emocinį ugdymą per projektinę veiklą kalbėjo Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ M. Montessori ugdymo metodo grupių mokytojos metodininkės V. Sutkienė, E. Jurkienė, L. Mickevičienė. Jos pristatė vykdytą ilgalaikį projektą „Aš, emocijos ir gyvūnai“. Kolegės I. Dainutė ir V. Jaškauskienė savo pranešime dalijosi patirtimi, kaip praktiškai įgyvendina socialinio-emocinio ugdymo programą „Dramblys“. Mokytojos iš Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ pasidalijo gerąja patirtimi apie emocinio intelekto stiprinimą, tam pritaikytas aplinkas. Kitų miestų pedagogai kalbėjo apie emocinio intelekto pažinimo esmę, prasmę, apie pedagogų funkcijas, lūkesčius ir tėvų įsitraukimą į emocinio intelekto ugdymą.

 

Savo ruožtu nuoširdžiai dėkojame socialiniams partneriams, kurie prisidėjo prie konferencijos organizavimo ir įgyvendinimo. Taip pat tariame ačiū lektoriams už įgyvendintus sumanymus ir įvairių patirčių sklaidą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.