Metodinė diena „Bendrauti, dalintis, tobulėti…”

Onutė Kazakevičienė
,
Kauno „Vyturio“ g-jos bibliotekos vedėja
Aistė Vasiliauskienė
,
Kauno Bernardo Brazdžionio m-klos bibliotekininkė

Gegužės 9 dieną Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis Kauno ir Raseinių ugdymo įstaigų bibliotekininkėms organizavo metodinę dieną „Bendrauti, dalintis, tobulėti…“

 

Renginys simboliškai pradėtas edukacija vaiskiais pavasario žiedais pasipuošusiame Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo name-muziejuje. Įdomu, kad kai, grįžę iš Paryžiaus, jie atvyko į Palemoną juos iškart sužavėjo nuostabi gamta ir netrukus kūrėjai ėmėsi namo, atitinkančio jų kūrybinius poreikius, statybos. Vaikščiojant jaukiomis kertelėmis, regint ant stalo paliktus autentiškus namo šeimininkų daiktus ir, besiklausant ramaus ekskursijų vadovės balso, nepastebimai greitai pranyko laiko pojūtis ir atrodė, kad visi namai pakvipo poetės keptu obuolių pyragu…, o poetės skaitomo eilėraščio posmai virpa ore:

 

„Anksti rytą parašyta

Daug naujų skambių vardų

Versiu knygą neskaitytą

Nuo rytų lig vakarų“.

 

Prie Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios pasitikęs raseiniškis kunigas vikaras Vidmantas Balčaitis papasakojo apie 1996 metais pašventintos nepriklausomos Lietuvos bažnyčios statybą, puošybą. Sužinojome, kad XX a. pabaigoje pastatyta bažnyčia išsiskiria H. Ratauto drožiniais. Šiltai atsisveikinęs kunigas palydėjo iki sesių Saleziečių namų, kur įsikūręs vaikų dienos centras. Sesė vienuolė Irutė nuoširdžiai džiaugėsi savo tarnyste pagalbos reikalaujantiems centro vaikams.

 

Metodinė diena tęsėsi Kauno Palemono gimnazijoje. Svetingai priėmė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Strabulienė. Ji su džiaugsmu aprodė gimnazijos erdves: lauko klases, atvirą gimnazijos muziejų, STEAM laboratoriją.

 

Vėliau gimnazijos bibliotekininkė Vida Stepučinskienė pakvietė į atnaujintą biblioteką – informacinį centrą. Akį traukė ne tik šiuolaikiškos erdvės, bet ir gausybė žydinčių gėlių. Kauno ir Raseinių ugdymo įstaigų bibliotekininkės dalinosi bibliotekinio darbo idėjomis, įžvalgomis apie vykdomą kultūrinę-šviečiamąją veiklą, džiaugėsi sėkmingomis patirtimis.

 

Svarbiausias bibliotekinio darbo tikslas yra padėti mokiniams atrasti knygų skaitymo džiaugsmą, tad bibliotekose organizuojamos veiklos yra panašios, skiriasi tik jų pateikimas. Vienos bibliotekininkės vaikus pritraukia, persirengdamos įvairiais pasakų personažais, rengdamos kuo įdomesnes knygų parodas, skaitymų vakarus, viktorinas, žaidimus, kitos – organizuodamos nemokamas vaikų vasaros poilsio stovyklas „Kelionė į vasarą su knyga“, susitikimus su rašytojais ar kultūros atstovais, inicijuodamos laiškų knygų personažams rašymą. Organizuojamų renginių temas dažnai diktuoja ir situacija, ir laikmetis: „Aklas pasimatymas su knyga“, „Su geltona banga į Euroviziją“, „Knygų ir animacinių veikėjų viešnagė pas skaitytojus“.

 

Metodinės dienos metu bibliotekininkės ne tik pagilino kultūrines, socialines, katalikiškų vertybių, emocines, pilietiškumo, komunikavimo kompetencijas, pasisėmė gerųjų patirčių ir įkvėpimo, bet ir sustiprino bendrystės jausmą, skatinantį kolegialų bendradarbiavimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.