Memorandumas skatins Lietuvos ir Ukrainos švietimo institucijų bendradarbiavimą

Šiandien Nacionalinėje švietimo agentūroje jos direktorė Rūta Krasauskienė su Ukrainos valstybinės švietimo kokybės tarnybos vadovas Ruslan Gurak pasirašė Bendradarbiavimo memorandumą.
Memorandumas pasirašytas siekiant gilinti bendradarbiavimą tarp abiejų institucijų, įtraukiant švietimo ir akademinę bendruomenę, telkiant pastangas gerinti šalių švietimo kokybę.
Memorandume numatytos bendradarbiavimo sritys: bendrų renginių organizavimas švietimo įstaigoms, norminių teisės aktų, rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas, darbuotojų konsultavimo ir dalijimosi gerąja patirtimi organizavimas, bendrų tarptautinių projektų rengimas.
Ukrainos valstybinės švietimo kokybės tarnybos atstovas vadovas Ruslan Gurak taip pat lankėsi „Herojaus“ mokykloje ir Kauno tarptautinėje gimnazijoje, kur domėjosi, kaip Lietuvoje mokosi mokiniai iš Ukrainos, o Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojams pristatė situaciją Ukrainoje ir jos švietimo sistemoje, kaip pertvarkomas švietimas darbui karo sąlygomis, aptarė Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimo galimybes, atsakė į susitikimo dalyvių klausimus.
NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.