„Medį stebiu – galvelę suku“

Audronė Markevičienė
,
Vilniaus l.-d. „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad didžiausias menas yra mokytojo sugebėjimas pažadinti kiekviename mokinyje džiaugsmą kūrybinei saviraiškai ir žinioms. Šiandienos visuomenei reikia lanksčių ir kūrybingų žmonių, suprantančių naują (kintantį ir besitęsiantį) gyvenimą (Kalantzis, Cape, 2012). Vaiko kūrybiškumą didina pažinimo poreikis, skatinantis gilintis į save ir į jį supantį pasaulį, ir natūralus saviraiškos poreikis. Kūrybiškumas akcentuojamas ir Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (2012) bei EBPO „Inovacijų strategijoje“ (The OECD Inovation strategy, 2010), kur nurodoma, kad kiekviena valstybė turi siekti ugdyti atvirą, kūrybingą, veiklų ir atsakingą žmogų.

 

Didžiausią įtaką vaiko kūrybiškumo plėtotei turi aplinka. Šiuo aspektu gamtamokslinis ugdymas(sis) tampa svarbia žmonijos patirties dalimi, kiekvienam šiuolaikiniam žmogui siekiant suprasti pasaulį, kuriame gyvename, gebėti suvokti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus.

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą aplinkosauginį projektą „Gamtos namų duris pravėrus“ inicijavo šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinį konkursą „Medį stebiu – galvelę suku“. Konkursu buvo siekiama ugdyti suvokimą apie medžių ekologinę ir estetinę svarbą žmogaus gyvenime, skatinant vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą. Lietuvos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuojančių ugdymo įstaigų pedagogai, ugdytiniai ir jų šeimų nariai buvo kviečiami kurti mįsles, priežodžius apie medžius, savo kūrybą iliustruoti.

 

Savo kūrybines idėjas pateikė 49 dalyviai. Visi kūrybiniai darbai sugulė į virtualią knygą „Medį stebiu – galvelę suku“ .

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.