Mažųjų piliečių tautinio sąmoningumo ugdymas

Aušra Maleševičienė

„Kas gali nemylėti tėvynės? Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia meilės savo gimtajai šaliai, nes ji – tai jis pats, jo asmenybės šerdis.“ (Prezidentas Valdas Adamkus)

 

Tiek jaunuoliui, tiek suaugusiam žmogui šis jausmas lyg ir savaime suprantamas, tačiau toks suvokimas neatsiranda iš niekur… Mažas vaikas besąlygiškai myli ir brangina savo artimiausius žmones – tuos, kurie juo rūpinasi, saugo, globoja. Tokioje aplinkoje mažylis jaučiasi saugus ir laimingas. Vaikui augant, formuojasi jo savivoka – savo buvimo (aš esu, buvau, būsiu), unikalumo, asmeninio bei tautinio tapatumo jausmas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai, kurių savivoka plėtojasi sėkmingai, būdami 4–6 metų, pradeda samprotauti ir domėtis: „Kas aš esu?“, „Koks aš esu?“ Šiame raidos etape itin svarbu sudaryti palankias sąlygas formuotis vaiko pilietinėms vertybėms pažįstant ir perimant tautos kultūrą bei papročius. Tuomet svarbu atsakingas pedagogų ir tėvų požiūris į tautinio auklėjimo perspektyvą. Dažnai ugdymo institucijoms tenka didesnė atsakomybė formuojant vaikų tautines vertybes.

 

Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“ – ne taip seniai duris atvėrusi, nauja ugdymo įstaiga. 2020 m. spalio mėn. pirmuosius ugdytinius priėmęs kaip Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio padalinys, savarankišku lopšeliu-darželiu „Luknė“ tapo 2021 m. gegužę. Augame ir stiprėjame kartu su ugdytiniais – kuriamos įstaigos kultūra ir tradicijos, formuojasi bendruomenės vertybės. Naujai suburtai įstaigos darbuotojų komandai kartu su nauju darželiu atiteko švarus, baltas lapas kultūrine prasme. Susirinkę skirtingi žmonės su įvairia patirtimi, skirtingais požiūriais bei savitu suvokimu. Turime užduotį sutarti dėl vertybių bei sukurti gražiausias, prasmingiausias bendruomenės tradicijas. Džiugu, kad visų įstaigos darbuotojų pilietiškumo vertybės bei tautinio tapatumo jausmas yra stiprus ir vieningas – suformuotas patirties, sąlygojamas istorinių žinių, perduotas mūsų tėvų ir mokytojų. Dabar mes, mokytojai, turime pareigą skatinti vaikų poreikį ugdytis jautrumą savo krašto grožiui bei etnokultūros tradicijoms, supažindinti mažuosius su senolių papročiais. Visi įstaigos mokytojai, pasitelkdami savo kūrybiškumą bei išmonę, pasidalindami idėjomis, stengiasi sudaryti sąlygas mūsų darželio vaikams ugdytis pagarbos ir meilės gimtinei jausmą, kas yra pilietiškumo garantas. Mūsų lopšelis-darželis duris ugdytiniams atvėrė karantino laikotarpiu, tad švęsti tautines ir valstybines, Lietuvai svarbias šventes visi kartu dar neturėjome galimybės, tačiau dirbdami atskiromis grupėmis, mokytojai stengiasi supažindinti vaikus su nacionaliniais simboliais, istoriniais faktais, etniniais papročiais bei lietuvių kultūros paveldu. Pilietinio ugdymo uždavinius įgyvendiname kurdami tautinį sąmoningumą ugdančią aplinką, organizuodami tautinį identitetą atliepiančias ugdomąsias veiklas, popietes ir pramogas. Minint šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo dieną, vaikai susipažindino su senovės lietuvių amatais, mokytojų išmonės ir pastangų dėka galėjo patyrinėti rankų darbo gaminius. Nepaprastai nudžiugino vaikų susidomėjimas lietuvių liaudies rateliais bei žaidimais. Parinkus pagal amžių ir gebėjimus, tokie rateliai su dainavimo ir žaidimo elementais – daug džiugių emocijų ugdytiniams teikianti veikla. Vasario–kovo mėn. bendrą įstaigos erdvę papuošė mūsų ugdytinių kūrybiniai darbeliai, skirti Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventėms paminėti. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga mūsų socialinių partnerių buvome  pakviesti surengti parodą Domeikavos laisvalaikio salėje. Vaikai didžiuodamiesi, su meile kūrė darbelius, žinodami, kad jais džiaugsis ir grožėsis Domeikavos gimnazijos mokiniai.

 

Suprantama, svarbu senąsias tradicijas skiepyti nuo pat mažens – pateikiant jas patraukliai, išmoningai – per šventes, pramogas, žaidimus ir kitas vaikams prieinamas veiklas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.