Mažieji iš Žemaitijos Lietuvą sveikino eilėmis ir dainomis

Dalia Balsienė, Jūratė Rubavičienė
,
Telšių l.-d. „Mastis“ auklėtojos metodininkės

Kovo 11-ąją ypatinga šventė visai Lietuvai – švenčiama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šia proga Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“ organizuotas ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų eilėraščių deklamavimo konkursas „Gimtinės spalvos“.

Šventiškai pasipuošę vaikai ir juos lydintys pedagogai iš lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Berželis“, „Saulutė“, „Eglutė“ ir pradinės mokyklos „Saulėtekis“ kartu su renginio šeimininkais nuoširdžiais posmais pasveikino gimtąjį kraštą laisvės dienos proga. Pasirodymą nuotaikingu šokiu pagyvino ugdymo įstaigos „Mastis“ mažieji šokėjėliai (vadovė A. Laurinavičiūtė).

 

Konkurse panoro dalyvauti 27 skaitovai, todėl jie buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 3–5 metų ir 6–7 metų. Kiekvienas skaitovas buvo savaip išraiškingas ir unikalus. Klausytojus džiugino ne tik puikiai parinkti kūriniai, raiškus meninis žodis, bet ir sceninė laikysena, kontaktas su žiūrovu, originalumas. Šiais kriterijais ir vadovavosi vertinimo komisija. Gražiausi žodžiai gimtinei skambėjo ir bendrine kalba, ir žemaičių tarme, o kūrinių autoriai – žinomi poetai, pedagogai ir net pradinės mokyklos „Saulėtekis“ 8 metų ugdytinė Viltė Valantinaitė (eil. „Kor aš gyvenu?“). Visus maloniai nustebino „Berželio“ ugdytinė Yelizaveta Yemchuk (6 m.), tik vasarą atvykusi iš Ukrainos, o konkurse tarmiškai padeklamavusi eilėraštį „Zylis džiaugsmos“.

 

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis, pasveikinti išraiškingiausiai ir originaliausiai padeklamavę laureatai.

Mažųjų skaitovų konkursas sumanytas tam, kad būtų įprasminta svarbi Lietuvai data, vaikams diegiami pilietiškumo pradmenys, skatinama individuali improvizacija, sceninė kultūra ir drąsa. Siekta, kad vaikai patirtų dvasinį pakilimą, pasirodymo prieš auditoriją džiaugsmą.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ konkurso „Gimtinės spalvos“ sumanytojai tiki, kad pedagogų ir tėvų pastangomis nuo mažų dienų ugdoma meilė, pagarba Tėvynei padeda vaikams suprasti, jog šiandien visi turime labai daug – laisvą Lietuvą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.