Maži darbeliai – didelių darbų pradžia

Beata Gumuliauskienė
,
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Violeta Petrovičeva
,
ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Žiedas“ mes, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Beata Gumuliauskienė ir Violeta Petrovičeva, inicijuojame knygos svarbą vaiko raidai propaguojantį tarptautinį projektą „Aš – rašytojas!“.

Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga. Pamatykime džiaugsmą vaiko akyse, kai jis perskaito pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją knygutę. Knyga buvo, yra ir išliks ne tik žinių, bet ir visaverčio kūrybiškumo šaltiniu. Šiuolaikinis gyvenimo tempas, technikos pasiekimai pateikia vaikams vis naujesnių bei daugiau viliojančių pramogų – kiną, televiziją, internetą. Visa tai išstumia knygą, skaitinius iš vaikų gyvenimo. Projektu siekiama, jog šiuolaikiniam vaikui, nors ir turinčiam moderniausius informacijos šaltinius, knygų skaitymas suteiktų daug malonumo, padėtų ugdyti amžinąsias dvasines vertybes, ko negali jokie technikos stebuklai. Prisilietimas prie knygų pasaulio, knygos piešimas, jos gaminimas padeda vaikams lavinti savo loginį, erdvinį pasaulio pažinimą, kompensuoja sutrikusias funkcijas, formuoja bendravimo įgūdžius, stiprina socialinę adaptaciją. Taip pat ši veikla padeda atrasti naujų saviraiškos ir tobulėjimo formų, leidžia kiekvienam pasijusti reikšmingam, pilnaverčiam, panaikina baimę būti savimi. Meninėje veikloje ugdomi suvokimo (analizės, lyginimo, apibendrinimo, vertinimo), kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei kiti protiniai gebėjimai, turtinama emocinė patirtis, ugdoma jausmų raiškos kultūra, skatinamas asmenybės individualumo ir savarankiškumo atsiskleidimas. Kinas, televizija, internetas pateikia galutinį autorių „pagamintą“ dažnai prastos kokybės produktą. Kūrybai, vaizduotei lavinti vietos nelieka. Štai čia ir atsiranda didžiausių civilizacijos pasiekimų – informacinių technologijų išsivystymo ir išplitimo – žala kūrybiškumui. Kita vertus, per masines informavimo priemones pateikiama ne geriausia, o prasilenkianti su dorove, etika ir estetika kūryba. Didžioji dalis vaikų praleidžia nemažą dalį laisvalaikio prie televizoriaus ar kompiuterio, nepalikdami vietos knygai. Taigi, šiuo projektu stengiamasi įprasminti pagarbą knygai, įtikinti vaiką ir jo šeimą. Knygose – visas pasaulis: gražios ir pamokančios istorijos, nuostabūs piešiniai, erdvė interpretacijai, vaizduotei, dramai, muzikai, šokiui… „Knyga – mano draugas, nes iš jos mokausi skaityti ir rašyti, skaitymas – didelis malonumas, skaitydamas tobulėju, „išgirstu“ nuomonių skirtybes, surandu daug informacijos ir praktinių patarimų, skaitymas padeda surasti vietą visuomenėje, randu paaiškinimus apie intymiausias tiesas“ – taip sako, galvoja vaikai ir suaugusieji. Vieni vaikai domisi knygelėmis, pradeda skaityti anksti ir labai lengvai. Kitiems vaikams tai – sunkus išbandymas. Moksliniai tyrimai įrodė, kad ankstyvas skaitymas mažiems vaikams skatina smegenų žievės brandą, vaiko kalbinį, socialinį ir emocinį vystymąsi ir pozityviai veikia jo vėlesnius mokymosi gebėjimus. Stebėjimai rodo, kad vaikai, kuriems buvo daug skaitoma nuo kūdikystės, sugeba geriau sukaupti dėmesį, ilgiau išsėdi tyliai, greičiau pradeda kalbėti, turtingesnė jų vaizduotė, platesnis žodynas, jiems geriau sekasi mokykloje. Nesvarbu, kokio amžiaus vaikas, skaitymas kartu – tai dar viena galimybė su juo pabendrauti. Vaiko požiūris į skaitymą pirmiausia priklauso nuo šeimos. Daugiausia skaito vaikai, kuriems kūdikystėje ir vaikystėje dažnai kas nors skaitė. Taip pat vaikai, kurių namuose yra daug knygų ir kurie dažnai mato skaitančius suaugusius savo šeimos narius. Skaitymas gali tapti ir labai mėgstama vaiko veikla. Knygos vaikų gyvenime turėtų užimti tiek pat vietos kaip ir žaidimai.

 

Pastebėjus, jog anksčiau vykdyti projektai susiję su knyga sulaukė didelio susidomėjimo, projektas „Aš – rašytojas!“ tampa begalinio noro kurti toliau jų tąsa, prasidedančia šių metų vasario mėnesį. Jame dalyvauti pareiškė norą ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, jų tėvai bei pedagogai iš Lietuvos, JAV, Albanijos, Vokietijos, Airijos, Norvegijos, Anglijos, Turkijos ir Austrijos. Šį kartą siūloma tėveliams su vaikais bei pedagogams, pasitelkus įvairias meninės raiškos priemones, kurti savo knygai viršelį, pavadinimą. Suteikiama galimybė fantazuoti įvairia tematika: pasakų, nuotykių, kelionių ir tyrinėti įvairaus turinio knygeles. Tokiu būdu išgyventi daug įkvėpimo kupinų akimirkų, širdimi ir mintimis keliauti po pasaulį. Tikimės, jog siekis atskleisti šiuolaikinio vaiko vaizduotę pateisins pedagogų iškeltus uždavinius. Įgyvendinimo galimybės leis atspindėti projekto idėjos bei tikslo svarbą.

„Vaikų piešinys – poetiška jų išpažintis – yra puikus dokumentas tiems pedagogams ir tėvams, kurie nori giliau suprasti savo auklėtinių asmenybę“(A. Gaižutis, 1988).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.