Aš – mažasis Lietuvos pilietis

Lina Leinartienė
,
Telšių l.-d. „Nykštukas“ direktorė

Ak, iš meilės trupinio – teisybės kalnas.

Iš ankštos palėpės – saulės ruimas.

Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas,

žodis, daigas, paukštis ir gerumas.

(Justinas Marcinkevičius)

 

Patriotizmas prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Mes negimstame tautiški ir pilietiški – tautinę savimonę išugdome. Vaiko pilietiškumo ugdymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pradedame nuo artimiausios aplinkos pažinimo: padedame suvokti, kur žmogus gyvena, kas jį supa, kokios gimtojo krašto tradicijos, istorija, šventės ir kaip toje aplinkoje jam reikėtų elgtis, bei noro pasidarbuoti tos aplinkos labui.

 

Jau antrus metus Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė kovo 9 d. organizavo pilietinę akciją „Aš mažasis Lietuvos pilietis“. Per akciją bendruomenės nariai sveikino miesto gatvėse sutiktus praeivius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Vaikai intensyviai ruošėsi šiai dienai: gamino dovanėles, mokėsi pasakojimų, šokių ir dainelių, kalbėjo apie laisvę, pasidžiaugė, kad gyvena laisvoje Lietuvoje. Akcija prasidėjo nuo bendros eisenos iš darželio iki Telšių miesto stadiono, kur kiekviena grupė patraukė į skirtingas miesto vietas.

Lopšelio grupės vaikai aplankė arčiausiai darželio įsikūrusią Telšių apskrities priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Pasveikino ten dirbusius darbuotojus Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga ir įteikė pačių pagamintas trispalves gėlytes. Ugniagesiai gelbėtojai aprodė mažiesiems gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką.

Vyresnieji vaikai aplankė Telšių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką, Telšių miesto seniūniją, Telšių rajono savivaldybę ir Telšių rajono senelių globos namus. Pasveikino darbuotojus ir gatvėje sutiktus miesto gyventojus. Lankydamiesi senelių globos namuose, vaikai pasveikino senelius ir padovanojo jiems meninę programą, bendravo, žaidė ir kalbėjosi apie laisvės svarbą.

Šventinę dieną vainikavo akcija „100 žiedų Lietuvai“, per kurią vaikai, susikibę rankomis ir laikydami 100 pačių pagamintų gėlių žiedų, apglėbė savo darželį. Taip jie išreiškė meilės Tėvynei ir vienybės jausmą. Tą dieną visi buvo laimingi ir vieningi, maloniai visur priimti, o miesto gyventojai, nors ir nustebę, mielai šypsojosi ir priėmė dovanėles. Vaikai jautėsi pakylėtai, jų patirti įspūdžiai dar ilgai neišblės, o pilietiškumo ugdymas taps neatsiejama visapusiško vaikų ugdymo dalimi.

 

Pilietiškumo ugdymas yra vienas svarbiausių švietimui keliamų tikslų Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, kurioje pateikta sumanios Lietuvos vizija – pažadinti kiekvieno visuomenės nario, sąmoningo piliečio kūrybingumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi, o ugdymo sistemą siūloma orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą.

Taip pat pilietiškumo ugdymo svarbą pabrėžia ir Lietuvos švietimo įstatymas, kuriame teigiama, kad „mokykla, padėdama mokiniams pasirengti gyvenimui ir būti aktyviais pilietinės bendruomenės nariais, siekia sudaryti sąlygas išugdyti kiekvienam asmeniui būtinas vertybines orientacijas, leidžiančias tapti patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, perteikti jam tautinės ir etninės kultūros pagrindus“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.