Mažais žingsneliais į STEAM ugdymą

Agnija Sivicka
,
Vilniaus darželio-mokyklos „Vilija“ pavaduotoja ugdymui
Renata Jurevičiūtė
,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

STEAM ugdymui įtvirtinti įvairiose ugdymo įstaigose skiriama vis daugiau dėmesio. Pirmoji žinia apie šį ugdymą Lietuvą pasiekė dar 2014-aisiais, tačiau prabėgus kone dešimtmečiui ne visi pedagogai, dirbdami su įvairaus amžiaus vaikais, ypač mažaisiais, išdrįsta taikyti STEAM. Mūsų darželyje-mokykloje „Vilija“ STEAM metodas ugdymo procese taikomas nuo 2018 m. Įstaigos pedagogų visiškai negąsdina technologinė-matematinė šio metodo pusė: Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba, Math – matematika.

 

Juk šis metodas suprantamas kaip įvairialypis, integralus, o svarbiausia – orientuotas į vaiko poreikius. Atsižvelgdami į tai, visus tuos sudėtingus terminus mokytojai pavertė paprastesniais ir labiau suprantamais ne tik vaikams, bet ir patiems sau:

mokslas – tai skatinimas ieškoti, įsigilinti, domėtis;

technologijos – kūrybiniai darbai, plakatai, grupiniai darbai, interviu…;

inžinerija – konstravimas, kūrimas, savotiška „statyba“, kritinio mąstymo ugdymas;

menai – tai įvairaus pobūdžio kūryba: teatras, retorika, dailė, muzika, šokis, medijos…;

matematika – loginio mąstymo ugdymas (ir nebūtinai skaičiai).

 

Taip, kokybiškai taikydami STEAM metodą, mokytojai turi ne tik kruopščiai viską apgalvoti, bet ir gerai pasiruošti, kad mažiesiems būtų įdomu ir lengva įsitraukti į veiklas. Bet kiekviena papildomai sugaišta minutė (kad ir informacinėms technologijoms pažinti) galutiniame variante suteikia daug džiaugsmo ir motyvacijos mokyti(s). Ko, beje, itin trūksta šiuolaikinei kartai, nes, negalėdami pritaikyti užduočių praktiškai (pvz., matematikos), vaikai nesupranta mokymosi esmės ir praranda domėjimąsi „sausu“ dalyku (-ais). Būtent STEAM tampa puikia išeitimi ne tik motyvacijai sužadinti, bet ir įtraukti mažuosius į domėjimosi tiksliaisiais mokslais ratą, nes tai ne vienos, o kelių, rodos, nesuderinamų, – gamtos mokslų, kalbų, matematikos, informacinių technologijų, menų – disciplinų mokymasis pažįstant, tyrinėjant ir atrandant. Vaikams tai labai svarbu. Svarbu patirti sėkmę mokantis.

 

Kad sėkmė „įvyktų“, mūsų pedagogai dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose, dalijasi gerąja patirtimi ir taip tobulina kompetencijas. Įgyvendiname savaitės trukmės projektus, įsitraukiame į respublikinius projektus, akcijas, kitas temines-edukacines vaikų veiklas. Darželyje-mokykloje nuolat kuriama STEAM gebėjimus ugdanti aplinka:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdomos projektinės-patyriminės veiklos. Per jas darželio-mokyklos teritorijoje ir už jos ribų vaikai ne tik atranda, tyrinėja, susipažįsta su pasauliu, bando suprasti, kas, kaip ir kodėl vyksta aplinkui, bet ir mokosi spręsti problemas, ugdo(si) ir lavina iniciatyvumo, kūrybiškumo gebėjimus. Leisdami vaikams žaisti natūralioje aplinkoje (braidyti po balas, purvą, paliesti gyvūnus, augalus, stebėti juos per padidinamąjį stiklą, mikroskopą, auginti ir prižiūrėti daržoves, gėles) žadiname mažųjų smalsumą ir norą tobulėti, žinoti dar daugiau;
  • priešmokyklinio ugdymo grupėse naudojamos IKT: planšetės, edukacinė bitutė-robotas „Bee-Bot“, edukaciniai kilimėliai, interaktyvi išmanioji lenta. Vaikai mokosi naudotis skaitmeninėmis programėlėmis, ugdo(si) skaitmeninio raštingumo gebėjimus, mokosi spręsti problemas, dalintis, bendrauti ir bendradarbiauti;
  • lietuvių kalbos pamokėlėse kuria pasakas, aptaria, koreguoja, išsako savo nuomonę, kritikuoja, vertina, mokosi žodžio meno, dalijasi vaidmenimis ir vaidina pasakas, tiek savo kurtas, tiek mokytojos pasektas;
  • mokydamiesi naujų žodžių dėlioja pateiktas figūras, korteles ir stengiasi suvokti, kaip sudaromi žodžiai, ieško sprendimo būdų, bendrauja ir bendradarbiauja;
  • kurdami projektus naudojasi IKT, sutelkia dėmesį, sistemina informaciją, ugdo(si) kritinį mąstymą, logiką, mokosi susieti skirtingus dalykus į visumą, samprotauja, diskutuoja, sprendžia problemas, kalba argumentuotai ir stiprina pasitikėjimo savimi jausmą;
  • nuosekliai organizuojamos išvykos į kitas įstaigas, įmones, kuriose mažieji ugdytiniai susipažįsta su nauja aplinka, išbando naujas technologijas, o įgytą patirtį išreiškia meninėmis ir kitomis raiškos priemonėmis.

 

Šiandien mūsų darželyje-mokykloje STEAM ugdymas vis labiau įsibėgėja. Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklos“ projekte, per kurį sukursime inovatyvioms veikloms skirtas erdves tiek patalpose, tiek lauke. Tobulinsime ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinį, socialinį ir kultūrinio tvarumo ugdymą. Mokiniai ne tik įgis naujų žinių gamtos mokslų, inžinerijos, matematikos, menų srityse, bet ir taikys jas pasitelkę STEAM ugdymo metodą. Mažės atskirtis tarp labai gerai ir silpnai besimokančiųjų. Aktyviai į šį ugdymo procesą įsitrauks ugdytinių šeimos. Pedagogai tobulins gebėjimus integruoti į ugdomąjį procesą priemones, randamas natūralioje aplinkoje, kurs inovatyvias veiklas ir situacijas, skatinančias tyrinėjimą, domėsis savo dalyko ir mokslo naujovėmis, tobulins kompetencijas, reikalingas STEAM veiklos planui kurti ir įgyvendinti.

 

STEAM ugdymo metodas – tai atvirumas naujovėms, iššūkiai, kūrybinių procesų provokacija, pažinimo ir atradimo džiaugsmas, o svarbiausia – augimas. Ir tai puikus pasirinkimas auginant šiuolaikinę, socialiniuose tinkluose „užstrigusią“, kartą, kuri nemėgsta skaityti, klausyti(s), o labiau pripažįsta veiklą, kai gali patirti / išbandyti / prisiliesti prie supančio pasaulio čia ir dabar.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.