Matematikos projektai Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje

J. Gaučienė
,
Kėdainių Juozo Paukštelio prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ sausio–kovo mėn. pradinio ugdymo mokiniai kiekvienoje klasėje vykdė matematikos projektą „Matematika ir metų laikai“. Projekto tikslas – gerinti mokinių matematinius gebėjimus, kuriant tinkamą mokymosi aplinką. Pirmokai kūrė kūrybinius darbus iš geometrinių figūrų, antrokai – susipažino su simetrija, trečiokai – atliko statistinį tyrimą „Kiek laiko mokiniai praleidžia lauke (pagal metų laikus)?“, ketvirtokai – kūrė tekstinius uždavinius, juos apipavidalino. Pradinio ugdymo mokytojams pavyko kūrybiškai integruoti matematikos, lietuvių k., dailė ir technologijų, pasaulio pažinimo mokomuosius dalykus.

 

 

Balandžio 7 d. pradinio ugdymo mokytojos V. Baltrūnienė, D. Vilčinskienė organizavo matematikos projektinių darbų pristatymo renginius, kurių metu kiekviena klasė pristatė kūrybinius-projektinius darbus. Aš, direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Gaučienė, pasidžiaugiau mokytojų ir mokinių iniciatyvumu, kūrybiškumu, palinkėjau mokiniams įgytas žinias pritaikyti ne tik mokyklos suole, bet ir kasdieniame gyvenime. Pradinukai nedrąsiai, bet su dideliu noru, pristatė klasės projektinius darbus. Susirinkusių į projektinių darbų pristatymą vaikų veidus pamažu papuošė šypsenos ir nuoširdus susidomėjimas draugų darbeliais. Mokytojai džiaugėsi mokinių gebėjimu pristatyti projektus. Šis renginys sudaro galimybę pritaikyti pamokose įgytas žinias bei lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Pradinio ugdymo mokytojai minėjo, kad daug džiaugsmo mokiniams suteikė matematikos projekto kūrimo procesas. Refleksijos metu mokiniai aptarė projektų sėkmes, geranoriškai vertino draugų atliktus darbus.

 

Integruota projektinė veikla – tai kelias, kuriuo eina Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.