Mąstymo mokykla: inovacijos diegimo kelias – nuo idėjos iki akreditacijos

Rasa Žukauskienė
,
Vilniaus l.-d. „Gėlynas“ direktorė
Liudmila Šumilova
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Rugsėjį Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ tapo akredituota Mąstymo mokykla (angl. Thinking School). Mąstymo mokyklų tinklas tarptautiniu mastu jungia mokyklas, kurios ugdo vaikų metakognityvinius gebėjimus naudodamos įvairias mąstymo strategijas ir įrankius. Mąstymo mokyklų vertinimą atlieka ir akreditaciją suteikia Jungtinės Karalystės Ekseterio universitetas. Thinking Schools @Exeter padalinys siekia mąstymo strategijų įtraukimo į kasdienio ugdymo procesą, pedagogų profesinio tobulėjimo ugdant metakognityvinius gebėjimus, taip pat atlieka pasaulyje pirmaujančius tyrimus mąstymo ugdymo srityje. Skaitykite daugiau čia.

Įstaigos pripažinimas Mąstymo mokykla tarptautiniu lygmeniu mums yra ženklas, kad pasirinkome teisingą ir mūsų bendruomenės lūkesčius atliepiančią tobulėjimo kryptį. Mūsų virsmo Mąstymo mokykla kelias prasidėjo prieš 6 metus, kai 2014 m. „Litexpo“ parodoje „Mokykla be sienų“ dalyvavome paskaitoje „Kaip kurti Mąstymo mokyklą?“. Susidomėję šia idėja, 2015 m. lapkritį įstaigoje organizavome pirmuosius mokymus. Daugiau apie mokymus straipsnyje „Mąstymo mokykla“ – ne tik profesiniai mokymai, bet ir asmeninis tobulėjimas“. Skaitykite daugiau čia.

 

Mokymuose įgyta patirtis pamažu buvo perkelta į praktinę veiklą su vaikais, vykdomi projektai, mąstymo strategijos ir įrankiai įtraukti į vaikų ugdymo planavimo procesus bei įstaigos veiklos ir ugdymo programas. Siekdami pritaikyti kitų įstaigų patirtį, 2019 ir 2022 m. organizavome edukacines išvykas į Anglijos Mąstymo mokyklas, kuriose galėjome stebėti, kaip mąstymo strategijos ir įrankiai naudojami ugdymo procese užsienio šalyse.

 

Mąstymo mokyklos siūlomos mąstymo strategijos ir įrankiai tapo pagrindiniais sėkmingai besiugdančio vaiko gebėjimų ugdymo metodais. Pirmiausia mūsų įstaigoje pradėti naudoti mąstymo žemėlapiai. Įstaigoje sėkmingai naudojami visi 8 mąstymo žemėlapiai, kurie palengvina informacijos rinkimo ir žinių sisteminimo bei vaizdavimo procesus, nagrinėjant įvairias temas. Skatiname vaikus naudoti grafinį vaizdavimą mąstymo žemėlapiais informacijai pateikti ir įžvelgti prasminius ryšius, plėsti rūšiavimo ir grupavimo, veiksmų sekos sudarymo, priežastinių ryšių nustatymo įgūdžius. Grafinis vaizdavimas suteikia vaikams galimybę perteikti daug skirtingų informacijos rūšių skirtingomis formomis.

Vėlesniuose etapuose susipažinome su mąstymo įpročių koncepcija, kuri padėjo kryptingai gilintis į kelių mąstymo įpročių diegimą kasdienėje veikloje. Įstaigoje pradėjome dirbti su 4 mąstymo įpročiais: atkaklumas, impulsyvumo valdymas, duomenų surinkimas naudojant visus pojūčius, mąstymas drauge.

Taip pat skatindami vaikų loginį, kritinį, kūrybinį mąstymą ir gebėjimą savo mintis išreikšti tiek grafiškai, tiek žodžiu, naudojame E. de Bono mąstymo kepurių, T. Ryano mąstymo raktus ir stengiamės formuluoti aukštesnio lygio klausimus pagal B. Bloomo taksonomiją.

 

Mąstymo strategijos ir įrankiai naudojami ugdomojoje veikloje padėjo tvirtus vaikų kritinio, loginio, kūrybinio mąstymo ugdymo pagrindus, taip pat paskatino pedagogų profesinį tobulėjimą, reflektyvaus ugdymo planavimo modelio diegimą. O akreditacijos procesas ir įvertinimas, kad įstaiga atitinka Mąstymo mokyklos kriterijus, padėjo suvokti, kokį ilgą ir prasmingą kelią esame nuėję, įsivertinti ateities perspektyvas plečiant mąstymo koncepcijų diegimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.