Mąstymo įpročių ugdymas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ įgyvendinant „Erasmus +“ projektą

Nuo 2019 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ pradėjo intensyviai dalyvauti įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose, susijusiose su „Mąstymo įpročių“ metodo taikymu ikimokyklinio ugdymo procese. Įstaigos strateginiu prioritetu tapo sąmoningas, vieningas ir veiksmingas vaikų mokymosi kompetencijos ugdymas. Pasirengimas šių kompetencijų ugdymui vykdomas ne tik vietiniu, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, bet ir semiantis patirties užsienyje. Šiuo tikslu įstaiga teikė paraišką ir gavo finansavimą „Erasmus +“ KA1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektui „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“.

 

Šio projekto tikslas – plėsti Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomenės žinias apie „Mąstymo“ metodo taikymą ikimokyklinėse įstaigose tarptautiniame kontekste, stiprinti bendrąsias, dalykines ir profesines dalyvių kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką ugdymą įstaigos ugdytiniams, įgyjant žinių ir patirties užsienio institucijose, perimant jų gerąją patirtį.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyti kvalifikacijos tobulinimo mokymai ir darbo stebėjimo vizitas įvairiose Europos mokymo centruose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tarptautinių mobilumų metu projekto dalyviai susipažino su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvavo bendrose veiklose, modernizavo savo įstaigą, kad taptų besimokančia organizacija siekiančia aukštesnių Europos švietimo kokybės reikalavimų.

 

Pirmojo projekto mobilumo vizito metu, 2021 m. rugpjūčio mėnesį, Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ atstovai lankėsi Tenerifėje, „Language Campus“ mokymų centre, kur dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Holistinis požiūris į ankstyvąjį ugdymą“.

 

Antrojo projekto mobilumo vizito metu – 2022 m. gegužės 2–6 dienomis – dvi įstaigos mokytojos vyko į Kretoje esantį „Erasmus Learn Crete Greece“ mokymų centrą. Mokymų tema „6 De Bono mąstymo kepurės“ buvo itin aktuali ir naudinga siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus. Mokymuose dalyvavo atstovai iš įvairių šalių, diskutuota apie 6 Edvardo de Bono mąstymo kepurių panaudojimą, priešingo veiksmo sampratą, problemų sprendimo įvairiapusiškumą, minčių sukoncentravimą čia ir dabar.

 

 

Paskutinė projekto veikla – darbo stebėjimo vizitas vyko 2022 m. rugsėjo 24–30 dienomis Atėnų „Didrastiko Europaiko Sxoleio“ ugdymo įstaigoje. Vizito tikslas – susipažinti su graikų, italų, ispanų, estų, turkų švietimo sistemomis, ugdymo inovacijomis ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip pat tai buvo puiki galimybė pasidalinti Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pasiekimais, bendrauti ir bendradarbiauti, užmegzti kontaktus ateities projektams.

 

Visa patirtis ir žinios, įgytos kvalifikacijos tobulinimo kursuose mobilumo metu, skleidžiamos įstaigoje bei rajono pedagogams: parengta nauja ikimokyklinio ugdymo programa pagal „Mąstymo įpročiu“ metodą. Didžiausias Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ siekis – tapti inovatyvia, mąstymo kultūrą puoselėjančia ikimokykline ugdymo įstaiga.

 

Kėdainių l.-d. „Puriena“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.