Masiškiausia istorijos pamoka „Tik laisvi užaugam dideli“

Raimonda Rumbinaitė
,
lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – viena iš pagrindinių mūsų valstybės švenčių. Prieš 31-erius metus, t. y. 1990 m. kovo 11 d., AT Atkuriamasis Seimas pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Prisimindama šią progą ir gerbdama savo šalį, jos žmones, gynusius ir saugančius pačią didžiausią vertybę – laisvę, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija pakvietė savo bendruomenę į istorijos pamoką ,,Tik laisvi užaugam dideli“. Masiškiausioje gimnazijos istorijos nuotolinėje pamokoje, organizuotoje Teams platformoje, dalyvavo 380 bendruomenės narių ir svečių. Pamoka pradėta mūsų valstybės himnu ir istorijos įvykių prisiminimu. Tą nelengvą laikotarpį pamokos svečiams ir dalyviams atminti padėjo istorijos mokytojas metodininkas Rolandas Tamošaitis.

Istorijos mokytojų organizuotą pamoką mokytojui Rolandui Tamošaičiui padėjo vesti vienuoliktokės Kamilė Jonaitytė ir Eglė Ambrožaitė bei abiturientas Vismantas Daujotas. Mokiniai kalbino pamokos svečius – Šiaulių r. merą Antaną Bezarą, Pavenčių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmininką, Šiaulių r. tarybos narį Joną Novogreckį, Šiaulių r. Sąjūdžio tarybos pirmininką, buvusį gimnazijos informatikos mokytoją ekspertą Arvydą Versecką. Prisiminti ir kiti Sąjūdžio veikloje aktyviai dalyvavę kuršėniškiai – P. Andriuškevičius, P. Mikutis, J. Bezaras.

 

Šiaulių r. meras Antanas Bezaras, sveikindamas gimnazijos bendruomenę ir mintimis grįždamas į tą Lietuvai nelengvą laikotarpį, pasakojo, kaip tauta žengė į laisvę, kaip jis pats aktyviai dalyvavo Pavenčių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikloje, kokia jam, tremtinių vaikui, svarbi laisvė. Gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė džiaugėsi jaunų žmonių siekiais, laisvės samprata ir ryžtu ją išsaugoti, nes laisvai gyvena tik tas, kuris su džiaugsmu atlieka savo pareigas. Direktorė kvietė mokslu ir gražiais darbais kurti Lietuvą.

 

Pamokoje–šventėje inauguruota ir naujoji gimnazijos mokinių prezidentė. Rinkimų rezultatus paviešino rinkimų komisijos narė Ema Griciūtė (1GC kl.). Prezidente išrinkta 2GC klasės mokinė Arūnė Dunauskytė. Ją sveikino ir regalijas perdavė abiturientas Kęstutis Kaminskas.

 

Tad būkime laisvi, nes gimstame tam, kad išskleistume savo sparnus.

 

 

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.