Marijampolės „Ryto“ mokyklai sudominti alfa kartą padeda „Erasmus+“ ir „eTwinning“ projektai

Ramunė Juknelienė
,
projektų koordinatorė, istorijos mokytoja

Alfa vaikų mokymosi procesas reikalauja vaizdumo, būtini įtraukūs ugdymo metodai, mokymas(is) bendradarbiaujant. Mokiniai reiklesni ir laisvesni, labai imlūs naujausioms technologijoms. Šie vaikai geriau mokosi netradicinėse aplinkose, o poreikis mokytis per įvairius pojūčius yra itin išreikštas. Alfa karta naują medžiagą įsisavina tik tuo atveju, jei mato prasmę, jiems svarbu tyrinėti ir išmėginti. Mokytojas jiems reikalingas kaip pagalbininkas, o ne nurodinėtojas. Ši karta nemėgsta rutinos, nuobodžios ir mechaniškos veiklos, nori naujų išbandymų ir motyvuojančios aplinkos, todėl Marijampolės „Ryto“ mokyklos mokytojai, galvodami apie įtraukų mokymo procesą, jau keliolika metų sėkmingai rašo ir vykdo „Erasmus+“ ir „eTwinning“ projektus, juos integruoja į savo pamokas, o mokiniai, bendradarbiaudami su užsieniečiais, ne tik tyrinėja, lygina ir kuria bendrus produktus, bet ir tobulina IT įgūdžius bei užsienio kalbų žinias. Aktyviausi mokiniai už „Erasmus+“ projektų lėšas vyksta pas savo partnerius ir įgyvendina suplanuotas veiklas.

Šiemet Europos Komisija finansavo net du mūsų mokyklos parengtus „Erasmus+“ projektus. Projekte „Kultūrinis paveldas ir IT“ mūsų mokiniai keliaudami Lietuvoje ir užsienyje atliks mokslinius tyrimus, tyrinės kultūros paveldą, ieškos bibliografinių šaltinių, mokysis naujų informacinių ir komunikacinių technologijų įgūdžių. Per tiriamąjį darbą jie daug sužinos apie savo šalies ir Europos istoriją, sukurs interaktyvų žemėlapį, kuris bus paskelbtas „Open Educational Resources“ (OER). Kitas „Erasmus+“ projektas „Socialinė įtrauktis – duok ranką, būkim draugai“ skirtas socialinei atskirčiai mažinti ir socialiniam jautrumui ugdyti. Suplanuoti bendruomenę telkiantys sporto ir kultūros renginiai, net 6 pėsčiųjų žygiai su tikslinėmis užduotimis partnerių šalyse: įveiksime Jokūbo kelio atkarpą Ispanijoje, žygiuosime ir tyrinėsime Atlanto vandenyno pakrantes Madeiroje, iš Rupitės keliausime į Heraklea Sintika archeologinę vietovę Bulgarijoje, kopsime į Klek kalną Kroatijoje, žygiuosime „Mėlynuoju taku“ Vengrijoje, o Lietuvoje keliausime 15 km maršrutu „Napoleono žygis į Maskvą per Lietuvą“.

 

2018–2019 m. m. Marijampolės „Ryto“ mokykla aktyviai vykdė ir įgyvendino net 7 „eTwinning“ projektus apimančias įvairias veiklas ir mokinių pomėgius, o šiemet Nacionalinė paramos tarnyba įvertino mūsų „eTwinning“ projektą „Fine Arts Teach&Unify“ ir apdovanojo kokybės ženkleliu. Taigi randame būdų įnorinti šios kartos vaikus – kai nepadeda metodikos, juos sudomina „Erasmus+“ ir „eTwinning“ projektai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Remigija

    Tarptautiniai projektai skatina ir mokytojus pasitempti, plečia jų akiratį.