„Mano pasirinkimas – laisvas ir laimingas“

Raminta Baranauskienė
,
Kauno l.-d. „Pušaitė“ meninio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) lauko ir vidaus erdvių reikšmė fizinei ir emocinei sveikatai.

 

Tikslas – siekti fizinės ir emocinės gerovės, puoselėjant vaiko unikalumą, sudarant sąlygas augti šeimai artimoje aplinkoje, vaikų darželyje.

 

Uždaviniai:

  • sukurti patrauklias erdves vaikų fizinei, emocinei, dvasinei sveikatai turtinti;
  • patenkinti pagrindinį vaiko poreikį žaisti, judėti, kurti, pažinti, sudaryti sąlygas augti fiziškai ir psichiškai išsivysčiusiai asmenybei;
  • siekti pozityvaus požiūrio į vaiką kaip į laisvą asmenybę, visapusiškai sąmoningą individą;
  • ugdyti pilietišką ir atsakingą požiūrį į savo gyvenamąją aplinką;
  • vystyti tėvų ir pedagogų darnios sąveikos naudą vaiko socialinei ir emocinei raidai.

 

Ugdant šiuolaikinį vaiką itin svarbi jį supanti aplinka, psichologinis komfortas, asmeninis suaugusio žmogaus dėmesys. Vaikams patinka išgyventi magiškas akimirkas, jie nori patys atrasti, patys pabandyti, suprasti, kaip viskas veikia, kaip vyksta: jie nori pažinti pasaulį, suprasti dėsnius, nori keliauti ir pakeliui išbandyti viską – pažinti pasaulį per asmeninius išgyvenimus ir potyrius. Inovatyvūs sprendimai, naujovės ieškant patrauklių ugdymo(si) priemonių, diegiant naujas aktyvias, vaikų kūrybiškumą skatinančias, sveikatą stiprinančias ugdymo(si) lauko ir vidaus erdves leidžia siekti geresnių ugdymosi rezultatų, geresnės sveikatos ir savijautos.

 

Atradimams ir naujiems potyriams pritaikyta aplinka, kai darželio erdvės suskirstytos į mažesnes erdves, kurios viena kitą papildo, kai yra sudarytos sąlygos, kad vaikas galėtų veikti individualiai ar su vaikų grupele, kai pakanka priemonių vaikų kompetencijoms ugdyti, savarankiškai veiklai, aktyviam judėjimui užtikrinti, skatina kūrybiškumą, vertybines nuostatas, socializaciją ir kultūrą, teigiamai veikia fizinę ir emocinę sveikatą.

 

 

Vaikams didelį džiaugsmą teikia jų pačių įsitraukimas į aktyvų procesą kartu veikti su mokytojais, bendradarbiauti kuriant ar puoselėjant savo darželio aplinką: kapstantis savo grupės žaliojoje lysvėje, puoselėjant šiltnamyje augančius augalus, prisidedant prie „Sveikatingumo tako“ įrengimo darbų ar pasitelkiant išradingumą, iš gamtinių lauke surinktų priemonių, ruošiant sveikuolių vaišes, vaikučių tėvelių rankomis pagamintose ir darželio lauko aplinkoje įrengtose lauko virtuvėlėse; pasinerti į spalvų ir muzikos pasaulį, kurti ir dalytis savo patirtimi vieni su kitais „Lauko menų studijų“ erdvėse.

 

Lietuvos klimato sąlygos (ilgai besitęsiantis tamsus paros metas, krituliai, stiprūs vėjai, šaltas oras ir kt.) dažnai riboja ikimokyklinio amžiaus vaikų judėjimo lauke galimybes, todėl tenka ieškoti veiksmingesnių judėjimo būdų, pritaikant ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidaus aplinką. Svarbiausia, kad vaikas galėtų laisvai, kūrybiškai veikti, o ugdymo priemonės, vidaus erdvės orientuotos į vaiką, padėtų jaustis gerai, jaukiai, užtikrinant gerą mikroklimatą, psichologinį saugumą. Lanksti, dinaminė, atvira, mobili ir funkcionali, tvari, jauki ir žaisminga ugdymo(si) aplinka turi skatinti natūralų judėjimą, nes dažniausiai įvairias veiklas ir užduotis vaikai atlieka sėdėdami, o ne judėdami. Mums svarbus aktyvus judėjimas, kuris įtraukia ir sukuria įdomesnę ugdymosi aplinką, skatina vaiko aktyvumą, užtikrina ugdymo(si) sėkmę. Todėl susitelkiame į priemonių, skatinančių individualius vaiko poreikius, saugumą, patrauklumą, daugiafunkciškumą, prieinamumą, patogų jų išdėstymą darželio grupių, koridoriaus ir kt. aplinkose.

 

Grupių, koridoriaus ir kitų erdvių aplinkoje veikia vaikų kūrybinės veiklos darbų parodos, įrengta biblioteka, lopšelio-darželio aplinkoje pateikiama informacinė, pedagoginė medžiaga tėvams, sudaromos sąlygos tėvams dalyvauti grupės ir lopšelio-darželio veikloje, įkurtas sensorinis kambarys, STEAM laboratorija, veikia „Amatų miestelis“ – ekonominį vaikų raštingumą skatinanti erdvė; įrengta atskira menų (dailės ir keramikos) klasė, judrioji „laipynių“ sienelė; grupių laiptinėse įsigyti čiužiniai, pritaikyti smagiai nusileisti nuo laiptų, vaikams suteikia daug džiaugsmo, skatina aktyviai veikti, suteikia drąsos ir pasitikėjimo.

 

Koridoriaus erdvė tampa vis patrauklesne ir visiems prieinama erdve praplėsti savo akiratį, pabūti mažesnėse grupelėse su draugais, glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje ir kt. Didelį džiaugsmą vaikams teikia jau tradicija tapęs rytinis veiklų pasirinkimas, koridoriaus erdvėje praleistas laikas, pasitinkant ir pasveikinant draugus, kurie renkasi į darželį. Vaikai ne tik savarankiškai pasirenka veiklas: konstruoja, darbuojasi prie šviesos stalo, piešia, žaidžia stalo žaidimus specialiai koridoriaus erdvėje įrengtose žaidimų zonose, ramiai leidžia laiką bibliotekėlėje klausydami muzikos, bet kartu gali aplankyti direktorę jos darbo kabinete, pasisveikinti ir pabendrauti, išreikšti savo nuomonę, pasidalyti įspūdžiais, užduoti rūpimą klausimą ir kt.

 

Naujų aplinkų kūrimo įgyvendinimo esmė – pabrėžti, kad šeima ir ugdymo įstaiga yra atsakingiausios už humaniškumo ugdymą, kad vaikas ugdytųsi šeimai artimoje aplinkoje, nuolat patirtų pažinimo džiaugsmą per aktyvią, praktinę, savarankišką veiklą jaukioje „šeimos namus“ primenančioje aplinkoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.