„Mano Lietuva – mano miestas Kaunas“

„Atsikėlusi ryte pažvelgiu pro langą,

Pamatau – gimtą miestą Kauną!

Šypsos saulė geltoniau,

Medžiai šlama daug garsiau,

Kauną myliu aš labai

Šitas miestas man namai!“

 

Pastarieji metai mums visiems ypatingi. Pernai iškilmingai paminėjome valstybės atkūrimo šimtmetį, o šiemet Kaune buvo švenčiamas miesto šimtmetis!

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ darbo grupės „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir vesti“ mokytojos Rasa Ratkevičienė, Virginija Šalčienė, Reda Žukauskaitė, Audronė Utkaitė, Aušra Lagunavičienė nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios organizavo edukacinių renginių ciklą „Mano Lietuva – mano miestas Kaunas“.

 

Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos plane numatytos įvairios priemonės vaikų savivokai ir pilietinei atsakomybei bei tautinei tapatybei ugdyti. Organizavome eilėraščių konkursą „Kaunas – kaip raštas įaustas į drobę“. Džiaugėmės vaikų kartu su tėvais kurtais eilėraščiais ir išsakytomis mintimis, gražia mažųjų kalba ir dideliu noru dalyvauti renginiuose. Savos kūrybos eilėraščių konkurso laureate tapo jauniausia konkurso dalyvė Vytautė Dirsytė (3 m.), ji deklamavo kartu su mama sukurtą eilėraštį „Šitas miestas man namai“.

 

Surengėme kūrybinių darbų rytmetį „Kaunas mano namai“. Vieni vaikai piešė miestą, kuriame jie nori augti ir gyventi: daug gėlių, žmonių, namus, saulę, savo darželį, o kiti – išlaisvindami savo vaizduotę ir kūrybiškumą, panaudodami įvairias antrines medžiagas kūrė architektūrinį statinį „Pastatyk svajonių pilį“.

Visų įstaigos grupių komandos sukūrė reljefinę pilį, po veiklos vaikai vertino ir pristatė savo kūrybą – papasakojo apie idėją, kūrybos procesą, pasidžiaugė savo ir kitų rezultatais. Darbų paroda „Lietuvos pilys“ eksponuojama lopšelio-darželio galerijoje.

 

Renginių, skirtų Lietuvos atmintinoms datoms paminėti, ciklą užbaigėme bendrystės rytmečiu su Kauno Suzukio pradinės mokyklos 2 klasės mokiniais ir muzikos mokytoja Rasma Kaniene. Kartu su mokiniais sugiedojome Lietuvos valstybės himną, klausėmės mokinių koncerto, o mūsų ugdytiniai kartu su muzikos mokytoja Lijana Neverauskiene atliko keletą dainų, deklamavo eilėraščius apie gimtąjį miestą.

 

Organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.