Mano klimato dirbtuvės

Sigita Bartkuvienė
,
Šilalės l.-d. „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, „Kiškučių“ grupės ugdytiniai prisijungė prie tarptautinio projekto „Mano klimato dirbtuvės“ (angl. „My climate workshop“). Projekte dalyvavo Azerbaidžano, Rumunijos, Turkijos ir Lietuvos vaikučiai. Projekto tikslas – supažindinti ugdytinius su klimato pokyčių priežastimis ir pasekmėmis, suteikti galimybę suvokti neigiamą klimato kaitos poveikį, surasti sprendimus, kaip to išvengti, didinti sąmoningumą ir informuotumą šia tema vykdant įvairias veiklas, pateikti informacijos apie gamtos apsaugą, mokyti ekonomiškai naudoti gamtos išteklius, siekti kad atliekų rūšiavimas taptų augančios asmenybės gyvenimo būdu.

 

Prieš pradėdami vykdyti projektą, nutarėme gyvai susipažinti su projekto partneriais, todėl suorganizavome susitikimą „Zoom“ interneto svetainėje. Kiekvienos šalies vaikai giedojo savo šalies himną. Auklėtiniai galėjo matyti bendraamžius, gyvenančius toli nuo Lietuvos, girdėti jų kalbą, pasakyti „Hello“, pamojuoti, parodyti savo grupę ir pamatyti, kaip atrodo kitų šalių vaikučių klasės. Vaikai sužinojo, kas yra internetas ir kaip jame saugiai elgtis, taip pat dalyvavome „CodeWeek“ ES programavimo savaitėje.

 

Susipažinę pradėjome vykdyti projektą. Žemė, vanduo, oras, miškas, gyvieji organizmai – tai pagrindinės klimato kaitos temos, nagrinėjamos kiekvieną mėnesį. Tyrinėjant visas šias temas ugdytos šios vaikų pasiekimų sritys: savireguliacija ir savikontrolė, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su bendraamžiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, estetinis suvokimas, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, tobulinti informacinių komunikacinių technologijų įgūdžiai.

 

Pirmas mėnuo buvo skirtas orui. Pirmiausiai vaikai sužinojo, kas yra oras ir kam jis reikalingas. Pasinaudojome „YouTube“ informacija ir atlikome eksperimentą „Kaip veikia mūsų plaučiai“. Išsiaiškinome, kad oras sudarytas iš daugybės nešvarių dalelių, kad tai pamatytume, ištepėme lėkštutes kokoso aliejumi ir padėjome skirtingose grupės vietose, po kurio laiko lėkštelėse pamatėme įvairių nešvarumų. Svarstėme, kas išvalo orą, jeigu jis yra vis teršiamas, vaikai sužinojo, kad tai atlieka medžiai, kuriuos reikia saugoti ir sodinti. Pažiūrėję filmuką apie oro taršą, patys piešėme ir aplikavome įvairius objektus, teršiančius orą. O kad tarša būtų mažesnė, nutarėme nupiešti ir sukonstruoti gamyklų dūmtraukiams filtrus. Svetainėje „Jgsaw puzzles“ dėliojome dėliones.

 

Antrą mėnesį tyrinėjome dirvožemį. Ugdytiniai, stebėdami filmuką, sužinojo, kaip susidarė dirvožemis. Svarstėme, kam jis reikalingas. Atlikome eksperimentą „Augalų įtaka dirvožemio erozijai“. Spėliojome, kaip užteršiamas dirvožemis ir pabandėme supūdyti duoną, apelsino žievelę, plastikinį maišelį, popierių, stiklinį buteliuką, elementus. Vaikai pamatė, kas ilgiausiai lieka nesupuvę ir padarė išvadas, kad tokių medžiagų negalima išmesti bet kur, reikia jas rūšiuoti ir perdirbti. Kadangi darželyje turime kompostavimo dėžę, vaikams buvo nesunku suprasti, kaip galima pagerinti dirvožemį. Taip pat vaikai sužinojo, kad dirvožemio kokybei turi daug reikšmės jame gyvenantys įvairūs gyviai. Netgi pabandėme piešti praskiestu dirvožemiu, o darbeliai buvo įdomūs ir netradiciniai. Vaikai sužinojo, kad žemės paviršius padengtas ne tik dirvožemiu, bet smėliu ir moliu, o molis seniau žmogui buvo labai naudingas, nes iš jo buvo gaminami indai. Pažiūrėję filmuką apie molinių indų gamybą, patys pabandėme tokius indus pasigaminti.

 

Į projekto vykdymą buvo įtraukti ir tėveliai. Iš vykdomų veiklų namuose buvo sukurtas bendras projekto partnerių produktas – elektroninė knyga.

 

Kovo mėnuo – vandens mėnuo. Vaikai labai greitai suprato, kad vanduo yra gyvybės šaltinis, be kurio nebūtų gyvojo pasaulio. Atlikdami eksperimentą, išsiaiškinome vandens apytakos ratą. Vaikai, pamatę filmuką, suprato, kas teršia vandenį, tad patys nusprendėme išvalyti nešvarų vandenį, užterštą purvu, kuriame plaukiojo plastiko, stiklo, popieriaus dalelės, medžių lapai, tam tikslui naudojome įvairius koštuvus, graibštus, pincetus. Ugdytiniai pamatė, kad nors stambūs taršos produktai išvalyti ir išrūšiuoti, bet vanduo vis tiek nešvarus. Nutarėme pasigaminti filtrą, naudodami vatos tamponėlį, akmenukus ir smėlį – rezultatas iš karto pasimatė. Vaikams teko užduotis – nupiešti ir sukonstruoti vandens valymo filtrus. Minėdami pasaulinę vandens dieną nutarėme pagaminti knygų skirtukus su priminimu apie šią dieną ir padovanoti visiems vaikučius mokantiems pedagogams. Popierių skirtukų gaminimui nudažėme naudodami skutimosi putas ir dažus. Su projekto partneriais sukūrėme bendrą dėlionę apie lietaus lašelį.

 

Nors miško temą vaikai jau buvo aptarę kalbėdami apie orą, bet šį kartą viskas buvo nagrinėjama labai išsamiai. Ugdytiniai sužinojo, kam naudojama mediena ir kodėl naikinami miškai. Vaikai stebėjo filmuotą medžiagą, kaip kertami ir deginami miškai, kaip saulė išdegina žemę, kurios nesaugo medžiai, kaip naikinami paukščių ir žvėrelių namai. Ugdytiniams buvo pasiūlyta į butelį rinkti visas sėklytes, kurios lieka suvalgius įvairius vaisius. Surinktos sėklos buvo skaičiuojamos, rūšiuojamos ir aiškinamasi, kiek ir kokios rūšies medžių galėtų išaugti iš sėklyčių. Iš popieriaus atliekų bandėme patys pasigaminti popierių. Pasinaudodami programėle „Song maker“ bandėme sukurti „miško muziką“. O pasitelkę programėlę „Wordwall“ atsakinėjome į klausimus apie miško reikšmę žmogui, gyvūnams ir augalams. Norėdami prisidėti prie švaresnio oro išsaugojimo, vaikai darželio teritorijoje pasodino pušeles.

 

Stebint atliktas veiklas, galime teigti, kad vaikai, nuo mažens mokomi apie klimato pokyčius ir jų svarbą, atsakingiau žiūrės į vis labiau aštrėjančias pasaulio problemas ir pasitelkdami kritinį mąstymą bei kūrybiškumą sugebės lengviau jas spręsti nei tai buvo daroma iki šiol.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.