Mano gimtinė – Klaipėda

Rūta Budinavičienė
,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja
Renata Vasiliauskienė
,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė

Seimo nutarimu 2023 metai yra paskelbti Klaipėdos krašto metais. Šios sukakties proga Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės nuo metų pradžios organizuoja įvairius renginius ir taip skatina visuomenę domėtis atminimo vertais kultūriniais reiškiniais.

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ organizavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių koliažų parodą „Mano gimtinė – Klaipėda“, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, vaikai ir jų tėveliai buvo kviečiami dalyvauti renginyje. Džiugu, kad prie organizuojamos koliažų parodos prisijungė net 13 Klaipėdos miesto lopšelių-darželių: „Alksniukas“, „Ąžuoliukas“, „Berželis“, „Dobiliukas“, „Pagrandukas“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“, „Pušaitė“, „Rūta“, „Volungėlė“, „Žemuogėlė“, „Žilvitis“ ir „Žuvėdra“. Pasitelkdamos savo kūrybines idėjas ir sumanymus, įstaigų bendruomenės kūrė koliažus iš 100 detalių. Svarbu ir tai, kad į kūrybinį procesą buvo įtraukti ugdytinių tėveliai, kurie galėjo kartu kūrybiškai praleisti laiką su vaikais. Sukurtų koliažų detalės vaizdavo Baltijos jūrą, mėgstamas vaikų veiklas, tam tikrą Klaipėdos miesto lankytiną objektą. Veiklų metu visi dalyvaujantys ne tik puoselėjo pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, bet praplėtė ir gilino žinias apie Klaipėdos miestą, jo istoriją, kultūrą, simboliką, o įgyvendinant idėjas išryškėjo kūrybiškumas, išradingumas, vaizduotė ir fantazija.

 

Sausio 17 d. vyko parodos atidarymo šventė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. Renginys buvo įtrauktas į Klaipėdos miesto švietimo įstaigų edukacinių renginių programą. Sveikinimo žodį tarė koliažų parodos iniciatorė Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktorė Renata Vasiliauskienė, pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vaiva Bumblauskienė ir Kamilė Vygantienė, meninę programą atliko mažieji volungiukai, kuriuos paruošė meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė. Skambant muzikai vaikai iš spalvotų skarelių statė laivus (Kurėną, Meridianą, kruizinį laivą), naudodami planšetinius kompiuterius ir gamtines medžiagas kūrė jūros pakrantės vaizdų koliažus. Meninė programa buvo ypatinga tuo, kad joje skambėjo klaipėdiečių mokytojų Loretos Aukštuolienės ir Nijolės Pranevičienės sukurtos dainos „Klaipėda, tave myliu“ ir „Gintarinis mano miestas“.

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių koliažų paroda „,Mano gimtinė – Klaipėda“ balandžio mėnesį bus eksponuojama Klaipėdos rajono Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, o liepos mėnesį – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.

 

Sausio 16–20 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ Klaipėdos krašto dienai paminėti buvo organizuota teminė savaitė „Pasivaikščiokime po gimtąjį miestą – Klaipėdą“. Veiklų metu vaikai dalyvavo viktorinoje, stebėjo šešėlių teatrą „Klampi pėda“, dalyvavo edukacijoje „Aš – mažasis klaipėdietis“, vyko į Klaipėdos senamiestį, aplankė įžymias miesto ir mikrorajono vietas, su šeimos nariais kūrė pajūrio ketureilius. Štai keli iš jų:

Šimtą metų, kaip gražu,

Mes su Lietuva kartu.

Turim uostą ir Neptūną,

Turim stintų pilną jūrą,

Danę turim ir laivyną,

Turim gintaro lobyną,

Turim sportą ir menus

Ir išdykusius vaikus.

O kai vasara ateina,

Visa Lietuva sueina.

Pilna Klaipėda žmonių,

Nes gyvent čia – nuostabu.

(„Tauškučių“ gr., Benedikto šeima)

 

Sveikinu, Klaipėda, tave,

Nes tu džiugini mane.

Myliu tave vėjuotą,

Kaip ir jūrą mūsų banguotą.

(„Tauškučių“ gr., Tado šeima)

 

Kai saulė leidžias vakaruos,

Laivams berniukas moja iš toli.

Auksinio smėlio pataluos

Išbarsto jūra gintarinę pilį.

Papasakojo man mama,

Kur ilsis miesto simbolis garbingas.

Ėjau, ieškojau ir radau –

„Meridianas“ stovi sau didingai.

Dabar žinau, nors dar esu maža aš.

Aš myliu, Klaipėda, tave.

(„Drevinukų“ gr., Luknės šeima)

 

Baltijos jūros kopos.

Oras čia gaivus.

Tau, Klaipėda, dėkojam,

Už nuostabius namus.

(„Drevinukų“ gr., Barboros šeima)

 

Įstaigoje įgyvendinamas tęstinis „Aš – gintaro krašto pilietis“ projektas, suburta darbo grupė, kuri kiekvienais metais organizuoja įvairius pilietinio ugdymo renginius. Pavyzdžiui, esame su vaikais kūrę sveikinimus (aplikacijas, koliažus) savo miestui, eksperimentavę STEAM veikloje „Aš statau – plukdau laivą“, rengėme vaikų ir tėvų parodą „Dovanoju laivelį Klaipėdai“, aplankėme „Memel Nord“ – pakrantės apsaugos bateriją Giruliuose, šalia Olandų kepurės (Kukuliškių km., Klaipėdos raj.), žaidėme interaktyvių grindų žaidimus „Akmenėliai“, „Medūzos“ ir kt. Darbo grupėje idėjas generuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia Ginkienė, Vilma Zabielienė, Irma Ežerskienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Agnė Bumblauskaitė.

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ organizuota efektyvi darbo grupių veikla, glaudus bendradarbiavimas su šeimomis ir socialiniais partneriais, dalyvavimas išvardintose veiklose, skatina vaikų kūrybiškumą, gilina jų žinias apie Klaipėdos miestą, jo istoriją, kultūrą, simboliką, pažintines vietas, padeda vaikams ugdytis kultūrinę kompetenciją, tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.