Lygiaverčiam startui užtikrinti – 2,3 mln. eurų ikimokyklinukų iš socialiai jautrių šeimų ugdymui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms skyrė 2,3 mln. eurų vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų ikimokykliniam ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui. Metų pradžioje buvo skirti 1,3 mln. eurų, o dabar papildomai dar 1 mln. eurų. Taip siekiama pritraukti vaikus iš riziką patiriančių šeimų lankyti darželį ir kartu su kitais vaikais įgyti lygiavertes starto galimybes mokytis.

 

Ikimokyklinis ugdymas yra savarankiška savivaldybių funkcija – savivaldybės yra atsakingos už darželių veiklą, ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir kokybę. Tačiau tam skiriamas ir didelis valstybės dėmesys: ŠMSM finansuoja ugdymą vaikų, kuriems, siekiant padėti, paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

 

Vaikams privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas, jei jis auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką. Privalomas ugdymas taip pat gali būti skiriamas ir vaikui, jei tėvai stokoja socialinių ar pozityvių tėvystės įgūdžių, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, bet tėvai nesudaro sąlygų juos tenkinti, jei vaiko tėvai išgyvena sunkumus ar yra netekę darbo ir pan. atvejais. Vaikas darželyje yra ugdomas kartu su bendraamžiais, jei reikia, pagalbą tėvams ir vaikui teikia švietimo pagalbos specialistai.

 

„Švietimas prasideda nuo pat pirmosios pakopos – ikimokyklinio ugdymo arba darželių. Šiuo tarpsniu padedami tolimesnio ugdymo pamatai, formuojasi vaiko pasitikėjimo, savarankiškumo, kūrybiškumo pagrindai. Todėl labai svarbu, kad visiems vaikams būtų sukurtos sąlygos lygiam mokymosi startui mokykloje, mažinami skirtumai, kuriuos vaikai patiria dėl skirtingos savo šeimos socialinės, ekonominės, kultūrinės ir kt. situacijos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, 2022 metais savivaldybėse yra 4513 vaikų, augančių šeimose, kurios patiria socialinę riziką. Šių metų rugsėjo mėnesio Mokinių registro duomenimis, privalomas ikimokyklinis ugdymas yra skirtas 626 vaikams. Savivaldybių duomenimis, 2622 vaikai iš socialiai jautrių šeimų, nors jiems ir nebuvo skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, lanko darželius.

 

Valstybė iki 2027 m. ikimokyklinio ugdymo plėtrai, prieinamumui, kokybei stiprinti numato skirti daugiau nei 78 mln. eurų ES fondų lėšų. Beveik pusė šios sumos numatyta socialinę riziką patiriančių šeimų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukimui į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kad jie turėtų lygiavertes sąlygas ugdytis kartu su bendraamžiais. Iš numatytų 78 mln. 27,7 mln. bus skiriama per regionus, pačios savivaldybės spręs dėl jų paskirstymo prioritetų.

 

Iš viso Lietuvoje pagal ikimokyklinio ugdymo programas yra ugdoma apie 90 proc. 2–5 metų vaikų, t. y. apie 100 tūkst. darželinukų.

 

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.