LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje – programos „Erasmus+“ virusas

Ramunė Misiūnienė
,
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ prog-jos mokytoja

Nuo 2018 m. Lietuvos sporto universiteto (LSU) Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė aktyviai įsiliejo į programos „Erasmus+“ projektinę veiklą. Per šiuos metus progimnazijoje įgyvendinti du programos „Erasmus+“ projektai (KA201 „Code name robot“ ir KA229 „Cross into the languages“) ir šiuo metu vykdomi dar trys (KA229 „Come together“, „Be my guide“ ir KA210 „Game of schools“). Iš viso 20 procentų mokytojų, 50 procentų progimnazijos vadovų ir 35 mokiniai dalyvavo tarptautiniuose mobilumuose įvairiose šalyse, o į projektinę veiklą pasitinkant svečius, pristatant mūsų progimnaziją, miestą, šalį įsitraukė apie 150 mokinių. Per ketverius metus progimnazijos bendruomenė keičiasi atsinaujindama, pritaikydama įgytą patirtį, idėjas, aktyviau gyvendama. Programos „Erasmus+“ veiklos yra vienas iš būdų tobulinti, įvairinti ugdymą, atnaujinti ugdymosi erdves.

 

Kaskart po tarptautinio mobilumo komandos stebina nuotaikingomis nuotraukomis, atspindinčiomis veiklas, susitikimo rezultatus, visa tai įvairiais būdais viešina progimnazijoje. Ne vienas mokinys, stabtelėjęs prie nuotraukų, stebisi, kokias įvairias ir įdomias veiklas vykdo programos „Erasmus+“ komandos. Džiugu, kad nuo 2018 m. kasmet mokslo metus pradedame vis su nauju projektu. Projekto koordinatorius nuolat supažindina bendruomenę su projekto tikslais ir rezultatais. Bendruomenė įtikėjo, kad programa „Erasmus+“ skatina aktyvumą, kūrybiškumą, pareigingumą, išradingumą ir galimybę įsilieti į tarptautinę terpę.

 

Projektinėse veiklose ir per vizitus kitose šalyse išsiugdę bendravimo ir iškalbos įgūdžius progimnazijos mokiniai noriai dalyvauja mokyklos veiklose, organizuoja ir veda renginius, plėtoja savo įgūdžius anglų kalbos konkursuose, nuolat tobulina oratorystės meną, domisi robotų panaudojimo galimybėmis, demonstruoja savo sukurtų robotų gebėjimus, bando įveikti robotų valdymo paslaptis. Mokiniai įgyvendindami projektų tikslus patiria atradimo džiaugsmą, išbando įvairias interaktyvias veiklas.

 

Visai neseniai pasaulis bijojo žodžio „virusas“, tačiau 2022 m. gegužės mėnesį Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė juokavo, kad į progimnaziją įsisuko programos „Erasmus+“ virusas visomis prasmėmis. Gegužę nepertraukiamai 4 progimnazijos komandos (1 mokyklos vadovas, 7 mokytojai ir 15 mokinių) dalyvavo išvažiuojamuosiuose mobilumuose.

 

Siekdama projekto „Cross into languages“ (Nr. 2019-1-LT01-KA229-060592, projekto koordinatorė Ramunė Misiūnienė) tikslo – pažinti ir įvaldyti kalbos ypatumus, padėti bendraamžiams plėtoti bendrąsias kompetencijas – progimnazijos komanda (direktorė, projekto koordinatorė ir penki 5, 7 ir 8 klasių mokiniai) išvyko į mobilumą Graikijoje, Lesbo saloje, Petros mieste. Paskutiniame projekto susitikime dalyvavo mokiniai, mokytojai ir kiekvienos mokyklos partnerės direktoriai iš Rumunijos, Turkijos, Slovakijos ir Graikijos. Šio mobilumo tema „Miestas ir jame esančios institucijos“. Visos vizito Graikijoje dienos buvo intensyvios: vyko komandos formavimo užsiėmimai, praktinėse dirbtuvėse – miestų kūrimas, komandos dalyvavo sporto užsiėmimuose, apsilankė įvairiose Lesbo salos įstaigose, gamyklose, amatų dirbtuvėse, maldos namuose, muziejuose. Petros gimnazijos mokiniai, vadovaujami projekto koordinatoriaus, tapo ekskursijos po Mytilenę (Lesbos salos sostinę) gidais, o jų klausytojai – mokiniai – atpažino įvairias institucijas ir lankytinas vietas. Mokiniams ir mokytojams buvo organizuotos istorijos ir geografijos pamokos, per kurias aplankytas suakmenėjęs miškas, gamtos mokslų muziejus ir Agios Ioannis vienuolynas. Muziejuje mokiniai turėjo galimybę patirti pastarųjų metų žemės drebėjimų seisminius judesius, sužinoti apie ugnikalnių išsiveržimo mechanizmą, suakmenėjusio miško atsiradimą. Mokinių komandos dalyvavo bičių ūkio medaus gaminimo edukacijoje, paskaitoje alyvuogių aliejaus gamykloje ir edukacijoje „Alyvuogės kelias“. Ne tik mokiniai, bet ir mokytojai papildė anglų ir vokiečių kalbų žodyną įvairiais teminiais posakiais ir žodžiais. Nepaisant to, kad šio projekto mobilumas (gegužės 7–14 d.) vyko paskutinį kartą ir dėl to buvo labai liūdna, per jį nestigo pozityvių ir gerų emocijų. Visos savaitės projekto veiklos Petros mokykloje buvo ne tik informatyvios, bet ir suteikė puikių emocijų. Kiekvienas išbandė save, įveikė viešnagėje sutiktus iššūkius, įgijo neįkainuojamos patirties, užmezgė naujų pažinčių ir, tikėkimės, tęs bendradarbiavimą ir draugystę ateityje.

 

Programos „Erasmus+“ projekto „Come together“ (Nr. 2020-1-DE03-KA229-077423_2, projekto koordinatorė Erika Lavrukėnienė) tikslinė grupė (mokytojai, 11–14 metų mokiniai) gegužės 15–21 d. išvyko į Estiją, Talino miestą, kuriame vyko antrasis programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto dalyvių susitikimas. Šio projekto tikslas – plėsti Europos šalių kultūrų įvairovės pažinimą, skatinti toleranciją ir pagarbą kitiems, stiprinti projekto dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tobulinti užsienio kalbų žinias, ugdyti kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius. Projekto dalyviai iš Vokietijos, Turkijos, Serbijos, Estijos, Nyderlandų ir Lietuvos dalyvavo pamokose Talino Südalinnos mokykloje. Mokiniai ir mokytojai iš šalių partnerių vedė interaktyvias pamokas apie savo mokyklą, miestą ir šalį estų mokiniams ir organizavo viktoriną. Projekto dalyviai Talino Südalinnos mokykloje mokėsi tradicinių amatų, patiekalų gamybos, liaudies šokių. Mobilumo metu mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje Talino „Rakett 69“ mokslo centre, o mokytojai lankėsi Estijos Respublikos švietimo ministerijoje ir susipažino su Estijos švietimo sistema. Projekto dalyviai Talino mokykloje dalyvavo 80-ųjų vakarėlyje-diskotekoje. Per mobilumą netrūko ir sportinio azarto. Mokiniai ir mokytojai irklavo Rummu ežere, kopė į kalkakmenio kasyklų kalvas. Projekto „Come together“ dalyviai praleido turiningą savaitę Estijoje – pažino krašto kultūrą ir tradicijas, susirado naujų draugų, sustiprino komandinio darbo įgūdžius.

 

Nespėjus grįžti antrai projektų komandai į Lietuvą „Erasmus+“ projekto „Be my guide – I want to know your culture“ (Nr. 2020-1-AT01-KA229-077973_3, projekto koordinatorė Ligita Klimavičiūtė) dalyviai pūtė dulkes nuo savo lagaminų ir po daugelio nuotolinio mokymosi veiklų ruošėsi išvykti į Slovakiją, Humenné Základná Škola, Kudlovská. Šio projekto tikslas – didinti projekto dalyvių tarpkultūrinį sąmoningumą ir kompetenciją, suteikiant jiems galimybę praplėsti turimas jų žinias apie kitų šalių istoriją, geografiją, literatūrą, papročius ir tradicijas. Gegužės 22–27 d. partneriai iš Austrijos, Turkijos, Lietuvos dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kartu aplankė ir liaudies muziejų po atviru dangumi. Visos šalys pristatė savo mokyklą, miestą ir šalį, dalyvavo ekskursijoje su gidu po Košicės senamiestį. Nuo pirmųjų susitikimo akimirkų mokiniai bendradarbiavo ir mokėsi tarptautinėse komandose. Jasove esančioje oloje pamatė stalaktitus ir stalagmitus. Projekto komandos dalyvavo mokyklos surengtoje „Mokslo ir technologijų dienoje“. Jos metu šalių partnerių mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose. Projekto „Be my guide – I want to know your culture“ dalyviai Humenės miesto centre pagal pateiktas užuominas ieškojo įvairių objektų, kuriuos suradę ir nufotografavę paskelbė miesto žemėlapyje. Mokykloje vyko tradicinė Majales šventė, per kurią įstaigos ugdytiniai šoko liaudies šokius ir dainavo slovakų dainas. Vakaro metu vyko loterija ir buvo išrinkti „Metų karalius“ ir „Metų karalienė“. Pirmo mobilumo metu Slovakijoje dalyviai apsilankė merijoje, kur vicemeras pasveikino projekto dalyvius ir pristatė savo miestą, atsakė į dalyvių klausimus. Mokytojai aptarė pandemijos metu įgytą patirtį, įgyvendintas veiklas, pasiektus rezultatus ir apžvelgė tolesnes projekto vykdymo veiklas. Ši dviejų mokytojų ir šešių mokinių komanda parsivežė neįkainuojamos patirties, neišdildomų įspūdžių, susirado naujų draugų, pajuto ne tik tarpkultūrinius skirtumus, bet ir panašumus, suprato, kaip svarbu pažinti vieniems kitus ir puoselėti tarpusavio ryšius.

 

Ketvirtąją gegužės mėnesio savaitę dar viena dviejų mokytojų komanda išvyko pas kaimynus į Lenkiją, Sycuvo miestą. Projekto „Code name robot“ koordinatorė (R. Misiūnienė) ir vykdytoja lankėsi Sycuvo pradinėje mokykloje Nr. 2. Šis projektas baigėsi 2021 m. rugsėjo mėnesį, tačiau mokytojų komandos nusprendė, kad turi galimybę ir didelį norą vėl susitikti, aptarti projekto tikslą – keistis patirtimi robotikos srityje. Projekte dalyvavo mokytojai iš Turkijos, Lietuvos, Kroatijos, Vokietijos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos ir Vokietijos. Mokytojai lankėsi projekto veiklose dalyvaujančiose mokyklose ir kartu susipažino su naujais technologiniais ir metodiniais sprendimais ugdymo srityje, dalijosi pastebėjimais ir patirtimi. 2022 m. žiemą projekto koordinatoriai nuotolinio susitikimo metu susitarė kartu įgyvendinti dar vieną programos „Erasmus+“ projektą. Būtent šio tikslo vedami projekto partneriai susitiko Sycuvo miesto pradinėje mokykloje. Mokiniai kalbino atvykusių mokytojų komandas anglų ir vokiečių kalbomis, pateikė klausimų apie šalies švietimo sistemą, vertinimo sistemą, pamokų trukmę ir kt. Be kalbinių įgūdžių, mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti mokytojams savo programavimo įgūdžius kuruojant mokytojų žaidimą „Scottie Go“. Tarptautinėse komandose partneriai aptarė kitos bendros veiklos galimybes. Buvo pateikti pasiūlymai dėl pradinės veiklos ir jos įgyvendinimo būdų. Paaiškėjo, kad visi partneriai yra suinteresuoti dėl tolesnio bendradarbiavimo.

 

Daugiakultūrėje visuomenėje augantis atvirumas kitų kultūrų tradicijoms nulėmė, kad Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos projekto vadovė ir vėl pateikė ne vieną projekto paraišką. BET! Ar tai svarbu mokyklos bendruomenei? Ar tikrai reikia užsikrėsti tokiu tarptautiniu „virusu“? Galima teigti, kad tai vertinga asmeninė patirtis, kuri teikia pasitenkinimą ne tik darbinėje, bet ir kasdienėje veikloje kiekvienam iš mūsų. Dalyvavimas tarptautiniame projekte svarbus visai mokyklos bendruomenei, nes ji nuolatos susiduria su iššūkiais komunikuodama elektroninėmis priemonėmis. Po ketverių metų daugelis mūsų progimnazijos bendruomenės narių suprato, kodėl kasmet gausiai teikiamos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektų paraiškos. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ne tik praturtina mokymo procesą ir skatina bendruomenės mokymosi motyvaciją, bet ir padeda kurti geresnius progimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius. Taigi tolerantiškas kultūrinis dialogas prasideda jau mokykloje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.