Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste

Gražina Musteikienė

Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras ir lopšelis-darželis „Žilvitis“ inicijavo ilgalaikę programą „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste“.

 

Lapkričio 16 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ įvyko pirmasis miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų susitikimas tema „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą. Teorija ir praktika“. Įstaigos direktorė E. Ivanauskaitė-Rimšė pasveikino dalyvius, pristatė temos aktualumą, pabrėždama, kad įtraukusis ugdymas – tai procesas, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. Programos rengėjos logopedės G. Musteikienė ir J. Tušienė kalbėjo apie ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo galimybes ir iššūkius, svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo aspektus, o M. Rovė ir V. Pleikienė pakvietė diskusijai apie simbolių taikymą, ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų.

 

 

Mokymų dalyvės diskutavo, kaip turėtų keistis logopedo pagalba vaikui, orientuojantis į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą, siekiant į ugdymo procesą įtraukti vaiko tėvus ir kitus ugdyme dalyvaujančius asmenis. Daug kalbėta apie logopedo pagalbos formas, aplinkų pritaikymo galimybes, veiklų struktūravimo metodus ir priemones. Pristatyti simboliai, skirtingos jų sistemos, panaudojimo galimybės struktūruojant aplinkas, organizuojant veiklas. Dalyviai grupėse ir bendrai atliko užduotis, įtvirtindami žinias ir gebėjimus.

 

Renginio dalyviai skirstytis neskubėjo, nes tema labai aktuali, o neatsakytų klausimų dar liko…

 

Atsisveikinome sutarę dėl kito susitikimo!

 

Dėkojame apskritojo stalo diskusijos dalyviams už smalsumą, aktyvų dalyvavimą diskusijoje!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.