Logopedinės pratybos Mažeikių darželyje-mokykloje „Kregždutė“

Loreta Šličiuvienė
,
logopedė metodininkė, LLA (Lietuvos logopedų asociacija) narė, Mažeikių darželis-mokykla „Kregždutė“

Sparčiai vykstant globaliniams, ekonominiams, kultūriniams pokyčiams, kai gausiai keičiamasi informacija, nespėjama bėgti su laiku, ugdytojai susiduria su iššūkiu – keisti ugdymo sampratą, požiūrį į vaikus, ypač turinčius specialiųjų poreikių, kurie turi integruotis visuomenėje, socialiniame gyvenime. Sėkmingas įtraukiojo ugdymo pavyzdys – Mažeikių darželis-mokykla „Kregždutė“, kuris padeda šeimoms, patiriančioms nerimą, auginančioms vaikus, turinčius raidos, kalbos ir kalbėjimo, elgesio, emocijų, autizmo spektro sutrikimų, užtikrinant švietimo prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą. Šios šeimos, kartu su savo vaikais, drąsiai praveria darželio duris, patiki savo atžalas profesionalių, kompetentingų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų rankoms.

 

Man, šios įstaigos logopedei, siekiančiai savo darbe, originalumo, kitoniškumo, norint suteikti kokybišką pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, svarbus mokymo rezultatas – motyvuotas, linksmas, sėkmę ir džiaugsmą patiriantis vaikas, galintis laisvai bendrauti, reikšti savo mintis, kalbėti su bendraamžiais ir integruotis visuomenėje. Manau, kad bendradarbiavimas, sujungiant intelektines pastangas, pagalbą vienas kitam, bendrus problemų sprendimus, gerosios patirties dalijimąsi – vienas iš būdų, siekiant tobulinti, įvairinti logopedinių pratybų užsiėmimus.

 

Pandemijos laikotarpiu, laikantis socialinio atstumo, teko dirbti nuotoliniu būdu, taikant įvairias technologijas. Artėjant gražiausiai pavasario šventei – Velykoms, kilo idėja jas su savo darželio-mokyklos specialiųjų poreikių vaikais pasitikti kartu su socialiniais partneriais – draugais iš Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“. Logopedinių pratybų metu kartu su vaikais sukūrėme velykinį sveikinimą – Margutį mažiesiems kalbiukams, Saulės miesto vaikams. Vaikai atviruką margino pūtimo, raižymo būdu, o į šį sveikinimą „sugulė“ jų kurtas ketureilis, linkėjimai.

 

Bendradarbiaudamos su Šiaulių darželio-lopšelio „Vaikystė“ logopede metodininke Gitana Grunskiene, susitarėme dėl bendro logopedinių pratybų dienos projekto „Velykų margučiai, jungiantys dviejų miestų darželių draugystę“ virtualioje erdvėje vyksmo. Balandžio pirmą dieną visi kartu susirinkome į logopedines pratybas „Zoom“ platformoje. Mano iniciatyvos ir idėjos – draugų pasisveikinimas, prisistatymas, artikuliacinė mankšta, išskiriant garsus žodyje, žodžių, atliepiančių Velykas tarimas, velykinio žaidimo-pasakėlės ,,Kaip kiškiai dažė kiaušinius“ klausymas ir improvizavimas, žaismingų užduočių atlikimas, siurpriziniai momentai, veiklos pabaigą vainikuojanti namų darbams skirta užduotis „Velykinių margučių marginimas“, nustebino, sudomino, įtraukė visus aktyviai veikti ir patirti emocinį džiaugsmą, bendrystę. Logopedinės pratybos baigėsi susitarimu organizuoti savo įstaigose parodas „Velykų margučiai, jungiantys dviejų miestų darželių draugystę“. Visi dalyviai apdovanoti oficialiu „Velykinio zuikio“ sertifikatu.

 

Tikslas pasiektas. Vaikų kalbos mokymas ir lavinimas partnerystėje su Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Vaikystė“ kalbiukais – tikslinga pagalba vaiko sėkmei, emocijai, kalbai, bendravimui su bendraamžiais. Gerosios patirties sklaida, naujos idėjos, kompetencijų tobulinimas – logopedo darbui.

 

Rezultatas akivaizdus ir džiuginantis. Manau, kad bendradarbiavimas, darbas komandoje, bei asmeninis profesinis pedagogo tobulėjimas – vizija, užtikrinanti kokybišką, prasmingą specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.