Logopedai kelia kvalifikaciją tęstiniuose mokymuose „Individualios pagalbos vaikui planas ir veiklos struktūravimas“

Vaida Pleikienė, Miglė Rovė

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste“ tęstiniai II modulio mokymai „Individualios pagalbos vaikui planas ir veiklos struktūravimas“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Poškuvienė pasveikino dalyvius ir pasidžiaugė logopedų noru ir siekiu įveikti įtraukiojo ugdymo iššūkius.

 

Programos rengėjos G. Musteikienė, J. Tušienė, M. Rovė ir V. Pleikienė kalbėjo apie individualios pagalbos plano vaikams, kuriems nustatyti ne tik kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimai, bet ir negalia dėl įvairiapusio raidos ar kitų sutrikimų, rengimą ir jo įgyvendinimą, atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo principus ir nuostatas. Autizmo sutrikimą turinčių vaikų poreikiai labai skiriasi, o raidos sutrikimai pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sunkumais. Veiklos struktūravimas, atsižvelgiant į individualias ugdytinio startines pozicijas, raidos galimybes ir kt. numatytus laukiamus rezultatus.

 

Dalyviai grupėse aktyviai rengė individualų pagalbos planą, aptarė logopedo veiklos konkrečius tikslus ir pamatuojamus uždavinius. Pranešėjos pakvietė diskutuoti apie mokomų socialinių ir komunikacinių įgūdžių generalizaciją (apibendrinimą), t. y. sudaromą galimybę vaikui perkelti išmoktus įgūdžius į kitas aplinkas, situacijas, su kitais žmonėmis, apie šių vaikų sensorinę integraciją.

Logopedai kalbėjo apie tai, kaip logopedo pagalbą padaryti ne tik prieinamą, bet ir veiksmingą kiekvienam darželio ugdytiniui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.