Lizdeikiečiai patyriminėje ekspedicijoje Tyruliuose

Lionė Semeniukienė
,
mokytoja 

„Patyriminis ugdymas – tai mokymasis iš patirties. Tai procesas, kai iš tiesioginio patyrimo asmuo įgyja žinių, įgūdžių ir suformuoja savo vertybes“, – teigė J. L. Luckner ir R. S. Nadler. Patyriminis mokymas – turbūt seniausia edukacijos forma, vienas geriausių mokymosi būdų. Patyriminis ugdymas gamtoje – tai mokymasis veikloje, galimybė kurti, atrasti ir pažinti. Taip užtikrinamas teorijos ir praktikos ryšys, nes patirtis įgyjama praktikoje. Tik artimai pažindamas gamtoje vykstančius procesus, gebėdamas įvertinti ekosistemų ryšius, jaunas žmogus sąmoningai ugdosi aplinkosaugines darnaus vystymosi vertybes.

 

Vykdydami du projektus, sveikatos stiprinimo projektą „Sveikatos versmės 2“ Tyrulių pelkėje vykusioje žoliavimo pamokoje mokiniai mokėsi atpažinti, rinkti maistinius ir vaistinius augalus, o projekto „Žaliasis pasaulis“ veiklų metu susipažino su vienu švariausių gamtos kampelių Radviliškio rajone. Lizdeikos gimnazijos 1–3 klasių mokiniai dalyvavo patyriminėje ekspedicijoje „Pelkės gamtinė įvairovė ir reikšmė“ Tyrulių botaniniame-zoologiniame draustinyje. Ekspediciją organizavo geografijos mokytoja Virgilija Gustienė. Mokiniai susipažino su Tyrulių botaniniame-zoologiniame draustinio istorija, geografine padėtimi, apskaičiavo pelkės amžių, analizuodami informacijos šaltinius sužinojo, kad durpės formuojasi tūkstančius metų iš kiminų (baltųjų samanų). Ekspedicijos metu mokiniai domėjosi ne tik pelkiniais augalais, kurių dauguma įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą, bet ir augalų gydomosiomis savybėmis: sužinojo, kad pelkiniai gailiai pasižymi dezinfekuojamosiomis ypatybėmis, veikia raminamai, tačiau išsiskiria stipriu svaiginančiu kvapu; saulašarė – augalas azotinių medžiagų gauna iš įvairių vabzdžių, kuriuos suvirškina. Ekspedicijos metu mokiniai susipažino ne tik su pelkiniais augalais, bet ir stebėjo pelkėje gyvenančius gyvūnus ir jų veiklos pėdsakus. Viename draustinio tvenkinyje nesunkiai buvo galima stebėti gulbių giesmininkų porą, kiek tolėliau tarp nendrių mokiniai išvydo į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų juodakaklių kragų pulkelį. Daug įspūdžių paliko rasta jau negyva angis. Tai vienintelis nuodingas Lietuvos roplys. Mokiniai dirbo grupėmis, pristatydami atliktas užduotis.

 

 

Ekspedicijos dalyviai džiaugdamiesi augalų aromatais ir grynu oru nukeliavo 6 kilometrus tyrinėdami Tyrulių botaninio-zoologinio draustinio aplinką. Nors oro sąlygos nelepino, bet, kaip sakoma, nėra blogo oro – yra tik netinkama apranga, mokiniai grįžo pilni įvairiausių įspūdžių, o įgytas žinias jie galės pritaikyti praktikoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.