Liudvikas Zamenhofas Lietuvoje

Povilas Jegorovas
,
Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos pirmininkas

Pažymint tarptautinės esperanto kalbos kūrėjo, žymiausio pasaulio litvako Liudviko Lazario Zamenhofo gimimo 160-ąsias metines, Pasaulio lietuvių centro leidykla bendradarbiaudama su Lietuvos esperantininkų sąjunga išleido Aleksandro Korženkovo knygą „Zamenhofas: biografinė apybraiža“. Tai jau septintoji lietuvių kalba išleista knyga apie šio didžio humanisto ir mąstytojo gyvenimą, kūrybą, veiklą.

 

Pirmasis platesnę L. Zamenhofo biografiją parašė ir paskelbė Aleksandras Dambrauskas-Jakštas dar 1930 m. rinkinyje „Užgesę žiburiai“. 2002 m. leidykla „Ryto varpas“ Kaune šią biografiją išleido atskira knyga pavadinimu „Svajotojas“ kartu su Petro Čeliausko straipsniu „Liudvikas Zamenhofas ir Lietuva“. Tais pačiais metais leidykla „Alma littera“ išleido italų autoriaus Vitaliano Lamberčio itin plačią ir gausiai iliustruotą knygą „Vienas balsas visam pasauliui“ (448 psl., iš italų kalbos vertė I. Tuliševskaitė ir A. Gudaitis). Kauno leidykla „Dajalita“ 2004 m. išleido britų rašytojos Marjorie Boulton knygą „Zamenhofas, esperanto kalbos autorius“ (312 psl., iš esperanto kalbos vertė D. Statkuvienė). Tais pačiais 2004 m. Kauno leidykla „Ryto varpas“ išleido lenkų žurnalisto ir rašytojo Romano Dobrzynskio knygą „Zamenhofo gatvė“ (288 psl., iš esperanto kalbos vertė D. Pileckienė, V. Šidlauskas ir kiti).

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas Vilniuje 2006 m. išleido prancūzų autorių Renė Centassio ir Henrio Massono knygą apie L. Zamenhofą „Žmogus, metęs iššūkį Babeliui“ (264 psl., iš prancūzų kalbos vertė V. Rinkevičius). Pagaliau Vilniaus esperantininkų draugija kartu su leidykla „Žemės trauka“ 2017 m. išleido Vytauto Šilo studiją „Zamenhofas istorinėje Lietuvoje“.

 

Naujoji Aleksandro Korženkovo knyga išsiskiria savo dokumentiniu tikslumu ir glaustumu, kas yra būtina biografiniams leidiniams, remiasi gausia archyvine medžiaga. Autorius daugybę metų dirbo Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Austrijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Vokietijos, Šveicarijos archyvuose ir bibliotekose ir po kruopelytę dėliojo Liudviko Zamenhofo gyvenimo ir kūrybos faktus į vieną knygą. Rezultatas – 320 puslapių knyga „Žmogus: daktaro L. L. Zamenhofo gyvenimas, veikalai ir mintys“, kuri 2009 m. išleista Kaune esperanto kalba. Šiemet išleista 136 puslapių knyga „Zamenhofas: biografinė apybraiža“ yra tos daug platesnės knygos gausiai iliustruota santrauka, kuri pirmą kartą buvo išleista taip pat Kaune ir taip pat esperanto kalba. 2010 m. ją į lietuvių kalbą iš esperanto išvertė Rimas Šuopys. Knygos redaktorė – Aida Kubilienė, viršelio dizainerė – Virginija Jokubkaitė. Leidinio pabaigoje autorius pateikia išsamią bibliografiją. Knyga tapo bestseleriu, iki šiol jau yra išversta į anglų, čekų, slovakų, italų, ispanų, portugalų kalbas ir išleista tose valstybėse.

 

Lietuvos esperantininkams šie metai yra išskirtiniai. Prieš 100 metų 1919-aisiais buvo įkurta Lietuvos esperantininkų sąjunga. Pažymėdami tai Aleksandro Korženkovo knygos pabaigoje pridėjome keturis papildomus tekstus, t. y. Vytauto Šilo istorinį straipsnį „Liudvikas Zamenhofas ir Veisiejai“, to paties autoriaus išsamią studiją apie pirmuosius du Lietuvos esperantininkų sąjungos veiklos dešimtmečius (1919–1940), mano, Povilo Jegorovo, apžvalginį straipsnį apie šiandieninę Lietuvos esperantininkų sąjungos veiklą ją atkūrus 1988 m. ir žymių žmonių pasisakymus apie esperanto kalbą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.