Literatūrinė popietė „Plunksną nuplukdė laikas“

Alina Šimkevičienė
,
Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Kasmet gruodžio pradžioje Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą aplanko nemažas būrys svečių, nes tradiciškai minima poeto Stasio Anglickio gimimo diena ir per šią šventę apdovanojami jaunieji poetai. Šiemet popietėje „Plunksną nuplukdė laikas“, minint 113-ąsias poeto ir mokytojo S. Anglickio gimimo metines, buvo paskelbti ir apdovanoti 19-ojo jaunųjų poetų konkurso nugalėtojai. Nuo šių metų konkursas tapo regioninis.

 

Šventės pradžioje mokyklos fojė buvo atidengtas Stasio Anglickio biustas, kurį sukūrė tautodailininkas Vismantas Anglickas. Atidengimas buvo patikėtas Saidai Spulginaitei ir Austei Dovtartaitei – gabioms, meniškos prigimties mokinėms, savo darbais garsinančioms mokyklą. Idėja įamžinti iškilius Kuršėnų žmones – vienas gražiausių projektų, skirtų Lietuvos šimtmečiui paminėti. Šios meninės idėjos autorė – Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė. Ji kartu su mūsų mokyklos direktore Danute Lotiukiene-Kotova išrinko jauno – dar mokinio – Stasio Anglickio nuotrauką, pagal kurią ir buvo sukurtas šis biustas. Pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė įstaigos bendruomenės vardu dėkojo tautodailininkui V. Anglickui už realizuotą mūsų mokyklos direktorės D. Lotiukienės-Kotovos idėją, kad mokiniai matytų poetą kaip savo bendraamžį. Juk mokykla, kurioje mokomės, yra būtent ta vieta, kurioje žmonės užauga, o vėliau savo didžiais darbais garsina gimtąjį kraštą. Tautodailininkas V. Anglickas, pristatydamas savo kūrinį, atskleidė ir giminystės ryšius su poetu. Tad šis darbas yra lyg savotiška duoklė žymiam giminės, ne tik Kuršėnų krašto žmogui. Biustas sukurtas iš ekologiškų medžiagų, o tai – itin svarbu šiuolaikiniam interjerui. LR Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė ir Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis taip pat dėkojo tautodailininkui ir mokyklos kolektyvui už tokią puikią iniciatyvą pagerbti garbingus kraštiečius.

 

Popietės „Plunksną nuplukdė laikas“ literatūrinę kompoziciją pristatę mokiniai ragino šventės dalyvius pasivaikščioti poeto Stasio Anglickio biografijos keliais. Mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytojos Birutė Šufinskienė, Žaneta Gineitienė ir aš, Alina Šimkevičienė. Renginio vedėjos Austė Dovtartaitė ir Viktorija Maneikytė pakvietė S. Anglickio poezijos konkurso premijos skyrimo komisijos pirmininkę Raimondą Rumbinaitę aptarti 19-ajam regioniniam konkursui pateiktus 9 dalyvių darbus. Komisijos pirmininkė pasidžiaugė augančia individualiai mąstančių jaunųjų kūrėjų karta, ragino drąsiai ieškoti naujų išraiškos formų, atsisakyti siužetinio tipo eilėraščių. Poezijos konkurso nugalėtojus paskelbė Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė. 5–9 klasių grupėje labiausiai išsiskyrė Viktorija Pabrėžaitė (Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 8a klasės mokinė, mokytoja Ingrida Samulionienė), Saulė Rakauskaitė (Kuršėnų S. Anglickio mokyklos 5b klasės mokinė, mokytoja A. Šimkevičienė) ir Patricija Norkutė (taip pat Kuršėnų S. Anglickio mokyklos 6a klasės mokinė, mokytoja Birutė Šufinskienė). Visoms laureatėms įteiktos piniginės premijos. X–XII klasių grupėje vienodos piniginės premijos buvo paskirstytos šiems mokiniams: Gintarei Baranauskaitei (Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos IIIg klasės mokinei, mokytoja Vita Yseuks), Emilijai Čepaitei (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGb klasės mokinei, mokytoja Raimonda Rumbinaitė), Gintarei Taujanskytei (taip pat Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos IIIGb klasės mokinei, mokytoja Jolanta Reimerienė) ir Kasparui Grusliui (Šiaulių Didždvario gimnazijos IIa klasės mokiniui, mokytoja Lina Michailovienė).

 

Jaunuosius kūrėjus asmeninėmis dovanomis apdovanojo A. Grakauskienė, padėkos raštais – A. Mačiulis, poezijos knygelėmis apdovanojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė. Poezijos konkurso laureatai šventės dalyviams padeklamavo savo kūrybos eilėraščių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.