„Linksmosios raidelės“

Laima Šatienė
,
Pasvalio l.-d. „Liepaitė“ mokytoja metodininkė
Jadvyga Račkienė
,
Pasvalio l.-d. „Liepaitė“ vyresn. mokytoja

Vaiko kalbiniams įgūdžiams daugiausia dėmesio turi būti skiriama nuo pat mažens. Su vaiku kalbėdami, pasakodami jam apie supantį pasaulį, praturtiname žodyną, tobuliname klausymosi įgūdžius. Raidės, kaip ir bet kurie kiti simboliai – formos ar spalvos, vaiką turi lydėti nuo mažų dienų. Žinios juk geriau įsisavinamos per praktinį patyrimą.

 

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ jau keleri metai taikomi STREAM (gamtos mokslų, technologijų, skaitymo ir rašymo, inžinerijos, meno, matematikos) ugdymo metodai. Savaiminis, aktyvia patirtimi grindžiamas mokymasis ankstyvoje vaikystėje lemia tolimesnes vaiko mokymosi perspektyvas. Pasitelkus visą darželio bendruomenę sukurtos lauko edukacinės erdvės: „Žaidimų aikštelė“, „Smalsučių“, „Pieštuko dirbtuvės“, „Giliuko dirbtuvės“.

 

Šiais metais savo aplinką praturtinome įkurdami edukacinę erdvę „Linksmosios raidelės“ (1 pav.), kad kieme vaikai su raidėmis susipažintų žaismingai. Norime pasidalinti netradicinėmis priemonėmis, kurios skatina smalsumą, domėjimąsi raidėmis, tobulina kalbinius įgūdžius. Vaikai mokosi žaisdami: atpažįsta raides, skiemenis, žodžio sudėtį, kuria situacijas.

 

Priemonės:

  • „Traukinys“ – raidėms pažinti (2 pav.)
  • „Žuvis“ – naudojant juosteles surasti raides (3 pav.)
  • „Raktas“ – pindami juosteles lavins smulkiąją motoriką (4 pav.)
  • „Žaidimai sudėk žodį“ – sudėti trumpus skiemenis, žodžius (5 pav., 6 pav.)
  • „Lietuviškas raidynas“ – sudominti vaikus grafiniais simboliais – raidėmis (7 pav.)
  • „Kalendorius“ – raidžių, žodžių mokymui (8 pav.)
  • „Kuriame raides“ – naudojant gumytes dėlioja raides (9 pav.)
  • „Knygelė“ – sužinos, iš kokios raidės prasideda tam tikrų daiktų pavadinimai (10 pav.)
  • „Gėlė“ – pagal spalvas pažinti raides (11 pav.)
  • Žaidimai su priemonėmis (12 pav., 13 pav., 14 pav., 15 pav., 16 pav., 17 pav.)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.