Lietuvybės sklaida Butrimonių gimnazijoje

Renata Balčiūnienė, Irena Šimanskienė
,
lietuvių kalbos mokytojos

Žmogus, vertinantis lietuvių kalbą, gerbia ir šalies tradicijas, o tai reiškia, jog jam rūpi valstybės ateitis. Toks žmogus atidžiai ir atsargiai žvelgs ir į savo darbą, ir į šalies gerovės išsaugojimą. Lietuvoje ir užsienyje Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 d. rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į esamą situaciją, Kalbos komisija siūlė 2021 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn. Šios akcijos tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazija, atliepdama į šių organizacijų kvietimą, jau keletą metų iš eilės dalyvauja šioje iniciatyvoje – organizuoja gimnazijos bendruomenei daugybę veiklų. Kaskart sudarydami būsimų veiklų planą, atsižvelgiame į tais metais minėtinas sukaktis bei įvykių kalendorių. Šiemet minimas lietuvių kilmės archeologės ir antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Gimbutienės šimtmetis, todėl šis jubiliejus buvo įtrauktas į Lietuvių kalbos dienų programą. Mokytoja Renata Balčiūnienė supažindino 8, I, II g klasių mokinius su mokslininkės asmenybe, veikla, darbais, pelniusiais pasaulinį pripažinimą – M.Gimbutienė rekonstravo išbaigtą Senosios Europos, gyvavusios 7000–3500 m. pr. Kr., moteriškosios-matristinės – civilizacijos vaizdą. Mokytoja Irena Šimanskienė literatūros pamokose su 6 klasės mokiniais skaitė ir analizavo sakmes, rėmėsi profesorės įžvalgomis, domėjosi kitais jos darbais. Vasario 26 d. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse, skirtame M. Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms, rašydami jos straipsnio „Senovės lietuvių dievai ir deivės“ ištrauką apie Gyvybės medį. Konkurso laimėtojos – aštuntokės Ugnė Klizaitė (I vieta), Germantė Bradauskaitė (II vieta), Miglė Kmieliūtė (III vieta); 5 klasėje geriausiai pasirodė Gabija Kaškonaitė, Danielė Dibrova bei Ugnė Montvilaitė (beje, džiugu, kad penktokai rašyti dailyraštį pakvietė ir savo šeimos narius), tarp šeštokų gražiausiai parašė Aušrinė Jonikaitė, gražiai rašo septintokės Emilija Supranavičiūtė bei Augustė Kairytė. Balandžio 12–23 d. 5–8 klasių mokiniai rengė piešinių koliažus „Mitinės lietuvių sakmių būtybės“, jiems talkino klasių vadovės.

 

2021-ieji paskelbti egzistencialistinės pasaulėjautos poeto Vytauto Mačernio metais, todėl 7, 8, I–III g klasėse vyko V. Mačernio poezijos skaitymai „Mokėkime gyventi ir dūžtančiose formose“. Mokytoja R. Balčiūnienė mokiniams pristatė tragiškos lemties poeto biografiją, asmenybę bei kūrybą, buvo skaitomi ciklo „Vizijos“ eilėraščiai ir „Metų“ sonetai.

 

Daug prasmingų darbų atliko pradinių klasių mokiniai drauge su savo mokytojomis Sigita Žvinakiene, Gina Griškoniene, Rita Peckuviene bei Nijole Karkauskaite: dalyvavo įvairiose viktorinose, deklamavo eiles, rašė dailyraštį, puošė Butrimonių fontaną. Visas veiklas jie sujungė į projektą „Aš – Lietuvos pilietis“. Be to, ketvirtokai dalyvavo integruotoje šokio, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje „Lietuvos etnografiniai regionai“. Nuo vyresniųjų neatsiliko ir mažieji ikimokyklinukai – jie dalyvavo kalbos viktorinoje.

 

Dalykų mokytojai taip pat prisidėjo prie Lietuvių kalbos dienų: kovo 1–5 d. vyko kalbos kultūros aktyvinimas „Kalboje visų namai“. Savo dalyko pamokose mokytojai akcentavo taisyklingą lietuviškų žodžių, terminų vartojimą, didžiųjų raidžių, tarptautinių žodžių taisyklingą rašybą, kirčiavimą. Užsienio kalbos mokytojai atkreipė mokinių dėmesį į iš rusų bei anglų kalbų atėjusias svetimybes ir pateikė vartotinus lietuviškus variantus.

 

Šiuo laikotarpiu organizuota daug įvairių virtualių susitikimų, integruotų pamokų, kūrybinių veiklų. Penktokai drauge su savo lietuvių kalbos mokytoja Dana Gecevičiene susitiko su rašytoju Justinu Žilinsku, gimtosios kalbos dienai buvo skirtas susitikimas su Lietuvių kalbos instituto muziejaus edukatore Dovile. Jos vedamoje edukacijoje mokiniai sužinojo apie žodžių kilmę, indoeuropiečių prokalbę, žodyno rengimo istoriją, atliko interaktyvias užduotis. Pamoką apie knygos raidą vedė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vyriausioji redaktorė Aida Vėželienė. Supažindinusi su bibliotekos lobynais pasakojo, kaip atsirado raštas, kokios buvo pirmosios knygos, kaip žmonės iššifruodavo įvairius ženklus, apžvelgė knygos raidos ir meninio apipavidalinimo ištakas, pateikė knygų dailininkų pavyzdžių, organizavo praktinę veiklą – iš popieriaus lapo mokiniai pasigamino skirtuką knygai. Beje, penktokė G. Kaškonaitė Lietuvių kalbos dienoms skyrė ypatingą dėmesį – numezgė knygelę „Mano pirmoji knygelė – autorių mintys“, į kurią sudėjo žinomų žmonių posakius apie kalbą, knygą, Tėvynę. Gabija sako: „Pramokusi megzti pagalvojau, kad galėčiau numegzti knygelę, dirbau apie mėnesį. Ruošdama ją galvojau apie minčių autorius, jų darbus, apie tai, kaip atrodys knygelė… Rezultatu esu patenkinta – pavyko geriau nei tikėjausi“. 6 klasėje organizuota atvira integruota literatūros-geografijos pamoka „Lietuvos vandenvardžiai“, 7 klasėje organizuota integruota literatūros-muzikos pamoka „Velykų sūpuoklinės dainos – baltų svajonių liudytojos“. Kovo 1–19 d. dailės mokytoja Neringa Jančauskaitė ir informacinių technologijų mokytoja Jonė Poliakienė su savo ugdytiniais dalyvavo mini projekte „Gražiausių lietuviškų žodžių vizualizacija „Žmogus – Kalba – Tėvynė“. Pasirinkę labiausiai patinkantį lietuvišką žodį, dailės pamokose mokiniai jį nupiešė, vizualizavo pasitelkdami fantaziją. Informacinių technologijų pamokose mokiniai rinko jiems svarbius, prasmingus žodžius, susijusius su Lietuva, ir turėjo juos papuošti naudodami paskirtus įrankius. Muzikos mokytoja Neringa Valvonienė drauge su gimnazijos dainininkais parengė pasirodymą – mokiniai atliko liaudies dainą „Žaliam berže“.

Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys pasirinktas Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Minint šią dieną, lietuvių kalbos pamokose buvo akcentuojamas unikalus, analogų pasaulyje neturintis knygnešystės reiškinys, lietuvių tautos kova ginant savo kalbą, kultūrą ir siekį išsaugoti tautinę tapatybę. Kaip ir kasmet, Butrimonių gimnazijoje vykdomos Lietuvių kalbos dienos plečia mokinių akiratį, ugdo atsakingą požiūrį į gimtąją kalbą, prisideda prie pilietiškos asmenybės ugdymo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.