Lietuvos mokytojai: vieni vyriausių, tačiau atviri pokyčiams ir naujovėms

Kaip atskleidė tarptautinio mokytojų ir mokyklų vadovų tyrimo rezultatai, Lietuvos mokytojai vertina savo profesiją ir pasirinktu darbu yra patenkinti. Tačiau jauni mokytojai sudaro tik 3 proc., tai yra tris kartus mažiau nei kitose šalyse. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), vykdžiusi Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokymosi ir mokymo tyrimą TALIS, pristato mūsų šalies rezultatus ir išvadas tarptautiniame kontekste.

 

„Džiugina, jog 90 proc. mokytojų, nepriklausomai nuo amžiaus, šią profesiją yra pasirinkę vedini altruistinių paskatų, norėdami prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo ir visuomenės kūrimo. Tačiau Lietuvos mokytojai ir mokyklų vadovai patenka į šalių, kuriose mokytojai ir mokyklų vadovai yra vyriausi, grupę. Vien įvertinus amžiaus rodiklį, prognozuojama, jog septyniems iš devynių pedagoginio personalo darbuotojų reikės rasti lygiavertę pamainą per ateinantį dešimtmetį. O norinčiųjų užimti laisvas pedagogų vietas trūksta“, – sako tyrimą atlikusios Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

 

Lietuvoje vidutinis dirbančių mokytojų amžius yra 50 metų, tačiau ypatingai mažai jaunų mokytojų iki 30 metų. Mūsų šalyje jie sudaro tik 3 proc., kai EBPO šalių vidurkis siekia 11 proc. Tuo tarpu vyresnių nei 50 metų mokytojų Lietuvoje yra 57 proc., o EBPO šalių vidurkis sudaro 34 proc. Be to, 29 proc. mokyklų vadovų yra vyresni negu 60 metų, nors EBPO šalyse šis vidurkis yra 20 proc.

 

TALIS tyrimo rezultatų analizė rodo, jog mokytojo profesijos pasirinkimui reikšmingi buvo ir finansiniai bei darbo sąlygų veiksniai, kuriuos atitinkamai nurodė 70 ir 80 proc. mokytojų. „Mūsų šalyje mokytojai nurodė ketinantys vidutiniškai dirbti dar 9 metus, kai EBPO visų šalių vidurkis siekia 15 metų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad per artimiausius 5 metus palikti mokytojo darbą norėtų beveik pusė – 45 proc. mokytojų, o TALIS tyrime dalyvavusių EBPO šalių vidurkis yra 25 proc. Šie rezultatai, be abejo, susiję su vidutiniu mokytojų amžiumi, tačiau ne tik. Nors savo darbu bei mokykla, kurioje jie dirba, patenkinta didžioji dauguma mokytojų – beveik 90 proc., tačiau apie trečdalis mokytojų teigia, jog darbe patiria gana daug streso, o kaip pagrindinius streso veiksnius nurodo jaučiamą atsakomybę už mokinių pasiekimus, prisitaikymą prie besikeičiančių reikalavimų, didelį administracinio darbo krūvį. Šie rezultatai svarbūs priimantiems sprendimus bei planuojantiems priemones tiek šalies, tiek savivaldybės bei mokyklos lygmenimis“, – teigia TALIS tyrimo koordinatorė Lietuvoje Eglė Melnikė.

 

Geriems mokytojo profesijos vertinimams įtakos gali turėti tai, jog Lietuvoje mokytojai vidutiniškai dirba 35,4 val. per savaitę, o tai yra kiek mažiau nei vidutiniškai EBPO šalyse, kur vidurkis siekia 38,8 val. Esminei veiklai – mokymui – Lietuvos mokytojai vidutiniškai skiria apie 85 proc. pamokos laiko ir tai yra kiek daugiau nei vidutiniškai kitose EBPO šalyse, kur vidurkis sudaro 78 proc.

 

Vertinant mokytojų darbą su mokiniais, svarbu pažymėti, jog Lietuvoje pamokos pasižymi įvairia veiklų palete, kurią mūsų mokytojai taiko vidutiniškai dažniau nei kitose EBPO šalyse. Lietuvos pedagogai gerokai dažniau nustato mokymosi tikslus, aiškina naujos ir senos temos sąsajas, problemas. Be to, mokiniai skatinami kritiškai mąstyti, savarankiškai dirbti sprendžiant sudėtingus uždavinius. Didžioji dauguma – daugiau nei 86 proc. mokytojų mano, kad jų kolegos yra atviri pokyčiams, o mokyklos yra atviros naujovėms, geba pritaikyti inovatyvias praktikas.

 

Plačiau apie TALIS

TALIS (angl. Teaching and Learning International Survey) yra tarptautinis mokytojų ir mokyklų vadovų tyrimas, orientuotas į mokymosi aplinką ir mokytojų darbo sąlygas mokyklose. Šis tyrimas yra unikalus ir apibūdinamas kaip „Mokytojo balso“ tyrimas – juo siekiama išgirsti mokytojų ir mokyklų vadovų nuomonę įvairiais su ugdymu ir apskritai švietimu susijusiais klausimais. Tyrimas Lietuvos mokyklose vyko 2018 m., vėliau vykdyta duomenų analizė, o šį mėnesį pristatomi mūsų šalies rezultatai ir išvados tarptautiniame kontekste.

 

Pagrindinis tyrimo tikslas – parengti tarptautiniu mastu palyginamą informaciją, kuri būtų naudojama kuriant ir įgyvendinant švietimo politikos strategijas mokyklų vadovų ir mokytojų darbo bei ugdymo klausimais, daug dėmesio skiriant aspektams, turintiems įtakos mokinių mokymuisi.

 

Lietuva TALIS tyrime dalyvavo 2008 ir 2018 metais. TALIS klausimynus Lietuvoje užpildė 3759 pagrindinio ugdymo mokytojai ir 195 mokyklų vadovai. Iš viso apie 250000 mokytojų atsakė į tyrimo klausimus, atstovaudami daugiau kaip 8 mln. mokytojų 48 dalyvaujančiose šalyse.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.