Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą pritraukti geriausius mokslininkus

Lietuvos mokslo taryba paskelbė Valstybės profesorių programos paraiškų konkursą aukšto lygio ir pasaulyje pripažintiems mokslininkams suburti tarptautines mokslininkų grupes ir Lietuvoje atlikti didelės apimties ir rezultatais išsiskiriančius mokslinius tyrimus. Šis konkursas – antra tyrėjų pritraukimo į Lietuvą programos dalis, skirta tarptautinio lygio profesoriams telkti.

Programą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius pastebi: „Pasaulinė konkurencija dėl geriausių tyrėjų yra neišvengiama. Ypač svarbu, kad ir Lietuva šioje konkurencijoje dalyvautų, siektų pritraukti į savo aukštąjį mokslą tarptautinę patirtį turinčių ir savo srityje pasižymėjusių tyrėjų. Šia iniciatyva siekiame ne tik pakviesti talentą, bet ir sukurti ilgalaikį efektą – galimybes mūsų jauniesiems mokslininkams mokytis iš stipriausių užsienio mokslininkų, taikyti pažangiausius tyrimų metodus.“

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas prof. Ričardas Rotomskis teigia: „Kviečiame į Lietuvą tuos, kurie turi tarptautinio lygio patirtį vadovauti mokslininkų grupei ir siekia reikšmingų mokslinių rezultatų, taikydami naujas praktikas ir pažangius tyrimų metodus. Turime didžiulį potencialą Lietuvoje dirbti perspektyvioms mokslininkų grupėms, kurių moksliniams tyrimams reikalinga išplėtota mokslinių tyrimų infrastruktūra ar moderni įranga, o jų patirtį perimtų jaunieji kolegos.“

 

Vienam Valstybės profesorių programos projektui numatyta skirti iki 1 mln. eurų Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų. Bus finansuojami aukštų ir pritaikomų mokslinės veiklos rezultatų projektai, kuriuos 3–3,5 metų vykdys Lietuvoje dirbsianti tarptautinė mokslininkų grupė. Jai vadovaus mokslininkas, kuris paskutinius 6 metus vadovauja moksliniams tyrimams, o iš jų bent 5 metus – užsienyje. Tikimasi, kad į formuojamas tyrimų grupes bus įtraukti ir jaunieji mokslininkai. Lėšos bus skiriamos ne tik moksliniams tyrimams, tyrimo grupės narių atlyginimams ir komandiruotėms, bet ir tyrėjų iš užsienio persikėlimo išlaidoms kompensuoti.

Paraiškos Valstybės profesorių programos konkursui priimamos iki š. m. gruodžio 2 d. Konkurso sąlygos skelbiamos kvietime teikti paraiškas.

 

Praėjusiais metais pradėtas pirmas tyrėjų pritraukimo iš užsienio programos etapas – vyko protų pritraukimo ir reintegracijos paraiškų konkursas vykdyti mokslinius tyrimus sumaniosios specializacijos srityse ir jau metus finansuojama 13 šios programos projektų. Jiems vadovauja tokie mokslininkai, kaip biomedicinos mokslų daktarė, Helsinkio universiteto docentė Asta Audzijonytė, Oulu universiteto (Suomija) profesorius, H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos lėšomis finansuojamo projekto APPROACH konsorciumo narys Ali Mobasheri, 15 metų Toronto universiteto Fizikos katedroje ir Cheminių bei fizinių mokslų katedroje dirbantis prof. Virginijus Barzda, kurio tyrimų laukas apima naujų netiesinių optinių mikroskopų kūrimą ir biomedicininio vaizdinimo technologijas, naudojamas vaizdinti ląsteles ir audinius bei tirti sveikus ir vėžinius audinius, Pompeu Fabra universitete Barselonoje dirbantis biomedicinos mokslų daktaras Aurelijus Burokas, sukūręs naują gyvūnų elgesio vertinimo metodą, leidžiantį įvertinti naujų psichiatrinių ligų gydymui skirtų vaistų veiksmingumą ir šalutinius poveikius.

 

Programa finansuojama ES fondų investicijų ir valstybės biudžeto lėšomis pagal veiklą „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“. Koordinatorius – Lietuvos mokslo taryba.

Daugiau informacijos: Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus vedėja Eglė Miltakienė, tel. 8 604 76394, el. p. egle.miltakiene@lmt.lt.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.