Lietuvos mokinių konferencija „Globalizacija – iššūkiai ir galimybės“

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
,
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pasaulinė pandemija, šiandien išplitusi net atokiausiuose pasaulio regionuose, ir tarptautinės pastangos ją suvaldyti, primena mums apie globalizacijos iššūkius ir galimybes. Siekdami skatinti mokinių domėjimąsi šiuolaikinio pasaulio pokyčiais ir jų raiškos formomis, ugdyti kritinį mąstymą, poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir kitiems dalykų, dalintis patirtimi, atradimais bei tobulinti pranešimo rengimo, pristatymo ir reflektavimo įgūdžius, lapkričio 25 d. nuotoliniu būdu per „MS Teams“ organizavome respublikinę 8–12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferenciją „Globalizacija – iššūkiai ir galimybės“. Konferencijoje dalyvavę mokiniai iš Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos, Alytaus Putinų gimnazijos, Vilniaus Žirmūnų ir „Laisvės“ gimnazijų savo pranešimuose siekė atskleisti skirtingų globalizacijos sričių – ekonominės, kultūrinės, politinės, socialinės, informacinės – iššūkius ir galimybes. Konferenciją organizavo Vilniaus „Laisvės“ gimnazija.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorė Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė, įžanginį pranešimą pristatė dr. Gediminas Čapkauskas, VDU lektorius, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos gamtos mokslų mokytojas.

Mokinių pranešimai pasižymėjo itin didele temų įvairove: buvo aptarta ir bendra globalizacijos nauda pasaulio visuomenėms, ir nerimą keliantys iššūkiai; gimnazistai dalijosi įžvalgomis, kaip globalizacija gali paveikti mūsų vertybes ir kultūrą, net kulinarinius įpročius; kokias perspektyvas globalizacija atveria sprendžiant ekologines ir valstybių saugumo, gynybos problemas. Buvo įdomių istorinių ir politinių įžvalgų: tarkime, kodėl krikščionybės plėtrą viduramžių Europoje galime laikyti globalaus pasaulio pradžia; kaip globalizacija ne tik padeda dalintis žiniomis ir naujausiais mokslo, kultūros, technologijų pasiekimais, bet ir palengvina propagandos, netikrų naujienų sklaidą; buvo pristatyti miesto susisiekimo sprendimai Korėjos Respublikos didmiesčiuose, genetikos mokslo globali plėtra ir kitos įdomios temos. Į globalizaciją buvo pažvelgta ir psichologiniu aspektu – kiek svarbus globaliame pasaulyje jaučiasi žmogus, kodėl daugėja vienišų žmonių, vis aktualesnė tampa susvetimėjimo problema. Šiuos aspektus aptarę mokiniai pristatė savo kurtus filmus, o vienas pranešėjas pristatė tyrimą, kaip globalizacijos teikiamais privalumais kurdamos savo įvaizdį socialiniuose tinkluose gali pasinaudoti Lietuvos mokyklos. Vienu iš globalizacijos teikiamų patogumų – galimybe bendrauti ir dalintis patirtimi nuotoliniu būdu – įsitikino patys konferencijos dalyviai, kurie neišeidami iš namų galėjo dalyvauti renginyje ir pasidalinti savo žiniomis ir įžvalgomis su bendraamžiais iš kitų Lietuvos mokyklų.

Konferenciją moderavo Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos muzikos ir etikos mokytoja Jolita Rancovienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.