Lietuvos mokinių ir mokytojų konferencija „Emocinis intelektas: ar tai tik jausmai?“

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
,
Vilniaus „Laisvės“ g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kovo 10 d. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija nuotoliniu būdu organizavo Lietuvos mokinių, mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų konferenciją „Emocinis intelektas: ar tai tik jausmai?“, skirtą pasidalyti patirtimi ir atskleisti emocinio intelekto ugdymo(-si) galimybes, jo svarbą gyvenime.

 

Renginį pradėjome filmo „Jie. Paaugliai be grimo“ pristatomuoju filmuku. Šį filmą prieš dvejus metus sukūrė Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos Kino klubas. Tai socialinės dokumentikos filmas paaugliams, jų tėvams ir mokytojams, sudarytas iš autentiškų pokalbių su 16–19 metų jaunuoliais, kurie pasakoja asmenines istorijas apie šeimą, santykius su tėvais, patyčias ir kaip jas pavyko įveikti, patirtį vaikų globos namuose, paaugliškas problemas, ateities planus (filmą galima pamatyti čia).

 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazija jau ne vienerius metus išskirtinį dėmesį skiria bendruomenės formavimui, kad kiekvienas čia jaustųsi priimtas, išklausytas ir suprastas. Kai žmogui trūksta nuoširdaus, tikro bendravimo, palaikymo, visuomenėje prasideda rimtos problemos. Tad ir mūsų organizuotos konferencijos tema – „Emocinis intelektas: ar tai tik jausmai?“ buvo sumanyta ne atsitiktinai. O kad tema atrodo aktuali ne tik mums, rodo ir didelis konferencijos dalyvių skaičius – jų susirinko daugiau nei šimtas, trijose darbo sekcijose buvo pristatyti net 42 pranešimai.

 

Konferencijos bendrąją dalį pradėjo emocinio lavinimo trenerė, Lyderystės ekspertų grupės vadovė ir konsultantė Nomeda Marazienė, kuri apžvelgė, kodėl emocinis intelektas šiandien reikalingas labiau, nei bet kada anksčiau. Psichologė, geštalto psichoterapijos ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikė Vaida Mažonaitė aptarė, kodėl dėmesingas įsisąmoninimas yra supergalia, o edukologė, Pozityvaus ugdymo instituto vadovė Irma Liubertienė pasidalijo patirtimi, kaip galima išmatuoti emocijas. Toliau konferencijos dalyviai dirbo pasiskirstę į tris grupes, kuriose mokiniai, mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai dalijosi įžvalgomis apie emocinį intelektą ir jo lavinimo svarbą. Buvo pristatyti keli moksleivių kurti filmai, aptarta, kaip emocinį intelektą ugdo literatūra, kaip tapti savo emocijų architektu, „mąstymo skrybėlių“ metodo taikymas ugdant emocinį intelektą per lietuvių kalbos pamokas, vaikų emocinio intelekto ugdymas projektinėje veikloje, karjeros planavimas per EQ prizmę, kaip išsiugdyti gerus įpročius ir atsikratyti blogų, emocinio intelekto svarba bendraujant nuotoliniu būdu, patarimai, kaip paaugliams įveikti stresą, įvairių tyrimų ir mokinių apklausų rezultatai, susiję su pandemija ir nuotoliniu mokymu bei daugybė kitų įdomių pranešimų.

 

Džiugu, kad konferencijos sumanymas paskatinti mokyklų bendruomenių domėjimąsi emocinio intelekto ugdymu(-si) ir pasidalinti gerąja praktine patirtimi iš tiesų pavyko: nors dalis konferencijos dalyvių apgailestavo dėl pandeminės situacijos, neleidusios susitikti gyvai, tačiau kartu pripažino, kad nuotolinis konferencijos formatas labai išplėtė dalyvių skaičių: renginyje dalyvavo mokiniai bei mokytojai iš įvairių Šiaulių Kauno, Prienų, Panevėžio, Vilniaus, Gargždų, Kauno, Anykščių, Jurbarko ugdymo įstaigų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.